Tragom vremena: Fojnica

<p style="text-align: justify;">Možda je teško povjerovati, ali ovaj mali grad koji se nalazi u srcu Bosne i Hercegovine predstavlja riznicu kulturno – historijskih spomenika i prirodnih ljepota. Razvoj Fojni

<p style="text-align: justify;">U danima turskog osvajanja Bosne, samostan u Fojnici odigrao je vrlo zna

čajnu ulogu. Njegov gvardijan i tadašnji kustod bosanske kustodije, fra Anđeo Zvizdović, izašao je tada pred turskog sultana Mehmeda II Fatifa i objasnio mu razloge povlačenja domaćeg stanovništva. Narod je uplašen, govorio je fra Anđeo, potrebne su mu garancije za miran život i slobodu. Sultan to uvažava i potpisuje svoju "Ahdnamu", pismenu garanciju za lična i imovinska prava i slobode domaćem stanovništvu. Tokom cijelog turskog perioda ova Ahdnama je bila od velikog značaja za cijelu katoličku zajednicu u Bosni, kao i ulogu ovog samostana. Ahdnama je predstavljala pravu povelju o vjerskim i građanskim slobodama, osnovni dokumenat kojim je regulisan položaj kršćana u osmanskoj carevini i utvrđivani odnosi turskih vlasti prema kršćanskoj zajednici u cjelini.đunarodne deklaracije o ljudskim pravima 1948. godine.ći čistim zrakom mami turiste koji dolaze iz svih strana svijeta.čija se radioaktivnost i ljekovitost ispitivala još krajem 19. stoljeća, a eksploatacija počela poslije Prvog svjetskog rata. Danas je to moderno opremljen centar za medicinsku rehabilitaciju, u okviru kojeg djeluju: čka radioaktivna mineralna voda pripada slabo mineraliziranim termalnim vodama, sa temperaturom koja iznosi Čini ga 16 objekata tipa „bosanska vila", u kojima su smješteni luksuzno opremljeni apartmani sa svim pratećim sadržajima.čku sliku. Od davnina je Fojnica prepoznatljiva po svojim vodama, međutim one su sada dobrim dijelom i iskorištene izgradnjom ovog parka u Fojnici.četku, prava riznica kulturno – historijskih spomenika i prirodnih ljepota. Nadamo se da smo uspjeli dostojno predstaviti ovaj biser bosanskohercegovačkog turizma i da će Vaša naredna destinacija biti upravo ovaj grad u srcu Bosne i Hercegovine.

 

Piše: Amela Talić

 

</p></p><p style="text-align: justify;"><a href="http://www.sigma.ba/wp-content/uploads/2013/10/Aquareumal-Fojnica.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-16883" alt="Aquareumal Fojnica" src="http://www.sigma.ba/wp-content/uploads/2013/10/Aquareumal-Fojnica.jpg" width="632" height="421" title="Tragom vremena: Fojnica" /></a></p><p style="text-align: justify;">Fojnica je kao što rekosmo na po</p><p style="text-align: justify;"><a href="http://www.sigma.ba/wp-content/uploads/2013/10/apartmani-Fojnica.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-16882" alt="apartmani Fojnica" src="http://www.sigma.ba/wp-content/uploads/2013/10/apartmani-Fojnica.jpg" width="800" height="600" title="Tragom vremena: Fojnica" /></a></p><p style="text-align: justify;"><b>Otvaranjem &#8220;Aquaparka&#8221;, Vodenog grada, </b>koji se proteže na 12 hiljada metara kvadratnih, Fojnica je uveliko izmijenila svoju turisti<b>31,5 °C i snage radioaktivnosti oko 45 Machovih jedinica.</b></p><p style="text-align: justify;"><a href="http://www.sigma.ba/wp-content/uploads/2013/10/hotel-Reumal.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-16881" alt="hotel Reumal" src="http://www.sigma.ba/wp-content/uploads/2013/10/hotel-Reumal.jpg" width="533" height="400" title="Tragom vremena: Fojnica" /></a></p><p style="text-align: justify;"><b>Apartmansko naselje „Aquareumal"</b> namijenjeno je savremenoj porodici, za odmor, rekreaciju, ali i zabavu. <a href="http://www.reumal.ba/" target="_blank"><b>hotel "Reumal"</b></a><b> </b>i  <b>hotel „Nova bolnica"</b>. Fojni</p><p style="text-align: justify;"><a href="http://www.sigma.ba/wp-content/uploads/2013/10/Prokoško-jezero.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-16880" alt="Prokoško jezero" src="http://www.sigma.ba/wp-content/uploads/2013/10/Prokoško-jezero.jpg" width="800" height="535" title="Tragom vremena: Fojnica" /></a></p><p style="text-align: justify;">Fojnica je danas najpoznatija po svojoj banji <b>planinu Vranicu i predivno Prokoško jezero</b> koje svojom ljepotom i </b></p><p style="text-align: justify;"><a href="http://www.sigma.ba/wp-content/uploads/2013/10/Ahdnama-Fojnica.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-16879" alt="Ahdnama Fojnica" src="http://www.sigma.ba/wp-content/uploads/2013/10/Ahdnama-Fojnica.jpg" width="267" height="598" title="Tragom vremena: Fojnica" /></a></p><p style="text-align: justify;">Od prirodnih ljepota koje okružuju ovaj mali grad treba ista</p><p style="text-align: justify;"><b>Ahdnama je poznata kao najstariji dokumenat o ljudskim pravima u historiji, 326 godina prije Francuske buržoaske revolucije 1789. godine i 485 godina prije Mečkog kraja prati se još od davnih vremena, još iz antičkog perioda, preko srednjeg vijeka pa sve do danas. U srednjem vijeku u Fojnici je otvoren čajan razvoj ći obližnjim rudnicimać (još nije napisano)"ć</čana polovinu rupa (rudarskih jama) u Fojnici i đevina koje su dio bogate historije ovoga grada. ći, sačuvan od davnina do danas, podsjeća upravo na osnivača i njegove potomke. Popis iz 1604. godine bilježi navedenu bogomolju kao džamiju, pod imenom đu fojničkog kraja značajno mjesto zauzimaju ičkog samostana i crkve u Fojnici treba tražiti u onoj dobi, kada su počeli kopati rude u okolni Fojnice katolički Dubrovčani, a s njima ugarski Sasi i dalmatinski Latini, prvi kao zakupnici rudokopa, a drugi i treći kao rudarski vještaci i radnici. đen je 1339. godine na mjestu Pazarnice, da bi na današnjem mjestu samostan bio izgrađen 1502. godine.ća. Franjevački samostan u Fojnici poznat je po svojoj biblioteci, u kojoj se čuva oko 10.000 knjiga iz svih oblasti svjetske i religiozne literature.ćcima, koji su ostali sačuvani do današnjih dana. Na lokalitetu Ostružnica otkrivena je nekropola sa 50 stećaka, od čega je 10 sanduka i 40 ploča bez ukrasnih motiva. U selu Otigošće otkrivena je nekropola sa 46 stećaka u obliku sanduka bez ukrasnih motiva. Dva velika stećka sa lokaliteta Lužine premješteni su kod hotela "Reumal", oba su u obliku sljemenika, od kojih je jedan dekorisan ukrasnom rozetom sa 8 latica. U selu Dusina postoji jedan stećak u obliku sanduka, znatno oštećen, a u samom gradu, u haremu Šečerhanova bašča, nalazi se jedan stećak, sa izuzetnom ukrasnom ornamentikom.ćci-Fojnica.jpg"><ćci Fojnica"ćci-Fojnica.jpg" width="537" height="400" title="Tragom vremena: Fojnica" /></a></p> src="http://www.sigma.ba/wp-content/uploads/2013/10/Steimg class="aligncenter size-full wp-image-16878" alt="Ste</p><p style="text-align: justify;"><a href="http://www.sigma.ba/wp-content/uploads/2013/10/Ste</p><p style="text-align: justify;"><a href="http://www.sigma.ba/wp-content/uploads/2013/10/samostan-slika.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-16877" alt="samostan slika" src="http://www.sigma.ba/wp-content/uploads/2013/10/samostan-slika.jpg" width="797" height="600" title="Tragom vremena: Fojnica" /></a></p><p style="text-align: justify;">O postojanju i djelovanju bosanske crkve na ovim prostorima govori veliki broj nekropola sa ste</b> Tokom 1521. godine samostan je razoren, ali nekoliko godina kasnije ponovo obnovljen. Sadašnja zgrada samostana datira iz 19. stolje<b>Prema nekim izvorima, prvi samostan sa skromnom crkvicom izgra<b> tri tekije nakšibendijskog reda,</b> po kojima je ovaj kraj duže vremena bio poznat relativno širokom krugu interesanata islamskog misticizma</p><p style="text-align: justify;"><a href="http://www.sigma.ba/wp-content/uploads/2013/10/tekija-Fojnica.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-16876" alt="tekija Fojnica" src="http://www.sigma.ba/wp-content/uploads/2013/10/tekija-Fojnica.jpg" width="524" height="377" title="Tragom vremena: Fojnica" /></a></p><p style="text-align: justify;">Prvo osnivanje franjeva<b>Atik (stara) džamija.</b> Današnji natpis nad ulazom u džamiju pokazuje da je objekat obnovljen 1820. godine i da je obnovom rukovodio Sirri &#8211; baba, šejh tekije na Oglavku.</p><p style="text-align: justify;"><a href="http://www.sigma.ba/wp-content/uploads/2013/10/Dzamija-u-Fojnici.jpg"><img class="size-full wp-image-16875 alignleft" alt="Dzamija u Fojnici" src="http://www.sigma.ba/wp-content/uploads/2013/10/Dzamija-u-Fojnici.jpg" width="266" height="200" title="Tragom vremena: Fojnica" /></a></p><p style="text-align: justify;">U kulturno &#8211; historijskom naslje<b>P</b><b>rvu skromnu bogomolju (mesdžid) podigao je autohtoni stanovnik varoši, Mustafa Hadr, hidžretske 958. godine odnosno 1551. godine.</b> Naziv ulice Hadrovi</b><a title="Ostružnica (još nije napisano)" href="http://bs.wikipedia.org/w/index.php?title=Ostru%C5%BEnica&amp;action=edit&amp;redlink=1"><b>Ostružnici</b></a>. Krenemo li tragom kulturno – historijskih spomenika nailazimo na veliki broj grab></a><b> </b><b>u svoje i u ime svoga brata Nikla prodao dvojici Dubrov href="http://bs.wikipedia.org/w/index.php?title=Hans_Sasinovi%C4%87&amp;action=edit&amp;redlink=1"><b>Hans Sasinovi</a>. Pisani spomenici govore da je <b>Fojnica prvi put spomenuta davne 1365. godine  kada je </b><a title="Hans Sasinovi<a title="Rudarstvo u srednjovjekovnoj Bosni" href="http://bs.wikipedia.org/wiki/Rudarstvo_u_srednjovjekovnoj_Bosni">zahvaljuju<a title="Trg (još nije napisano)" href="http://bs.wikipedia.org/w/index.php?title=Trg&amp;action=edit&amp;redlink=1">trg</a> koji doživljava zna


Važna urednička napomena: Postavljene informacije, subjektivne napomene i stavovi izraženi u ovom članku su isključivo autorovi, tj. izvora i nužno ne predstavljaju uredničku politiku ili stav nezavisnog portala www.camo.ch.