Dolina bosanskih piramida

Bosanska piramida Sunca

OTKRIĆE PRVE EVROPSKE PIRAMIDE

Prije 12 500 godina veći dio Evrope je bio pod debelim ledenim naslagama. Međutim, južni evropski obod, od Baskije, preko Španjolske, Italije, Hrvatske, Bosne, pa sve do Turske i zakavkaskih oblasti je bujao ljudskim kulturama. Razvijene civilizacije Pacifika, Atlantika i Sredozemlja ostavljale su jakog traga na arhitekturu, socijalnu organizaciju i spiritualni život južnih Evropljana. A za njih su prostori današnje Bosne i Hercegovine i Jadranskog bazena bili posebno važni kao energetski vrlo potentni.Nekoliko stotina kilometara radijusa, od Save do Jadrana, smatrani su za najprivlačnije u tadašnjoj Evropi. Višemilenijsko prisustvo Ilira i naroda Baskijsko-zakavkaske grupe ostavilo je iza sebe genijalnost oličenu u piramidama, monumentalnim kamenim gradovima i kompleksnim energetskim sistemima.Svemirska kataklizma od prije 12 000 godina i otapanje leda u Evropi izazvalo je podizanje nivoa mora od nekoliko stotina metara. Tragovi civilizacije su prekriveni vodom. Ubrzo, povlačenjem mora i protokom vremena, piramide su prekrili nivoi zemlje i rastinja. Sada imamo rijetku priliku da dodirnemo tragove naših davnih predaka. Od nekoliko dostupnih sličica moći ćemo naslutiti kako je izgledao mozaik. Mozaik koji čini Bosnu i Hercegovinu svjetskim arheološkim draguljem.

Semir Osmanagić je generalni menadžer Projekta istraživanja Bosanske doline piramida koji zapošljava desetine stručnjaka i savjetnika te okuplja mnoštvo volontera iz cijelog svijeta. Istraživanje finansijski i organizacijski podržavaju Općina Visoko, Zeničko-dobojski kanton, Vlada FBiH te određeni broj naučnih i obrazovnih institucija te privrednih subjekata.

 

Zašto je piramida, a ne prirodna tvorevina?!

Da li je brdo Visočica oduvijek imalo pravilan piramidalan oblik? Ne.

Brda se u prirodi ne pojavljuju u pravilnim oblicima. Inteligentni čovjek daleke prošlosti je na postojeću osnovu (vjerovatno dvije ili tri strane koje podsjećaju na piramidu) izveo velike zemljane radove kojom je kompletirao piramidalni oblik. Modifikovao je postojeće stranice piramide, a stotine tona su prebačene da bi se dobio pravilan oblik. To objašnjava naizgled neobjašnjive stvari, odnosno anomalije kako ih zovemo, a koje su pominjane u prethodnim poglavljima. Mješavina lapora, pijeska, šljunka, mlađe gline – sve je to nastalo velikim ljudskim pomjeranjem materijala.

Naravno, slijede logična pitanja ko, kada i kojom tehnologijom je izvodio te radove? Ta pitanja imaju smisla, ali odgovori su isti kao i slučaju gradnje ogromnih vještačkih brda u engleskom Silbury Hills-u, ili pak prenošenja kamenih blokova od nekoliko stotina tona u Peruu ili Balbeku. (O tome sam više pisao u svojim ranijim knjigama u okviru ciklusa “Alternativne historije”.) Dovezeni materijal, prije svega lapor, poslužio je kao čvrsta podloga za oslanjanje i zidanje građevina. U našem slučaju, riječ je o stepenastoj piramidi. čovjek prošlosti nije imao potrebe za stvaranjem vještačkih materijala kao mi. Živio je u harmoniji sa prirodom koju je poznavao i respektirao bolje nego mi. Zidovi piramida su dignuti mješavinom prirodnog stijenskog materijala povezani krečnim materijalom (“loš beton”).

Stijene koje su ovdje prisutne različite su starosne dobi. Kao što mi geolog reče, “prirodno to ne bilo moguće u slučaju Visočice, jer se radi o stijenama neogena i kvartara.” Izgradio je prostorije unutar piramide. To objašnjava prisustvo vertikalnog lapora umjesto horizontalnog.  Temelji su građeni od šljunka, pijeska i kamena.  Prisustvo željeza u kamenu ne čudi. Drevni čovjek je znao za specifična svojstva oblika piramide i djelovanja na čovjekov energetski nivo. Takođe, znao je za djelovanje pojedinih metala koji su pojačavali energetska strujanja.

Piramidalni oblik čitavog brda povoljno je utjecao na vodu. Kiše i podzemni tokovi su bili blagotvorni. Pročišćavanje je vršio pijeskom. Ponovo prirodnim materijalom. Ugrađeni smeđi “ukrasni” kamen je nalazio u prirodi. Obrađivao ga je, sijekao u ploče. Površinu bi posebnom metodom uglačao, učinio sjajnijom. I obložio podne površine kako bi unutrašnjost piramide dobila sjaj koji zaslužuje.

Prilaz piramidi bio je tipičan. Dugačke stepenice, građene od odrezanih kamenih blokova pješčara, bile su postavljene sve do sredine sjeverne strane piramide. Pješčar se nalazi u prirodi, slobodan. čitava brda su građena od njega. Prvi bosanski kamenolomi su proizvodili impresivne, poliranje kamene blokove pješčara. Sa prilaznih kamenih blokova dolazilo se do sjeverne strane piramide koja je bila glavna, frontalno orijentisana strana piramide. Stepenice su vodile do vrha. Na vrhu piramide (na mjestu današnjeg grada Visoki) nalazio se objekat u obliku izduženog, pravougaonog hrama. Bio je građen od drveta, tako da njegovi ostaci nisu sačuvani. (Analogija sa većim brojem piramida u Srednjoj i Juznoj Americi.)

Sada se ponovo otvara more drugih, antropoloških pitanja. Da li su korisnici piramide imali žrtvovanja slično kao Azteci? Ovo je već polje špekulacija, ali moj je osjećaj da sigurno nisu imali žrtvovanja, jer je riječ o jednom drugom vremenu. Zapravo, meni je ipak najinteresantnije pitanje ko je zapravo podigao ovu piramidu? I, ponovo, moj osjećaj je da nije ista civilizacija izgradila piramidu i zatim je duže vremena upotrebljavala. Kada je riječ o graditeljima, vjerovatno je riječ o utjecaju sa Zapada (iz Atlantika), koji se može naći na nizu primjera u Sredozemlju i obje Amerike. Šta dalje? Svoje dajnje namjere sam stavio na papir i poslao direktoru Visočkog muzeja, profesoru Hodoviću.

“Poštovani prof. Hodović, Incijalna sondažna istraživanja koje sam proveo u avgustu mjesecu 2005. godine na brdu Visočica kod Visokog pokazala su određene anomalije koje upućuju na potencijalnu prisutnost drevnih podzemnih građevinskih objekata. Ovim putem Vam se obraćam da odobrite daljnja istraživanja na period od pet godina mom istraživačkom timu. U tom periodu planiram da izvedem aerijalna snimanja, radarska podzemna snimanja, satelitska snimanja na daljinu, infracrvena termalna snimanja, dodatna sondažna istraživanja na brdima Visočica, Križ i okolini te ostale visokotehnološke oblike istraživanja.

Planirana istraživanja ni na koji način neće ugrožavati prirodnu okolinu niti postojeći srednjevjekovni historijski spomenik – grad Visoki. Metode i rezultati istraživanja će poštovati odgovarajuću zakonsku regulativu BiH. Uzorci će biti pohranjivani u Visočkom muzeju. Iznošenje istih za obavljanje geoloških, mineraloških, arheoloških i petrografskih analiza će biti uz znanje ovlaštene osobe Visočkog muzeja. Periodično će se o rezultatima istraživanja obaviještavati nadležna državna tijela (Zavod za zaštitu spomenika) i mediji.

U okviru projektnog tima nalaziće se predstavnici Visočkog muzeja (direktor i jedna administrativna osoba). Dio tima će sačinjavati eksperti iz BiH (geolog, minerolog, inžinjeri, itd.) Ovim putem još jednom ukazujem na mogućnost da ovaj Projekat ima potencijal da u potpunosti izmijeni značenje Visokog i BiH na svjetskoj arheološkoj mapi. Pozitivni odjeci će bili takve magnitude da će u potpunosti odrediti pozitivnu  budućnost vašeg Muzeja, Grada Visokog i BiH. 

S poštovanjem, 

Semir Osmanagić, Houston (SAD), 20. avgust 2005.

 

Fondacija: ARHEOLOŠKI PARK “BOSANSKA PIRAMIDA SUNCA”

 

PETOGODIŠNJI PROGRAM ISTRAŽIVANJA NA LOKACIJI VISOČICA KRAJ VISOKOG U PERIODU 1.1.2006. – 31.12.2010.

HIPOTEZA: BRDO VISOČICA JE SVOJOM KOMPLETNOM DUŽINOM I VISINOM OD 220 METARA KOLOSALNA

STEPENASTA PIRAMIDA SA PRILAZNIM POPLOČANIM MONUMENTALNIM PLATOOM DUŽINE 420 METARA I PODZEMNIM KOMPLEKSOM TUNELA

INVESTITOR: FONDACIJA “ ARHEOLOŠKI PARK BOSANSKA PIRAMIDA SUNCA” SA SJEDIŠTEM U SARAJEVU KAO UGOVORNI PARTNER ZAVIČAJNOG MUZEJA U VISOKOM KOJI SKRBI O KRALJEVSKOM BOSANSKOM GRADU VISOKI I SA VLADOM (NADLEŽNOG) ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA.

IZVOR FINANSIRANJA: MEĐUNARODNI IZVORI (SVJETSKI FOND ZA ZAŠTITU SPOMENIKA, UNESCO, EVROPSKA KOMISIJA ZA KULTURU), DOMAĆI IZVORI (NAMJENSKA BUDŽETSKA SREDSTVA), STRANE I DOMAĆE KOMPANIJE, PRIVATNI SPONZORI, NAMJENSKA SREDSTVA ZA KULTURU AMBASADA U BIH ITD.

STATUS FONDACIJE: NEZAVISNA MEĐUNARODNA INSTITUCIJA SA TRANSPARENTNIM RADOM, UPRAVNIM ODBOROM DIREKTORA I IZVRŠNIM ODBOROM TE SKUPŠTINOM KAO GLAVNIM TIJELIMA I NIZOM SAVJETODAVNIH STRUČNIH ODBORA KOJI SE FORMIRAJU PO POTREBI.

ZAKONSKE PRETPOSTAVKE: FEDERACIJA BIH DA DONESE ODGOVARAJUĆU ODLUKU KOJIM SE BRDO VISOČICA (500 METARA PRILAZNOG PLATOA SJEVER-JUG) PROGLAŠAVA TERENOM PRIVREMENO OD DRŽAVNOG INTERESA GDJE ĆE SE ODVIJATI ISTRAŽNI RADOVI U PERIODU 1.1.2006. – 31.12.2010. NAKON PROVEDENIH RADOVA OBJAVIT ĆE SE ELABORAT NA OSNOVU KOJEG ĆE SE, SHODNO REZULTATIMA ELABORATA, ZEMLJIŠTE TRAJNO PROGLASITI OD DRŽAVNOG INTERESA.

FAZE ISTRAŽIVAČKE AKTIVNOSTI:

2006: OBAVITI ZAKONSKE I ORGANIZACIJSKE PRIPREME, OSNOVATI FONDACIJU, FORMIRATI TRI PROJEKTNA TIMA KOJI ĆE ZAPOČETI PROCES EKSKAVACIJE I RESTAURACIJE:

- A. MONUMENTALNOG POPLOČANOG PLATOA NA ČETIRI SEKCIJE 10 METARA X 20 METARA;

- B. ZIDOVA PIRAMIDE NA ŠEST SEKCIJA SA SVE ČETIRI STRANE SVIJETA U ŠIRINI 20 METARA X 50 METARA;

- C. MAPIRANJE PODZEMNOG KOMPLEKSA TUNELA I PROSTORIJA.

PRIJE POČETKA RADA PROJEKTNIH TIMOVA, U SARADNJI SA ZAVIČAJNIM MUZEJOM IZ VISOKOG I OPŠTINOM VISOKO, OSIGURATI DA SE 70 METARA RADIJUSA U SVIM PRAVCIMA TEREN KOMPLETNO OČISTI OD ŽBUNJA I OSTALOG RASTINJA KOJE NEPOVRATNO UNIŠTAVAJU PIRAMIDU I KULTURE KOJE SU NA NJOJ GRAĐENE KAO STO SU ILIRSKA I RIMSKA UTVRDA TE KRALJEVSKI GRAD VISOKI.

VAŽNO JE OSIGURATI DA SE INFRASTRUKTURA PRILAGODI OGROMNOM NADOLAZEĆOM INTERESU GRAĐANA BIH IZ ČITAVOG SVIJETA TE STRANACA. U TU SVRHU JE POTREBNO ŠTO HITNIJE ASFALTIRATI ALTERNATIVNI PUT IZ PRAVCA RAVNE-VISOČICA KOJI ĆE KORISTITI TURISTI. POSTOJEĆI PUT PREMA PLATOU VISOČICE IZ VISOKOG ĆE BITI TRAJNO REGULISAN I SAMO ĆE GA KORISTITI MJEŠTANI I ISTRAŽIVAČKI TIMOVI. TAJ PUT SE NEĆE PROŠIRIVATI, JER LEŽI NA BOČNOJ STRANI PIRAMIDE.ZAPOSLITI LICA NA OSIGURANJU PIRAMIDE I ULAZU U TUNELE. HONORARNO ANGAŽOVATI VODIČE. OSIGURATI POSTOJANJE MARKETINŠKOG I INFORMATIVNOG MATERIJALA. POSTAVITI OSTAKLJENE TABLE SA POSTERIMA NA KOJIMA JE REKONSTRUKCIJA PIRAMIDALNOG KOMPLEKSA SA KASNIJIM KULTURAMA NA VRHU PIRAMIDE.

 2007. NASTAVITI SA ISKOPAVANJEM ŠIRIH SEKCIJA: 1. PRISTUPNOG PLATOA; 2. ZIDOVA PIRAMIDE; 3. PODZEMNOG KOMPLEKSA TUNELA.TRAJNO RIJEŠITI PRILAZNI PUT, PARKING I TURISTIČKE RUTE SA STALNO ZAPOSLENIM STRUČNIM OSOBLJEM I VODIČIMA. UKLJUČITI TURISTIČKU ZAJEDNICU BIH I PRIVREDNU KOMORU BIH U PROJEKAT.

OBAVITI GEOLOŠKA SONDAŽNA BUŠENJA NA PLJEŠEVICI. ZAKONSKI ZAŠTITITI PLJEŠEVICU KAO BOSANSKU PIRAMIDU MJESECA. OSPOSOBITI PODZEMNI TUNEL IZMEĐU DVIJE PIRAMIDE I OTVORITI GA ZA JAVNOST U LIMITIRANOM VREMENSKOM OKVIRU.

2008. POTPUNO ZAŠTITITI OTKOPANE SEKCIJE PLATOA I PIRAMIDE I NAPRAVITI STALNE STAZE ZA TURISTE. OTVORITI PRONAĐENI PUT U UTROBU PIRAMIDE ZA LIMITIRANI BROJ POSJETILACA. PROGLASITI TREĆU PIRAMIDU U OKOLINI JEZERA RAVNE DRŽAVNIM INTERESOM I ZAPOČETI PROCES EKSKAVACIJE I RESTAURACIJE. TRAJNO RESTAURIRATI SVE KULTURE KOJE SE NALAZE NA VRHU PIRAMIDE, A POSEBNO KRALJEVSKI GRAD VISOKI.

NASTAVITI SA OTKOPAVANJEM I ZAŠTITOM NIŽIH, PADINSKIH DIJELOVA VISOČICE. MAPIRATI PODZEMNE ZIDOVE, PROLAZE I STEPENICE. PROŠIRITI PODRUČJE OD DRŽAVNOG INTERESA NA ŠIRI REGION VISOČICE. OTVORITI ZGRADU MUZEJA: BOSANSKA PIRAMIDA SUNCA U VISOKOM.

2009. USPOSTAVITI KOMPLETNE TURE ZA OBILAZAK ARHEOLOŠKOG PARKA. NADOGRADITI METODE RESTAURACIJE KAKO SE NE BI OŠTETIO NI JEDAN DIO PIRAMIDE. ŠIRITI ARHEOLOŠKA ISKOPAVANJA NA SVE DIJELOVE VISOČKE DOLINE NA KOJIMA SU OSTACI DREVNOG PIRAMIDALNOG KOMPLEKSA. ZAPOČETI EKSKAVACIJU DREVNIH PIRAMIDALNIH STRUKTURA ISTOČNO OD PLJEŠEVICE.

2010. TRAJNO PROGLASITI VISOČKU DOLINU SA PIRAMIDALNIM KOMPLEKSOM NAJZNAČAJNIJIM SPOMENIKOM KULTURNO-HISTORIJSKE BAŠTINE U BOSNI. INSTALIRATI PLOČU NA PLATOU BOSANSKE PIRAMIDE SUNCA KOJOM UNESCO PROGLAŠAVA OVAJ ARHEOLOŠKI PARK MONUMENTOM OD SVJETSKOG ZNAČAJA.

 Korisni linkovi za saznati više: http://piramidasunca.ba/  Fondacija ''Arheoločki park: Bosanska piramida Sunca''