Ratni zlocini u Foci

Broj dosjea: 1803

Logor: Partizan - kuća Nusreta Karamana

Općina: Foča

 

...Sve su nas rasporedili po sobama. Pošto sam cijele noći bila sa Duškom Dubljevićem, nisam mogla znati šta se dešava u drugim sobama.

 

Ujutro, kada me je Duško pustio, odmah me je preuzeo „Konta“-Kontić.

 

Onda je došao „Žaga“ o odvezao nas u Miljevinu.

 

Sa mnom su bile još tri djevojke: DŽ.B, E.B i A.K (koja je bila dovedena iz Kalinovika).

 

„Žaga“ nam je rekao da će nas suočiti sa novinarkom šta je koja pričala i ako budemo lagale da će nas prikovati za splav i pustiti niz Drinu.

 

Doveo nas je u Miljevinu pred jednu kafanu. Uveli su nas i dali nam da jedemo. Mene su odredili da sjedim pored Pere Eleza (nisam znala ko je on ali sam čula da ga tako zovu). Govorio mi je da jedem, a ja sam bila napola mrtva od straha i od svega što mi se dešavalo.

 

Jedan od njih je rekao:“ Izvedite je tamo da je ubijemo, zar ne vidite da je gotova.“

 

Odatle nas je Miško Savić (Crnogorac iz Pljevalja) odveo u kuću Nusreta Karaman.

 

Kad smo tamo došli izašao je „Žaga“ i izveo R.K i A. Doveo nas je na sprat da počistimo sobu gdje ćemo spavati. Mi smo pospremile i stavile spužve. Kasnije dolazi četnik Nikola Brčić-Rođo i odvodi me u jednu sobu i siluje me.

 

Kad je on završio sa mnom natjerali su nas da siđemo u prizemlje. Tu smo zatekli J. Iz Kalinovika, koju je za sebe držao Neđo Samardžić. On je bio iz Bileće, ali je pred rat bio u KPD-u. Kad je rat počeo pustili su ga i otišao je u četnike.

 

- Odakle znate sva ta imena?

Prilikom mog boravka sam sve upoznala, jer sam tu bila puna 4 mjeseca.

 

- Jeste li sva ta 4 mjeseca boravili u kući Nusreta Karamana?

Jesam. Tu je bilo 8-9 djevojka. Neđo Samardžić je kasnije odveo J u neki stan u Miljevini. Nas je bilo prvo 4 djevojke. Onda su doveli J.G, pa L.Č, A.S (iz Miljevine) i A.B (12 godina). A su izdvojili kada su poveli sve žene i djecu iz Miljevine. Tada je Pero naredio Draganu Stankoviću da nju dovede u kuću.

 

Cilj Pere Eleza je bio da prvi siluje sve djevojke...


Važna urednička napomena: Postavljene informacije, subjektivne napomene i stavovi izraženi u ovom članku su isključivo autorovi, tj. izvora i nužno ne predstavljaju uredničku politiku ili stav nezavisnog portala www.camo.ch.