Radna soba: dr. Galib Šljivo - „Historija je državna nauka, za nju mora biti zainteresovana država“

Dr. Galib Šljivo, bosanskohercegovački historičar, živi u Orašju,  nije rođen u Posavini, ali je tu proveo najveći dio svoga života, ostavio mnoge i neizbrisive tragove rada, pa se s pravom može smatrati pravim Posavcem.

Nekadašnji direktor Gimnazije u Orašju, danas penzionisani univerzitetski profesor i dalje piše, radi, učestvuje na simpozijumima, konferencijama, promocijama knjiga.

Kao intelektualac koji se cijeli svoj život bavio izučavanjem historije i danas u svojoj 82 godini života dr. Šljivo nastavlja sa svojim radom. Uskoro iz štampe izlazi komplet u 12 knjiga „Historija Bosne i Hercegovine 1788-1878“.

Dr. Galib Šljivo rođen je 15. septembra 1933. godine u selu Brčigovo, opština Rogatica u porodici rudara, jamskog kopača. Vrlo rano ostaje bez oca a sa 17 godina završava učiteljsku školu u Sarajevu i počinje učiteljevati u selima širom Bosne i Hercegovine. Studirajući uz rad, završio je Višu pedagošku školu u Sarajevu 1958. godine. Potom, opet uz rad, završio je istoriju na Filozofskom fakultetu u Beogradu 1963. godine.  Postdiplomske studije na Filozofskom fakultetu u Beogradu završio je 15. maja 1972. godine. Pošto je položio sve ispite i odbranio magistarski rad "Klek i Sutorina u XIX vijeku" dobio je akademski stepen magistra filozofskih nauka. Potom je, na istom fakultetu, 15. januara 1975. odbranio doktorsku tezu "Politika Austrije prema pokretima u Bosni i Hercegovini sredinom XIX vijeka" i stekao akademski stepen doktora istorijskih nauka.

Uporedo sa pedagoškim radom, dr. Galib Šljivo se neprekidno bavio radom na naučnoistraživačkim projektima. U toku 1979. godine vodio je organizacione poslove za osnivanje Instituta za istoriju u Banjaluci, pa je od početka njegovog rada, 1. novembra 1979., bio njegov direktor sve do 1992. godine. Kada mu je rečeno da više ne dolazi na institut. 

„Historija je državna nauka. Za nju treba da je zainteresirana država. Historijsko znanje mora se steći iz arhiva, od učenih historičara.„ – kaže dr. Galib Šljivo. 

U vrijeme dok je on bio predsjednik Društva historičar Jugoslavije, od strane historičara na jednom od kongresa, osporeni su udžbenici i plan i program predmeta historija u Jugoslaviji. 
Zašto su to histričari učinili odgovor nam daje dr. Galib Šljivo u emisiji Radna soba, u srijedu 20.5. od 15.30.


Uređuje: Amina Đulović.


Važna urednička napomena: Postavljene informacije, subjektivne napomene i stavovi izraženi u ovom članku su isključivo autorovi, tj. izvora i nužno ne predstavljaju uredničku politiku ili stav nezavisnog portala www.camo.ch.