Angelinina opomena

Angelina Jolie

Fra Ivo Marković

Piše: Fra Ivo Marković | 2012.

Proturječni komentari filma Angeline Jolie Uzemlji krvi i meda natjerali su me pogle­ dati taj film. Jasno je već bilo da bosanski muslimani vole taj film, a velikosrbima se gadi, a pogotovo su me zaintrigirale sitno-hercegovačke infekcije kojima je film odvratan kao i veli­kosrbima. Film me impresionirao. Angelina šalje uznemirujuću poruku svojim začudnim, jasnim i jezgrovitim, izrazito ženski osobnim i izravnim filmskim jezikom. U okvir velikosrpske ratne grozote Angelina je utkala složenu dramu dviju ljudskih sudbina s erosom u tanatosu – ljubav u smrti. Zadivljuje hrabri moralni poticaj Angeline Jolie što se osjetila pozvanom doći u Bosnu da istraži i opomene na velikosrpstvo kao jedno od najvećih zala suvremenoga svijeta i otvori svijetu oči da ga više ne previđa nego zaustavi. Lijepa Angelina šokira četnički silovateljski program namećući se njihovu arhetipu grešnice Eve pro­ totipom samosvjesne Gospe.

Velikosrpska ideologija je najsnažniji totalita- ristički projekt na Balkanu iznikao iz nacionalnih buđenja u prvoj polovici 19. stoljeća. Pansrbizam po ugledu na panrusizam pretočio se u srpski imperijalizam s pravoslavljem kao ideologijom. Velikosrpstvo je progutalo sve nade u jugosla­ vensko zajedništvo i izazvalo obranaške i oslobo­ dilačke težnje u podjarmljenim narodima. Vrhu­nac velikosrpstva je četnički pokret koji je toliko usvojio rasizam i elaborirao metodu genocida i etničkog čišćenja da je mogao biti uzor nacizmu i staljinizmu. Bez velikosrpskog konteksta ne može se razumjeti ni hrvatsko ustaštvo, ni Jase­ novac ni Bleiburg, niti pokušaj i pad Jugoslavije, ni pojava vehabija, niti ijedna društvena pojava među narodima Balkana. Na koncu se Jugoslavi­ ja raspala oslobodilačkim ratovima od velikosrp­stva a da velikosrpska ideologija nije poražena. Velikosrpstvo i sada davi BiH, Crnu Goru, Ko­sovo, a pogotovu narode u Srbiji i Srbe koji ga se žele osloboditi i izgraditi Srbiju kao normalnu zemlju integriranu u Evropu.

Nesporna je i dokazana činjenica da su velikosrbi bili posve zreli za genocid nad Muslima­ nima, Hrvatima i Albancima i da su ga počinili uz masovna etnička čišćenja i da je Republika Srpska monstruozni rezultat toga zločina i aktu­alni nož velikosrpstva u biću ne samo BiH, nego i Hrvatske. Politički se BiH ne može riješiti niti će Hrvatska, a pogotovu Crna Gora i Kosovo imati mira bez defašizacije velikosrpstva. To je shvatila Angelina Jolie i izrekla u završnom prizoru filma kada se Srbin pokajnički osvješćuje i priznaje: Ja sam ratni zločinac!

Velikosrpstvo je još uvijek najjači srpski po­litički program i srpska aktualna politika prije­ tvorno od njega ne odustaje. Četnički se pokret rehabilitira, RS slavi ratne zločince Karadžića i Mladića kao utemeljitelje, Dodik i ini se diče što su im epigoni. To se može razumjeti među Sr­ bima, ali fascinacija velikosrpstvom u političkih Hercegovaca zapanjuje. Ta je fascinacija poslje­ dica frustracije i pretvara se u imitatorsko ludilo i inficira sve hrvatsko društvo. Tuđmanova fas­ cinacija Miloševićem, Bobanova Karadžićem na­ stavlja se Josipovićevom fascinacijom Tadićem. Predsjednik Josipović evropski je započeo mi­ rovne inicijative, a onda je dopustio da ga Tadić imperijalnim velikosrpskim potezom pretvori u marionetu velikosrpstva, sada se u njemu koprca i ne zna se osloboditi pa za sobom povlači svu novu hrvatsku vlast. Umjesto da hrvatska vlast bude evropska kočnica velikosrpstvu, umjesto da prisiljava srpsko društvo na radikalnu defašizaciju, umjesto da svim evropskim licemjerima u lice ponavlja da je RS genocidna tvorevina što priznaju svi moralni Srbi, umjesto da prizna da se prognani Hrvati nikada neće vratiti u tu čet- ničiju, da se BiH društvo nikada neće stabilizirati s RS, umjesto da ne odustane ni od kakve tuž­be, naprotiv da svim mogućim mehanizmima blokira velikosrpski program, hrvatska politika se priklanja ludilu političkih Hercegovaca i sada pomaže infiltraciji velikosrpstva u EU.

Proročka misija vjere u društvu je beskom­ promisno odupiranje zlu snagom oslonca na Boga, osobito onda kada u društvu pre­vlada defetistička identifikacija i fascinacija zlom. Tužno je i ohrabrujuće kada proročka misija glu­mice demaskira izdaju crkvenog velikodostojni­ka i sličnih lažnih i potkupljivih proroka.


Važna urednička napomena: Postavljene informacije, subjektivne napomene i stavovi izraženi u ovom članku su isključivo autorovi, tj. izvora i nužno ne predstavljaju uredničku politiku ili stav nezavisnog portala www.camo.ch.