UNESCO Spomenici svjetske baštine u BiH

Od 1972. godine kada je usvojena Konvencija za zaštitu svjetske kulturne i prirodne baštine, do danas je na UNESCO Listu svjetske baštine je upisano ukupno 936 dobara (725 kulturnih, 183 prirodnih i 28 mješovitih). U skladu sa ovom konvencijom, upisana dobra predstavljaju dio svjetske baštine sa izuzetnom univerzalnom vrijednošću. Upisana dobra iz Bosne i Hercegovine na UNESCO-ovoj Listi svjetske baštine su most Mehmed-paše Sokolovića u Višegradu i područje Starog mosta starog grada Mostara.

Pored toga, na tentativnoj listi dobara koje zemlja može nominovati u narednom periodu, se nalazi još devet dobara iz BiH. Tentativna ili privremena lista (lista potencijalnih dobara) predstavlja inventar dobara koja se nalaze na teritoriji države, a ona ih smatra pogodnim za upis na Listu svjetske baštine UNESCO-a. Države članice u svoje Tentativne liste uključuju ona dobra koja smatraju kulturnom i/ili prirodnom baštinom od izuzetne univerzalne vrijednosti i koja namjeravaju da nominuju tokom narednih godina. Nominacije za Listu svjetske baštine se ne razmatraju ukoliko se nominovano dobro već ne nalazi na Tentativnoj listi države. Dobra iz BiH koja se trenutno nalaze na Tentativnoj listi:

-Prirodno graditeljska cjelina Jajca (10.3.2006)

-Sarajevo - jedinstveni simbol univerzalne multikulturalnosti - trajno otvoreni grad (1.9.1997)

-Stećci - srednjevijekovni nadgrobni spomenici (18.4.2011)

-Istorijsko urbano područje Počitelj (2.1.2007)

-Prirodno i urbano područje Blagaj (11.12.2007)

-Prirodno i istorijsko područje Blidinje (11.12.2007)

-Prirodno i istorijsko područje Stolac (11.12.2007)

-Spomenik prirode pećina Vjetrenica s arhitektonskom cjelinom sela Zavala (11.12.2007)

-Pećina Vjetrenica (22.11.2004).


Na mapi su predstavljena dobra koja se nalaze na Listi svjetske baštine, kao i ona na Tentativnoj listi.

UNESCO u BiH

UNESCO je u proteklom periodu pružao značajnu podršku BiH realizacijom brojnih projekata i aktivnosti. Osnovni modalitet saradnje i komunikacije sa ovom organizacijom građani i organizacije iz Bosne i Hercegovine mogu ostvariti putem Državne komisije za UNESCO BiH.

Osim središta UNESCO-a u Parizu, značajna za rad naše regije je Regionalna UNESCO kancelarija u Veneciji (UNESCO BRESCE) sa svojom antena kancelarijom u Sarajevu. UNESCO BRESCE je regionalna kancelarija UNESCO-a koja je zadužena za pružanje ekspertize u oblasti kulture i prirodnih nauka sa specijalnim fokusom na Jugoistočnoj Evropi.

Uspješna implementacija UNESCO programa i aktivnosti u BiH je u velikoj mjeri olakšana postojanjem antena kancelarije u Sarajevu, sa kojom Državna komisija za UNESCO BiH ostvaruje jako dobru saradnju. Rezultat ove saradnje je konstantna podrška nadležnim ministarstvima i institucijama u okviru opšte mandata UNESCO-a.

Osnovni cilj UNESCO kancelarije u Veneciji, kao regionalne kancelarije za nauku i kulturu, je integracija nauke i kulture u nacionalne razvojne i socijalne strategije putem:

-jačanja saradnje i izgradnje mostova između zemalja Evropske unije, Jugoistočne Evrope i Mediterana,

-doprinosa jačanju saradnje između država članica Jugoistočne Evrope,

-fokusa na izgradnji mira, smanjenju siromaštva, održivom razvoju i interkulturalnom dijalogu.

Brojni su projekti koje je UNESCO podržao u poslijeratnom periodu u Bosni i Hercegovini, od obnove škola i pomoći u obnovi Starog mosta u Mostaru, do pružanja ekspertize i stručne pomoći u različitim oblastima.

Značajan broj aktivnosti u periodu 2009-2011 je realizovan u okviru programa "Kultura za razvoj" koji je finansiran iz MDG fonda Ujedinjenih nacija za ostvarivanje Milenijumskih razvojnih ciljeva. U okviru ovog programa, UNESCO je donirao po 200.000,00USD za obnovu simbolična tri vjerska objekta u BiH koji predstavljaju simbol multikulturalizma: Samostana Plehan u Derventi, džamije Ferhadije u Banjaluci i Saborne crkve u Mostaru.


UNESCOBIH


Važna urednička napomena: Postavljene informacije, subjektivne napomene i stavovi izraženi u ovom članku su isključivo autorovi, tj. izvora i nužno ne predstavljaju uredničku politiku ili stav nezavisnog portala www.camo.ch.