Zahvala Jovana Divjaka

Dragi i poštovani prijatelji,

osećam  ljudsku potrebu da Vam zahvalim za nesebičnu moralnu i konkretnu podršku da izdržim psihičku torturu u prethodnih pet meseci jer sam neopravdano zadržan u Austriji, a na osnovu zahteva srpskog tužilaštva za ekstradiciju u Srbiju.

Veoma sam ponosan na činjenicu da ste pojedinačno i svi zajedno činili i učinili više nego je u vašoj moći, da se međunarodnoj javnosti, austrijskoj i bosanskoj vladi ukaže na protivpravno postupanje austrijskih sudskih organa. Bilo je to suprotno činjenici da se u Den Haagu ne vodi istražni postupak protiv mene niti da se nalazim na ?crvenoj poternici? međunarodnog Interpola u Lionu za slučaj ?Dobrovoljačka?, pri čemu je vidljivo hiljadama evropljana da sam komandovao ?Ne pucaj?, zahvaljujući snimcima BBC i BH televizije.

Koliko god se trajanje procesa produžavalo, tako su vaše aktivnosti bivale sve veće, usmerene prema Vladi Francuske, Austrije, Veću Evrope, uz svesnost da je austrijsko sudstvo kao i druga u Evropi izvan političkog uticaja i bilo kakvih pritisaka.

Skoro svakodnevno bio sam u komunikaciji sa jednim od vas, pa mi oprostite što posebno ne ističem pojedince i asocijacije čija je aktivnost bila učestalija.

Možete li zamisliti, dragi prijatelji, koliko i šta mi je značila vaša podrška direktno ili indirektno putem e-maila, SMS poruka, telefona, skypa da sa pozitivnom energijom dočekam odluku suda o odbijanju zahteva Tužilaštva Srbije za ekstradiciju.

Nikada do sada nisam se osećao da pripadam ljudskom rodu, da sam poštovan i cenjen. Gord sam na Vaše prijateljstvo koje je trajalo od trećeg marta do mog povratka u Sarajevo 29.jula. Na Vaše pitanje ? ?Kako ste??, ja sam odgovarao ? ?Fantastično?, jer sam bio siguran da ću, uz vašu brigu o meni, vaše postupke da mi olakšate svakodnevni život, vašu borbu za pozitivno rešenje mog slučaja, stići u grad Sarajevo u kome sam dostigao vrhunac porodičnog, profesionalnog i duhovnog života. Beč je epizoda u mom životu, a vi ostajete  moji prijatelji u svakom dobru i zlu.

Sretan sam čovek jer pripadam Vama kao što i Vi pripadate meni. Hvala Vam. Neka nam je ljubav prema drugom životni motiv.

Jovan Divjak


Važna urednička napomena: Postavljene informacije, subjektivne napomene i stavovi izraženi u ovom članku su isključivo autorovi, tj. izvora i nužno ne predstavljaju uredničku politiku ili stav nezavisnog portala www.camo.ch.