Lječilišta i banje u BiH

Banja Aquaterm, Olovo

Interesantno je da se po prvi put ljekovita mineralna voda sa područja Olova počela koristiti 1982. godine mada se za nju znalo mnogo ranije. Čak je i nobelovac Ivo Andrić u svojoj pripovijetci "Čudo u Olovu" zabilježio značaj olovske vode. Osnov terapije u Aquatermu predstavlja poznata oligomineralna ljekovita voda.

Banja Dvorovi, Bijeljina

Kada je 1957. godine, bušenjem tla u okolini Bijeljine umjesto nafte pronađena vruća mineralna vode, oformljena je savremena Banja Dvorovi. U srcu Semberije otkriven je hidrogeotermalni potencijal na kojem banja može planirati intenzivan razvoj i svrstati se među vodeća banjsko klimatska mjesta cijelog regiona.

Banja Gata, Bihać

Smještena u blizini planina Grmeč i Plješivica, okružena živopisnim rijekama Unom i Koranom, na nadmorskoj visini od 120 metara, Banja Gata predstavlja istinsku krajišku oazu u kojoj se gost može odmarati ali i potpuno posvetiti sebi i svom zdravlju. Za one koji bi da tokom boravka u Gati budu aktivniji, neposredna okolina nudi bezbroj mogućnosti, od prijatnih šetnji do izazova koje može pružiti samo rafting na Uni.

Banja Guber, Srebrenica

Ljekovitost srebreničke mineralne vode poznata je još iz doba starih Rimljana koji su njena izvorišta nazivali Domavija, a cijeli kraj u ovom lijepom kutku Istočne Bosne - Argentarija. I za vrijeme vladavine Turaka širila se fama o ljekovitosti vode sa izvora planine Javor, a interesantno je da iz tih vremena datira i današnji naziv srebreničke banje. Turski vojnici dolazili su u Srebrenicu da se liječe od gube, pa otuda i ime "Guber".

Banja Ilidža, Gradačac

Prvi banjski objekat na području Gradačca izgrađen je 1882. godine, mada su ljekovita svojstva njene termalne vode bila poznata i tokom Rimljana te vladavine Turske. Zabilježeno je da su uz banjsko zdanje prije 120 godina izgrađene dvije stambene zgrade i to je začetak današnjeg savremenog banjsko-hotelskog kompleksa Ilidža. Banja Mljećanica

Banja Ilidža, Sarajevo

U sarajevskoj kotlini, na osam kilometara od centra Sarajeva , nalazi se nadaleko poznata Banja Ilidža koja je ime dobila po turskoj riječi "iladža" što u prevodu znači lijek. Smještena u podnožju Igmana i u blizini izvorišta rijeke Bosne, a okružena velim lijepo uređenim parkom i čuvenom Velikom alejom, ilidžanska banja predstavlja mjesto na kojem se idealno mogu kombinovati liječenje i svi vidovi odmora.

Banja Kiseljak, Kiseljak

Prvi pisani dokumenti o ljekovitosti mineralne vode koja izvire u srednje bosanskom mjestu Kiseljak datiraju još iz 14. vijeka. Veliki značaj zdravstvenom djelovanju ove tekućine pridavali su čak i Rimljani a interesantno je da je davne 1870. godine, pod nazivom "Johanes Brumen", mineralna voda iz Kiseljaka izvožena na inostrana tržišta.

Banja Laktaši, Laktaši

Sa dugačkom, bogatom i raznolikom tradicijom Banja Laktaši spada u red najpoznatijih banjsko-rekreativnih centara u Bosni i Hercegovini. Njena tradicija je duga i vrlo interesantna, a zabilježeno je da su još stari Rimljani koristili njene blagodati i u tu svrhu izgradili kupatila za vojsku i građane. Temelji ovih građevina su nedavno otkriveni i konzervirani, a u blizini jednog od izvora prilikom kaptaže pronađeni su rimski kovani novčići.

Banja Mlječanica, Kozarska Dubica (Bosanska Dubica)

Ljekovita voda Mlječanica stara je, tvrde, više od 5000 godina, a njena prva istraživanja datiraju s kraja 19 vijeka. Banja Mlječanica nalazi se u prekrasnom prirodnom ambijentu, na obroncima Kozare a mada je osnov njene terapije poznata mineralna voda, danas se u njoj primjenjuju i druge savremene metode liječenja i rehabilitacije. Banja Vilina vlas - Višegrad

Banja Reumal, Fojnica

Banja Reumal u Fojnici je savremeno opremljena specijalizirana ustanova za rehabilitaciju, rekreaciju, aktivni odmor i programirane sportske aktivnosti. Prostire se na površini od 79.550 m2, korisni zatvoreni prostor zauzima 20.845 m2, a u četiri objekta gostima se nudi 560 ležaja.

Banja Sanska Ilidža, Sanski Most

Dvanaest kilometara od Sanskog Mosta, idući uzvodno uz rijeku Sanu, nalazi se Sanska Ilidža, prostor za koji se tvrdi da je ljudima godio još u doba turske vladavine ovim prostorima. Najviše zasluga za to pripada svakako izvorištu mineralne vode, a nema sumnje da je i rijeka Sana dobila ime (sanus-zdravlje) zahvaljujući upravo ljekovitosti vode na području Ilidže.

Banja Slatina, Banja Luka

Po svemu sudeći, ljekovitost izvora mineralnih voda razlog je da je područje Slatine naseljeno od davnina, a pouzdano se zna da su u njima uživali još stari Rimljani kao i da ta tradicija nije prekinuta ni do današnjih dana. Okolina Banje Slatine je izuzetno prijatna za opuštanje uz šetnje lijepo uređenim parkovima.

Banja Vilina Vlas, Višegrad

Još iz rimskih vremena poznata su ljekovita svojstva geotermalnih voda iz područja današnje višegradske banje, Inače, ime Vilina Vlas ovo banjsko lječilište dobilo je jednom od rijetkih kontinentalnih nalazišta posebno nježne paprati - Viline vlasi (kose).

Banja Vrućica, Teslić

Voda Banje Vrućice uspješno liječi bolesti srca i krvotoka, reumatizam, stomačne bolesti, šećernu bolest, pospješuje i ubrzava procese rehabilitiacije, pomaže zdravim da održavaju i pospješuju kondiciju, neuroze i neuralgije. Umjereno kontinentalna klima, mnogo zelenila na širim prostorima Banje pružaju obilje i čistog i svježeg vazduha sa dovoljno ozona.

Slana Banja, Tuzla

Smještena na obroncima Majevice, a okružena planinama Konjuh i Ozren nalazi se Slana Banja. Korištenje i ljekovitost vode koja izvire u njenoj neposrednoj blizini poznata je više od deset vijekova, a njena zvanična ispitivanja i upotreba otpočeli su 1908. godine. Intersantno je da je prvi pacijent ovog lječilišta bio car Austro-Ugarske monarhije, Franjo Josip.

Izvor: camo.ch/vodic.ba