Riječ-dvije o Bosanskom jeziku

S obzirom da smo svjedoci čestih nasrtaja i nepriznavanja historijske utemeljenosti bosanskoga jezika, u nastavku Vam šaljemo nekoliko zanimljivosti vezanih za taj jezik i njegovu opstojnost.

Prvi diplomatsko-trgovinski spis Povelja bosanskog Kulina bana je napisana na bosanskom pismu bosančici 1189. godine na starobosanskom jeziku s elementima narodnog bosanskog govora.

Ovaj spis je najstariji očuvani bosanski državni dokument - ujedno i najstariji dokument kod svih južnoslavenskih naroda.Joseph Justus Scaliger u knjizi „Diatriba de Europaeorum linguis“ (objavljena 1610. godine) u Evropi razlikuje četiri velika i osam malih jezika. Veliki su jezici: latinski, grčki, germanski i slavenski. (...) On od slavenskih jezika navodi: poljski, bosanski, ilirijski, dalmatinski, vindijski i rutenski jezik. (Uvod u lingvistiku / Glovacki-Bernardi, Zrinjka (ur.). Zagreb: Školska knjiga, 2001, str. 29)

Mehmed Hevaji Uskufi je autor prvog bosanskog rječnika, koji je dovršen 1631. godine. Radi se o rimovanom bosansko-turskom rječniku štokavsko-ikavskoga narječja.

Hrvatski pjesnik Andrija Kačić Miosić, koji je živio u XVIII stoljeću, autor "Razgovora ugodnog", svoju je "Korabljicu" "prinio iz knjiga latinskih, italijanskih i hronika Pavla Vitezovića" u "jezik bosanski".

"Gramatika bosanskog jezika za srednje škole" nepotpisanog autora Frane Vuletića, prva je gramatika u Bosni i Hercegovini za interkonfesionalno školstvo. Zemaljska vlada BiH štampala ju je 1880. godine.

Gradonačelnik Mostara I. Kapetanović na jednoj sjednici 1895. godine zabranjuje da gospodin Stagner nešto kaže na njemačkom jeziku; u zapisniku je navedeno kako je rekao "da mi ovdje nismo u Beču niti Gracu vec u Mostaru i da treba da se govori bosanski, da svi razumimo".

Naredbom Zemaljske vlade od 4.10.1907. godine određeno je da se "ima posve napustiti naziv 'bosanski jezik' i da se imade zemaljski jezik nazivati 'srpsko-hrvatski jezik'.

Danas je, uz hrvatski i srpski, bosanski jezik jedan je od tri službena jezika u Bosni i Hercegovini.

U Povelji o bosanskom jeziku se kaže: "Bosanski jezik jeste jezik Bošnjaka i svih onih koji ga pod tim imenom osjećaju svojim."

Za JAJCE GRAD MUZEJ, Damir Saračević, predsj. CSI-a (Centar Savremenih Inicijativa) za Austriju.


Važna urednička napomena: Postavljene informacije, subjektivne napomene i stavovi izraženi u ovom članku su isključivo autorovi, tj. izvora i nužno ne predstavljaju uredničku politiku ili stav nezavisnog portala www.camo.ch.