Spisak žrtava genocida u Srebrenici koje će biti ukopane sutra

Potočari

U Potočarima će sutra biti ukopana 71 žrtva genocida, među kojima je pet maloljetnika. Nakon ovogodišnje zajedničke dženaze u kompleksu Memorijalnog centra ukupno će biti ukopane 6.574 žrtve.

Najmlađa žrtva koja će ove godine biti ukopana je Damir (Kemala) Suljić, dječak koji je u trenutku stradanja imao samo 15 godina. Posmrtni ostaci Damira Suljića pronađeni su u bratunačkoj masovnoj grobnici Blječeva.

Najstarija žrtva koja će 11. jula biti ukopana je Alija (Huso) Salihović, rođen 1923. godine. Njegovi posmrti ostaci pronađeni su u masovnim grobnicama Zeleni Jadar i Pusmulići.

Spisak žrtava genocida u Srebrenici koje će biti ukopane sutra:

Hasanović (Avdulah) Ševket (1974.),
Ćerimović (Mumin) Fadil (1969.),
Hasanović (Emin) Rešid (1929.),
Husejinović (Uzeir) Bećir (1937.),
Osmanović (Šaban) Abdulah (1964.),
Šabanović (Mehan) Rasim (1945.),
Beganović (Selman) Sabahudin (1976.),
Mahmutović (Mahmut) Đemila (1962.),
Salkić (Mustafa) Munib (1979.),
Harbaš (Salih) Bajro (1947.),
Harbaš (Bajro) Adem (1974.),
Salihović (Selman) Mirzet (1978.),
Salihović (Huso) Alija (1923.),
Mehmedović (Mehmed) Sinan (1933.),
Osmanović (Ibrahim) Šemso (1929.),
Suljić (Kemal) Damir (1979.),
Kadrić (Šukrija) Kadrija (1970.),
Rizvanović (Salčin) Sejfo (1955.),
Mujić (Meho) Hajrudin (1979.),
Jašarević (Mujčin) Fikret (1970.),
Gabeljić (Rasim) Amir (1965.),
Mehmedović (Hasan) Selim (1953.),
Osmanović (Omer) Sinan (1940.),
Salihović (Mesud) Kemal (1953.),
Huremović (Mujo) Ibro (1954.),
Malić (Alija) Ibrahim (1938.),
Riđić (Husein) Rajif (1951.),
Nukić (Sejdalija) Đemal (1979.),
Mehmedović (Mustafa) Sulejman (1951.),
Memić (Huso) Neđib (1955.),
Cvrk (Osman) Behaija (1948.),
Hodžić (Ibrahim) Hamed (1957.),
Muhić (Ahmet) Hidajet (1966.),
Agić (Ćamil) Sadik (1965.),
Husić (Mustafa) Muhamed (1972.),
Suljić (Suljo) Ramiz (1972.),
Efendić (Edhem) Senajid (1960.),
Mustafić (Šefik) Vahid (1960.),
Mandžić (Salih) Jakub (1958.),
Fejzić (Nezir) Zule (1963.),
Sulejmanović (Nurko) Aziz (1961.),
Smailović (Adil) Omer (1961.),
Alić (Mursel) Sead (1969.),
Alić (Dahmo) Smail (1967.),
Jusić (Jusuf) Sehid (1968.),
Mujić (Bekto) Bego (1946.),
Jahić (Nedžib) Enver (1977.),
Selimović (Hajrudin) Mesud (1979.),
Imamović (Mustafa) Zaim (1974.),
Imamović (Mustafa) Zejad (1976.),
Krdžić (Ibiš) Ejub (1935.),
Ademović (Ševal) Šefik (1979.),
Mehmedović (Hasan) Hazim (1973.),
Mehmedović (Adem) Hasan (1953.),
Gabeljić (Ćamil) Džemail (1972.),
Hafizović (Mušan) Husein (1963.),
Bečić (Mujo) Hakija (1943.),
Ćerimović (Mumin) Senahid (1971.),
Muminović (Rasim) Ramiz (1957.),
Skeledžić (Nezir) Edo (1930.),
Jusić (Osman) Bajro (1972.),
Omerović (Osmo) Osman (1970.),
Mustafić (Šefik) Sakib (1954.),
Malagić (Ramo) Šaban (1956.),
Turković (Ahmet) Nedžib (1977.),
Hasanović (Emin) Abdulah (1939.),
Krdžić (Hakija) Junuz (1943.),
Suljić (Azem) Fehim (1957.),
Junuzović (Sabit) Omer (1959.),
Ferhatović (Sabrija) Đemal (1973.),
Selimović (Omer) Ibrahim (1969.).

Izvor: Dnevni Avaz,
Autor: Avaz.ba
10.07.2017


Važna urednička napomena: Postavljene informacije, subjektivne napomene i stavovi izraženi u ovom članku su isključivo autorovi, tj. izvora i nužno ne predstavljaju uredničku politiku ili stav nezavisnog portala www.camo.ch.