(Ne)humanost postupaka prema životinjama

„Nijedna peticija, koja poziva da se zaustave nehumani postupci prema životinjama, dugoročno nema šanse dok se ne promijeni svijest ljudi i društva uopšte.“

Foto: Problem zbrinjavanja životinja bez vlasnika

Piše: Hamdo Čamo

Svi oni koji su spremni i sposobni na nehumano ponašanje prema životinjama, spremni su, sposobni i u stanju da isto to čine ljudima. “Problem životinja”, zapravo je ozbiljan indikator problema društva koje uopšte kao ‘vlasnik i gospodar situacije’ nije svjesno svojih postupaka, dužnosti i obaveza prema životinjama, koje su samo žrtve nehumanog društva – društva, za koje se opravdano postavlja pitanje – da li isto uopšte zavređuje da ima životinje.

Moguće je da šira javnost nije upoznata sa težinom svakodnevne situacije u njihovoj sredini. Sa nehumanom patnjom, držanjem, preprodajom, maltretiranjem, sakaćenjem, smrću i ubijanjem životinja.

U cjelini, pitanje o zavređivanju i održavanju životinja nimalo nije naivno, ukoliko se za polaznu tačku uzme spoznaja da životinje nisu izabrale čovjeka, već obratno. Kakava je razlika između društava koja se uopšte ne brinu i društava koja su brižnija i imaju humaniji odnos prema životinjama? Osim potvrde da takva društva postoje, postoje i razlike u nivou svijesti ljudi koja se poput baterije puni od kućnog praga, predškolskog i daljeg obrazovanja.

Svjesnost odnosa prema životinjama proizilazi iz potrebe, okruženja drugih društava, želje čovjeka što želi i hoće, a ne životinja i ne odnosi se samo prema rijetkim i egzotičnim životinjama kojima vlasnici ističu svoj odnos spram humanosti, ljubavi i socijalnom statusu, već i na sve vrste životinja, s akcentom na korisne – koje čovjeku ‘služe i koriste’ kao izvor hrane (odnos prema hrani), kao osnovi vlastitog opstanka. Ako se ljudi već odluče da posjeduju životinje, dužni su da se domaćinski brinu i vode računa o njima, njihovom zdravlju, broju, sigurnosti.

Poremećaj odnosa ‘u životinjskom svijetu', projekcija je društvenih poremećaja.

Mnogi će se složiti sa činjenicom da nijedna peticija, koja poziva da se zaustave nehumani postupci prema životinjama, dugoročno nema šanse dok se ne promijeni svijest ljudi i društva uopšte. Jedna od permanentnih obaveza društva je obaveza informisanja i podizanja svijesti o zaštiti životinja. Kako u modernim društvima nije dovoljno pozivati na svijest, u priču o senzibilizaciji i humanosti uključuju se zakonske regulative koje društvu daju dodatni podsticaj.

Za sve zainteresovane, najbolje je da se upoznaju sa prvom asocijacijom zaštite životinja u svojoj sredini, sa projektima u kojima će dobiti potrebnu pomoć i informacije iz prve ruke.

Jedna od asocijacija za zaštitu životinja je i Asocijacija za inicijativu i razvoj AIR – AID, Salke Nazečića, broj 7, 71000 Sarajevo. E-adresa jeair.aid.association(at)gmail.com, mob. +387 60 324 2112.

 

21-11-2014


Važna urednička napomena: Postavljene informacije, subjektivne napomene i stavovi izraženi u ovom članku su isključivo autorovi, tj. izvora i nužno ne predstavljaju uredničku politiku ili stav nezavisnog portala www.camo.ch.