MEDIJIMA I SVIM BOŠNJACIMA!

Povodom predstojećeg popisa stanovništva u Bosni i Hercegovini direktor državne Agencije za statistiku BiH, Zdenko Milinović je je prekršio zakonske odredbe o garantovanom pravu na nacionalno opredjeljenje i direktnoj zabrani bilo kakvog miješanja u ovo neotuđivo pravo svih građana.

Autor: Ferid Muhić

SVIM MEDIJIMA

Povodom predstojećeg popisa stanovništva u Bosni i Hercegovini direktor državne Agencije za statistiku BiH, Zdenko Milinović je direktno i ekplicite intervenisao u nacionalna prava Bošnjaka, čime je prekršio zakonske odredbe o garantovanom pravu na nacionalno opredjeljenje i direktnoj zabrani bilo kakvog miješanja u ovo neotuđivo pravo svih građana, kao i Ustav Republike Bosne i Hercegovine. Ukazujući na ovaj civilizacijski anahronizam odavno napušten u demokratskoj praksi savremenih država, a u cilju spriječavanja budućih protivzakonitih intervencija u sferu popisa stanovništva, s koje god strane i od bilo koje institucije one dolazile, Bošnjačka Akademija Nauka i Umjetnosti (u daljem tekstu BANU), upućuje javnosti u Bosni i Hercegovini slijedeće

SAOPŠTENJE

Kao najviša institucija zadužena za realizaciju popisa stanovništva na cijeloj teritoriji B i H, Državna Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine, odgovorna je i za striktno poštovanje Ustava pve države i svih zakonskih propisa koji se odnose na područje djelovanja Agencije. Samovoljne intervencje u popisnu materiju direktora Agencije Zdenka Milinovića i njegova proizvoljna “interpretacija“ nacionalnog izjašnjavanja Bošnjaka, dovela je u pitanje poštovanja ovih osnovnih obaveza Adencije. Da bi se ozbiljno poljuljano povjerenje u sposobnost Agencije da izvršava svoje obaveze nepristrasno i u skladu sa zakonskim propisima povratilo, a popis obavio u skladu sa savremenim civilizacijskim, naučnim i pravnim standardima BANU od Agencije za statistiku i od direktora,Agencije, gospodina Zdenka Milinovića lično, imperativno zahtijeva

· Da Agencija smjesta i trajno izbriše religijski konotiranu odrednicu “musliman“ iz sekvenci o nacionalnom izjašnjavanju Bošnjaka. Ovo utoliko prije što religijske odrednice “pravoslavac“ i “katolik“, nisu nigdje i nikako stavljene u kontekst nacionalne pripadnosti ni Srba, ni Hrvata, ni bilo kog drugog naroda obuhvaćenog ovim popisom.

· Da se iz popisnih listi potpuno isključe odrednice “Bosanac“, “Hercegovac“, “Bosanac i Hercegovac“, kao i odrednica “Musliman“. Semantički striktno religijski kvalifikativ, odrednica “Musliman“, (“musliman“) nikada i nigdje nije drugačije tumačena, niti je bilo kada označavala nacionalnu pripadnost nekog naroda. Pokušaj da se ova neprihvatljiva konotacija očuva ili ponovo uvede u predstojeći popis na mala vrata, kompromituje direktora Zdenka Milinovića jer ukazuvje na namjere Agencije da djeluje po diktatu odavno poraženih velikosrpskih i inih hegemonističkih ultra-nacionalističkih krugova.

· Da Agencija i njen direktor Zdenko Milinović dosljedno i striktno poštuju Ustav Republike BiH, čl.7. stav 8. koji eksplicite zahtijeva da se odrednica “Musliman“ svugdje i bez izuzetka ima zamijeniti odrednicom “Bošnjak“, kao jedinim autentičnim istorijskim nacionalnim imenom ovog autohtonog naroda koji već milenijumima živi na tlu Bosne i Hercegovine.

· U pripremi upitnika o nacionalnoj pripadnosti i svih ostalih materijala vezanih za popis Agencija je dužna, osim zakonskih propisa, da poštuje i naučne standarde demografske metodologije, tako što će u ovom smislu isključiti sve regionalne odrednice iz konteksta nacionalne, odnosno, etničke pripadnosti građana Bošnjaka.

 

Napomena svim građanima BiH u vezi popisa stanovništva

Znate li u čemu je razlika između odrednica “Bosanac” , “Hercegovac”, “Bosanac i Hercegovac”, s jedne strane, i odrednice “Bošnjak” s druge strane? “Bosanac” - to vam je adresa. Ko god živi u Bosni on je “Bosanac”. “Bosanac” postaje svako ko se doseli u Bosnu. Kada se “Bosanac” odseli iz Bosne, dakle kada promijeni adresu, prestaje biti “Bosanac”. Bosna je zajednička zgrada. Hercegovina, Krajina, Semberija, Posavina, pa i RS, i td. to su brojevi vašeg stana. Ko kaže da je “Hercegovac”, taj je rekao broj svog stana u zajedničkoj zgradi. Isto tako i onaj koji kaže da je “Krajišnik”, “Posavac”…i td. Na adresi “Bosna” žive i Bošnjaci, i Srbi, i Hrvati i predstavnici svih ostalih 16 nacionalnosti. Ali vaša adresa nije isto što i vaša nacionalna, odnosno etnička pripadnost! “Bošnjak”, “Srbin”, “Hrvat”, “Slovak”, “Jevrej”, “Rom”, “Rus”, “Ukrajinac” i td.je čovjek sa identitetom, ono što čovjek jeste. To što jeste, to ostajete gdje god da živite, gdje god se doselili i koliko god puta se odselili. Zato, kada vas u popisu pitaju za adresu, recite im adresu. A kada pitaju za vašu etničku (nacionalnu) pripadnost, recite im ko ste, a ne gdje živite! I nikako ne dozvolite da popisivači miješaju vaša religijska uvjerenja, ni sa adresom na kojoj momentalno živite, ni sa vašom etničkom (nacionalnom) pripadnošću.

Napomena Bošnjacima u vezi popisa stanovništva, gdje god da žive

Ako je neko Bošnjak, onda je on Bošnjak. I poslije hiljadu godina, potomci Bošnjaka su Bošnjaci! A=A. B=B. I nikave druge odredbe ne tražite da vam uz to dodaju, i ne prihvatajte ako vam ih ponude. Upamtite dobro: “Bošnjak” ostaje Bošnjak gdje god živio i koliko god puta mijenjao adresu. Razlika između “Bosanca” i “Bošnjaka” je kao razlika između age i bega. Aga se postaje, beg se rađa. “Bosanac” se postaje. “Bošnjak” se rađa. “Bosanac” se postaje i prestaje se biti. “Bošnjak” se rađa i ostaje se zauvijek Bošnjak.


Ferid Muhić
Predsjednik BANU


Važna urednička napomena: Postavljene informacije, subjektivne napomene i stavovi izraženi u ovom članku su isključivo autorovi, tj. izvora i nužno ne predstavljaju uredničku politiku ili stav nezavisnog portala www.camo.ch.