Rijeke

 

B

 

· Babina rijeka, desna pritoka Bosne, (Zenica)

· Beli Rzav, zajednom sa Crnim Rzavom se spaja u Rzav

· Bijela (ponornica u BiH), ponornica, zapadna strana planine Prenj (Istočna Hercegovina)

· Bijela rijeka, desna pritoka Lepenice, (kod Kreševa)

· Bila, lijeva pritoka Lašve

· Bioštica, desna pritoka Krivaje, Istočna Bosna

· Bistrica (Livanjsko polje)]], zajedno sa Žabljakom čini Plovuču (Livno)

· Bistrica (pritoka Drine), lijeva pritoka Drine

· Bistrica (pritoka Gomjenice), desna pritoka Gomjenice

· Bistrica (pritoka Paljanske Miljacke), lijeva pritoka Paljanske Miljacke

· Bistrica (pritoka Vrbasa), desna pritoka Vrbasa (kod. Gornjeg Vakufa)

· Blaža, lijeva pritoka Misoča

· Blija, lijeva pritoka Sane (Sanski Most)

· Blučica, desna pritoka Neretve (Jablaničko jezero)

· Bojna i Bužimica, spajaju se prije utoka u Glinicu

· Bosna, desna pritoka Save

Izvire iz kraških vrela u selu Vrutci u blizini Ilidže u podnožju planine Igman na 500m nadmorske visine. Sam lokalitet izvora se naziva Vrelo Bosne i poznato je sarajevsko izletište. Protiče centralnim dijelom Bosne, a kod Bosanskog Šamca se ulijeva u rijeku Savu te pripada crnomorskom slivu. U rimsko vrijeme rijeka se zvala Basana i istoričari smatraju da je po njoj i nastala riječ Bosna. U gornjem toku, od izvora do Zenice, protiče kroz Sarajevsko, Visočko, Kakanjsko i Zeničko polje koja razdvajaju sutjeske. U srednjem toku se probija kroz klisure usječene u čvrste stijene, Vranduk-Nemila i Maglaj-Doboj, a u donjem toku od Doboja do ušća, protiče nestabilnim koritom kroz aluvijalnu ravnicu gdje pravi više rukavaca, ada i okuka.

Rijeka Bosna je duga 273km, duboka je 1-3m (u virovima dostiže dubinu i do 10m) a široka 35-170m. Najviše je sužena između Maglaja i Doboja. Obale su joj visoke od 1,5 do 6m, a djelomično su obrasle šumom i žbunjem. Na više mjesta pravi slapove i brzake.

Glavne pritoke rijeke Bosne su: Željeznica (26,9km), Miljacka (35,9km), Krivaja (101km), Spreča (137,5km) i Stavnja (30,4km) sa desne strane, a Fojnička rijeka (46km), Lašva (49,4km) i Usora (82km) s lijeve strane

 

· Bregava, lijeva pritoka Neretve (Stolac - Čapljina)

· Brka, desna pritoka Save (Brčko)

· Bukovica (pritoka Jablanice), desna pritoka Jablanice

· Bukovica (pritoka Trstionice), lijeva pritoka Trstionice, kod Kraljeve Sutjeske

· Buna, lijeva pritoka Neretve (mjesto Buna)

· Bunica, lijeva pritoka Bune

· Bunta, lijeva pritoka Vrbasa, između Gornjeg Vakufa i Bugojna

· Bužimica i Bojna, spajaju se prije utoka u Glinicu


C

 

· Crna rijeka (pritoka Lpenice), desna pritoka Lepenice, Kreševo

· Crna rijeka (pritoka Željeznice), desna pritoka Željeznice

· Crna rijeka (pritoka Vrbasa), lijeva pritoka Vrbasa (Mrkonjić Grad)

· Crna rijeka (pritoka Vrbaške), lijeva pritoka Vrbaške

· Crni Rzav, zajednom sa Belim Rzavom se spaja u Rzav


Č

 

· Čava, lijeva pritoka Une


Ć

 

· Ćehotina, desna pritoka Drine

Ćehotina, je dugačka 125 kilometara i protiče kroz Crnu Goru i Bosnu i Hercegovinu, gdje se ulijeva u Drinu.Planinska je rijeka koja izvire u blizini mjesta Donji Kolašin, u blizini granice Srbije i Crne Gore.Oko 25 kilometara njenog toka pripada Bosni i Hercegovini, a jedan manji dio je granica Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Njeno ušće u Drinu je u FočI


D

 

· Dabar, lijeva pritoka Sane, južno od Sanskog Mosta

· Dašnica, desna pritoka Save (Semberija)

· Desna, lijeva pritoka Vrbasa (prije G. Vakufa)

· Doljanka, desna pritoka Neretve (Jablanica)

· Dragača, lijeva pritoka Željeznice (pritoke Fojničke r.), Fojnica

· Dragočaj, lijeva pritoka Vrbasa (sjeverno od Banja Luke)

· Drežanka, desna pritoka Neretve

· Drina,

Drina je rijeka u istočnoj Bosni i Hercegovini koja svojim donjim tokom čini prirodnu granicu između Bosne i Srbije.

Spajanjem crnogorskih rijeka Tare i Pive na Šćepan Polju nastaje rijeka Drina. U Bosni i Hercegovini je jedino rijeka Sava veća od nje. Drina je ujedino najveća pritoka rijeke Save. Svojim tokom od oko 340 kilometara prolazi kroz mnogobrojna mjesta u Bosni i Hercegovini . U donjem podrinju (Semberiji) Drina jednim djelom čini granicu između Bosne i Hercegovine i Srbije. Drina se uliva u Savu blizu mjesta Srijemska Rača. Nadmorska razlika između Šćepan Polja i ušća Drine u Savu iznosi oko 358 metara.

Nedugo nakon svog nastajanja na Šćepan Polju Drina ulazi u Bosnu i Hercegovinu. Ovaj dio BiH također je dobio svoje ime prema toj rijeci - Gornje Podrinje. Prolazeći kroz Foču, Goražde i Višegrad u rijeku Drinu se uliva više manjih i većih rijeka kao Kolina, Ćehotina, Lim, Prača i Rzav. Historijski gledano je rijeka Drina ovdje bila prepuna brzaka i prolazila kroz kanjone i klisure. Nažalost ova jedinstvena priroda je djelomično uništena izgradnjom hidrocentrala u Višegradu i Bajinoj Bašti.Pravac njenog toka je od juga ka sjeveru i ima dosta pritoka. Veće pritoke sa lijeve strane su: Sutjeska, Bistrica, Prača, Drinjača i Janja, a sa desne: Ćehotina, Lim, Rzav, Ljubovija i Jadar.

Sjeverno od Višegrada, između Žepe i Klotijevca nalazi se najduži kanjon ove rijeke. Dužina ovog kanjona iznosi 24 kilometra.

· Drina (Duvanjsko polje), ponornica, Duvanjsko polje

· Drinjača, lijeva pritoka Drine

· Duboka, lijeva pritoka Vrbasa, Bugojno

· Duboštica, lijeva pritoka Krivaje


F

 

· Fojnička rijeka, lijeva pritoka Bosne

Fojnička rijeka izvorišnu čelenku ima na sjeveroistočnim i istočnim obroncima Vranice,

Dobruške Vranice, Pogorelice i Bitovnje. Ukupna dužina toka na području kantona, sa

izvorišnim krakom toka Jezernice, iznosi 45,74 km. Sve do naselja Fojnica nosi naziv Dragača, odakle se naziva Fojnička rijeka. Obilježja toka srednje veličine poprima nizvodno od ušća toka Željeznice. Značajnije pritoke na teritoriji kantona su joj još i Lepenica i Kreševka sa desne i Mlava sa lijeve dolinske strane. U većim dolinskim proširenjima su se razvila naselja i općinski centri: Fojnica Kiseljak i Visoko gdje se u centru grada ulijeva u rijeku Bosnu.

G

 

· Glina, desna pritoka Kupe

· Glinica, desna pritoka Gline

· Gomjenica, desna pritoka Sane (kroz Ribnjak Saničani, Prijedor)

· Goruša, desna pritoka Bosne, Visoko

· Gostelja, ?.p. ??? (J od Tuzle)

· Govza, desna pritoka Bistrice (pritoka Drine)

· Grlovnica, d.p Lašve (N. Bila)


H

 

· Hrčavka, lijeva pritoka Sutjeske (J od Foče)

Rijeka Hrčavka izvire u šumovitim predjelima istočnih padina planinskog masiva Oboreno točilo. Ona vijuga kroz uski kanjon između Orline i Pasa-Lipovog dola, te Stružina i Gradine, lomeći se o njegove kamene litice, tek ponegdje malo odahnuvši u modrim virovima, a odmah zatim nastavlja da pjenuša i huči žureći u susret Sutjeski. Na tom kratkom putovanju pridružuju joj se brojne rijeke i potoci, koji se gotovo strmoglavo obrušavaju sa obronaka Treskavca, Orufe, Careve gore i Trebove.

U gotovo nedostupnom kanjonu Hrčavke, gdje ljudska noga rijetko zalazi, nalazi se i vodopad Skakavac. Iz nepristupačne stijene izvire voda koja pada u kanjon. Na ušću rijeka Hrčavke i Sutjeske, na lokalitetu Suvoda, u neposrednoj blizini saobraćajnice Foča - Gacko, nalazi se idealno mjesto za izletnike i ljubitelje dugih tura pješačenja.

Odlučite li otkriti ljepote ovog kraja, najbolje je da iz Sarajeva krenete prema Tjentištu. Odatle makadamskim putem prema selu Tođevac, a onda pješke do vodopada Skakavac.


I

 

· Ilova (pritoka Ukrine), desna pritoka Ukrine


J

 

· Jablanica (pritoka Save), desna pritoka Save (kod B. Gradiške)

· Jadar, desna pritoka Drinjače

· Janj, desna pritoka Plive

· Janja, lijeva pritoka Drine (Semberija)

Janja je rijeka u BiH, lijeva pritoka Drine. Janja izvire istočno od Tuzle, na sjevernim padinama planine Majevice. Teče kroz Bosnu i Hercegovinu, svom svojom dužinom.

U Drinu se uliva u mjestu Janja, općina Bijeljina. Rijeka je duga 53 km. Najvećim dijelom teče kroz općinu Ugljevik.

Prva značajnija pritoka je Prelovačka rijeka, desna pritoka, koja izvire ispod Stolica.

Protiče kroz Završje pa je mještani u tom dijelu zovu Završni potok.

 

· Janjina, desna pritoka Drine (I od Goražda)

· Japra, lijeva pritoka Sane (8 km prije Bos. Novog)

· Japrica, lijeva pritoka Japre

· Jaruga (Livanjsko polje), ponornica, Livanjsko polje

· Jaruga (Glamočko polje), ponornica, Glamočko polje

· Jezernica, desna pritoka Neretve, Istočna Hercegovina

· Jošavka, desna pritoka Vrbanje, kod Čelinca

· Jovica, desna pritoka Kozice

· Jurkovica, desna pritoka Save (Bosanska Gradiška)

K

 

· Kaljina, desna pritoka Krivaje, ist. Bosna

· Kasindolska, desna pritoka Željeznice (pritoke Bosne)

· Kijevska rijeka, desna pritoka Sane

· Kladušnica, desna pritoka Gline (Mala Kladuša i Velika Kladuša)

· Klokot

Rijeka Klokot je rijeka jakog izvora i nešto sporijeg toka s malo brzaka na izvoru. Ulijeva se u Unu.

· Knežica, lijeva pritoka Mlječanice

· Kolina, lijeva pritoka Drine (Ustikolina)

· Komašnica, desna pritoka Lašve, (Turbe, kod Travnika)

· Korana, desna pritoka Kupe ( Tržac)

· Kozica, desna pritoka Sane

· Kraljuščica, desna pritoka Neretve (Jablaničko jezero)

· Kravica, desna pritoka Jadra (izvire sjeverno od Srebrenice)

· Kreševka, desna pritoka Lepenice, Kreševo-Kiseljak

· Krivaja, desna pritoka Bosne (Zavidovići)

· Krivaja (pritoka Gomjenice), desna pritoka Gomjenice

· Kriva rijeka, desna pritoka Strigove

· Krupa (Hutovo blato), Hutovo blato, Istočna Hercegovina

· Kruščica (rijeka), lijeva pritoka Lašve (podne planine Kruščice)

· Krušnica, desna pritoka Une (B. Krupa)

· Kupreška rijeka, lijeva pritoka Janja


L

 

· Lapišnica

Vodotok Lapišnica je desna pritoka rijeke Miljacke sa ušćem nedaleko uzvodno od lokaliteta Kozje Ćuprije - dakle, vodotok pripada slivu rijeke Bosne.

Vodotok je bujičnog karaktera, nikada ne presušuje u sušnom razdoblju godine. Obzirom da nikada nisu vršena hidrološka osmatranja (mjerenja protoka i registriranje vodostaja)- može se konstatirati da se radi o hidrološki neizučenom slivu.

Vodotok Lapišnice ima izrazito izdužen sliv sa brojnim povremenim pritokama, a u najvisočijem dijelu sliva ima naziv Carev potok.

· Lašva, lijeva pritoka Bosne

Lašva je rijeka u srednjoj Bosni, Bosni i Hercegovini, koja jednim dijelom protiče kroz Travnik. Kao sve velike rijeke, poput Nila i Save, i Lašva nastaje od dvije "lašvice", Karaulske i Komarske, koje se spajaju u Turbetu, gdje i počinje priča o "pravoj" Lašvi, koja traje sve do ulijevanja u Bosnu

· Lepenica, desna pritoka Fojničke rijeke

· Lim, desna pritoka Drine

· Lištica, ponornica (Široki Brijeg - Mostarsko blato)

· Lukavac, desna pritoka Save (Semberija)


Lj

 

· Ljubina (pritoka Bosne), desna pritoka Bosne (Semizovac)

· Ljubina (pritoka Jablanice), desna pritoka Jablanice

· Ljubija, lijeva pritoka Sane


M

 

· Mala rijeka (pritoka Ribnice), lijeva pritoka Ribnice, S od Kaknja

· Mala rijeka (pritoka Stavnje), lijeva pritoka Stavnje

· Mala Ukrina, zajednom sa Velikom Ukrinom se spaja u Ukrinu

· Mala Usora, zajednom sa Velikom Usorom se spaja u Usoru

· Mande, utiče u Buško jezero

· Matica, lijeva pritoka Vrljike

· Mekinja, lijeva pritoka Strigove

· Milač, ponornica, Kupreško polje

· Miljacka, desna pritoka Bosne, (Sarajevo), nastaje spajanjem Paljanske Miljacke i Mokranjske Miljacke

· Misoča, desna pritoka Bosne

· Mlječanica, desna pritoka Une

· Mrtvica, ponornica, Kupreško polje

· Mušnica, ponornica, (Gatačko polje)

· Mutnica (pritoka Bistrice), lijeva pritoka Bistrice (pritoke Vrbasa)

· Mutnica (pritoka Korane), desna pritoka Korane

· Mošćanica


N

 

· Neretva, utiče u Jadransko More

Neretva je najduža i vodom najbogatija balkanska pritoka Jadranskog mora. Izvire na 1.227 m nadmorske visine, pod vrhom Grdelj, koji pripada ograncima planine Lebršnik. Dužina toka iznosi 225 km,od čega 218 km kroz Bosnu i Hercegovinu.U svom gornjem toku Neretva protiče kroz dolinu, koja se pruža paralelno sa planinskim masivima i ne presijeca ih. Takve doline zovu se uzdužne.

Izvorišna dionica doline Neretve duboka je do oko 600 m i u svom gornjem dijelu se zove Borač, a u donjem dijelu (kod ušća Rame) ima naziv Župa. Do ušća Rame Neretva teće prema sjeverozapadu, a kad primi ovu pritoku, naglo skreće prema jugu. Odatle njena dolina presijeca planinske vijence pod pravim ili oštrim uglom. Takve doline zovu se poprečne.

Ovaj dio Neretve odlikuje se kanjonskim stranama visine od 800 do 1.200 m. Na tim stranama nema skoro nikakve vegetacije; građene su od naslaga krečnjaka, koje su, po procjeni geologa, starije od 175 miliona godina. Na području Borča pad Neretve je vrlo velik, a dolina uska. U Župi je pad znatno manji, a dolina šira. U kanjonu je Neretva vrlo brza, sa slapovima i manjim vodopadima. Neretva ima sva karakteristična svojstva planinske rijeke sa relativno velikim padom i jakom mehaničkom snagom. Napuštajući kanjon, ulazi u Mostarsko polje, a zatim, pošto napusti klisuru, ulazi u svoj donji tok, koji počinje nizvodno od Čapljine. Dalje se dolina Neretve širi i odlikuje širokim poplavnim pojasom uz korito rijeke. Širina rijeke u donjem toku se povećava i iznosi od 100 do 150 m, dok je dubina najčešće preko 1 m, a u nekim virovima i do 20 m. Glavne pritoke su: Rakitnica, Rama, Buna, Bregava, Trebižat...

· Neretvica, desna pritoka Neretve (Jablaničko jezero, kod Konjica)


O

 

· Oboračja rijeka, desna pritoka Vrbasa (Donji Vakuf)

· Opačica, pritoka Plovuče (Livanjsko polje)

· Oskova, zapadna pritoka Spreče (kod Banovića)


P

 

· Paljanska Miljacka, zajedno sa Mokranjskom Miljackom se spaja u Miljacku

· Peručica, desna pritoka Sutjeske (J od Foče)

· Piskavička rijeka, lijeva pritoka Prijeke (?)

· Piva, zajednom sa Tarom se spaja u Drinu

· Pliva, desna pritoka Vrbasa (Jajce)

· Plovuča, ponornica, Livanjsko polje

· Ponikva), kod Vareša

· Povelić, desna pritoka Vrbasa, blizu ušća u Savu

· Prača, lijeva pritoka Drine (kod Goražda)

· Prijeka, desna pritoka Gomjenice (?)

· Prušačka rijeka, lijeva pritoka Vrbasa (Prusac, Donji Vakuf)

· Puharska rijeka, desna pritoka Knežice


R

 

· Rača, desna pritoka Ljubine, sjeverno od Sarajeva

· Radimlja, desna pritoka Bregave (sjeverno od Stoca)

· Radonja, lijeva pritoka Lima

· Radobolja, desna pritoka Neretve, Mostar

· Rakitnica, desna pritoka Neretve, Istočna Hercegovina

· Rakovica, desna pritoka Une

· Rama, desna pritoka Neretve (Jablaničko jezero)

· Ravska rijeka, desna pritoka Japre

· Ribnica (pritoka Bosne), desna pritoka Bosne, zapadno od Kaknja

· Ribnik

Rijeka izvire u mjestu Gornji Ribnik, petnaestak minuta vožnje od Ključa, i nastaje iz dva vrela.Stanovnici ove rijeke su salmonidi, lipljen, potočna pastrmka i kalifornijska pastrmka. Prosječna širina rijeke je oko 30 metara a dubina izmedju 50 i 80 centimetara. Kubikaža vode varira u zavisnosti od godišnjeg doba. Izvire na 300 metara nadmorske visine, a ušće u Sanu je u Velijama.

·

· Ričina, utiče u Jezero Ričice kod Imotskog

· Rijeka (pritoka Grlovnice), teče kroz Novi Travnik

· Rika, desna pritoka Vrbasa

· Rzav, desna pritoka Drine, nastaje spajanjem Bijelog Rzava (s desna) i Crnog Rzava (s lijeva) (i od Višegrada, tik uz granicu sa Srbijom)


S

 

· Sana, desna pritoka Une

Rijeka Sana je bistra i hladna planinska rijeka.Dobila je ime od starih Latina zbog svoje čistoće i ljekovitosti: "sanus" što znači zdravlje. Izvire u Donjoj Pećkoj, na području opštine Mrkonjić i od izvora pa sve do Ključa je veoma čista. Sanu formiraju tri kraška vrela koja se na dužini od 1,5 km spajaju u jedan tok. Ona uglavnom zadržava sjeverni pravac do Prijedora, kada teče na zapad i drži se tog pravca do svog ušća u Unu. Nasuprot Uni, Sana ima mnogo manje osobina kraške rijeke, mada se ne može reći da je bez njih. Tako bi se do Sanskog Mosta mogla okarakterisati kao prelazna kraška rijeka, a dalje nizvodno ima sve osobine normalnog riječnog toka.

Od svog vrela pa do ulijevanja u Unu, na dužini od 138 km, Sana savlađuje pad od 303,73 m. Dio toka do Sanskog Mosta, dužine 72 km, raspolaže padom od 262,52 m, a ostatak od 41,21 m otpada na dionicu do Bosanskog Novog.

.Na Sani se kao i na Uni mogu odigravati i u stvari organizuju se mnoga sportska takmičenja. Spuštanje Sanom kajakom i raftingom je moguće i mnogo manje opasno nego Unom, pogotovo za početnike.

Desne pritoke Sane su: Kozica, Vučaj potok, Potočanska rijeka, Kijevska rijeka, Tramošnjica, Gluvač, Glamočnica, Kruharuša, Sasina, Piljeska rijeka, Mala rijeka, Bukovac. Gomjenica ... Najveća pritoka Sane je Sanica, a ona je njena lijeva pritoka. Druge lijeve pritoke Sane su: Glibaja, Bliha, Zdena, Dabar, Majdanska rijeka, Volar, Japra, Gračanica, Stara rijeka,

· Sanica, lijeva pritoka Sane

Rijeka Sanica je bistra i hladna planinska rijeka sa izvorima u samom podnožju Grmeča. Jedan od izvora je pećinskog tipa, a drugi nastaje iz saničkog jezera. Udaljeni su na oko kilometar jedan od drugoga. Ovo prvo pećinsko vrelo je u dobroj mjeri ugušeno petrovačkim vodovodom koji napaja grad Petrovac odnoseći ovaj biser prirode ogromnim cjevovodima preko samog Grmeča.Prikupljajući svojim tokom sve te rječice i potoke (Korčanicu, Trebunj, Biljansku riječicu ...) Sanica prerasta jako brzo u jednu pravu planiansku rijeku sa svim svojim ljepotama i čarima koje krase čitavu saničku dolinu. Rijeka Sanica od izvora pa do ušća u Sanu kod Vrpolja obiluje mnogobrojnim slapovima i omegama koji privlače kako pecaroše i kupače tako i druge ljubitelje čiste prirode.

 

· Sasina, desna pritoka Sane

· Sava, desna pritoka Dunava, čini dio sjeverne granice BiH

· Semešnica, lijeva pritoka Vrbasa (kod D. Vakufa)

· Seočka rijeka, lijeva pritoka Babine rijeke, SI od Zenice

· Spreča, desna pritoka Bosne (Doboj)

· Stavnja, desna pritoka Bosne (Ilijaš)

· Stratinska rijeka, lijeva pritoka Gomjenice

· Strigova, desna pritoka Une

· Studeni Jadar, lijeva pritoka Jadra

· Sturba, Livanjsko polje

· Surtolija, lijeva pritoka Vrbasa (J od Banja Luke)

· Sutjeska, lijeva pritoka Drine (J od Foče)


Š

 

· Šuica, ponornica, Duvanjsko polje

· Stupčanica, desna pritoka Krivaje, ist. Bosna, Olovo


T

 

· Tara, zajednom sa Pivom se spaja u Drinu

· Tihaljina - Mlade - Trebižat, desna pritoka Neretve (Čapljina)

· Tinja, desna pritoka Save (kod Brčkog)

· Tišća, desna pritoka Drinjače

· Tolisa, desna pritoka Save (kod Orašja)

· Trebišnjica, ponornica (Istočna Hercegovina)

· Trstionica, desna pritoka Bosne, kod Kaknja

· Turija, desna pritoka Spreče (Modračko jezero)

· Turjak, lijeva pritoka Ljubine (pritoke Jablanice)

· Tuščica, lijeva pritoka Vrbasa (prije G. Vakufa)

· Toplica, Lijeva pritoka Spreče u Gornjoj Lukavici kod Živinica, nastaje od termalnog izvora.


U

 

· Ugar, desna pritoka Vrbasa, (I od Mrkonjić Grada)

· Ugrovača, desna pritoka Lištice (Široki Brijeg)

· Ukrina, desna pritoka Save (kod Bosanskog Broda), nastaje spajanjem Male Ukrine (s desna) i Velike Ukrine (s lijeva)

· Una, desna pritoka Save

Rijeka Una, je dobila ime od starih rimljana, koji su, po prvi put ugledavši njenu živopisnu ljepotu i čuvši žubor njenih slapova, uzviknuli UNA što bi prevodu značilo "jedna" ili "jedina". Ukupna dužina toka rijeke Une iznosi oko 212.5 kilometara a rijeka izvire u blizini mjesta Donja Suvaja i Donji Lapac ispod padina planina Plješevice i Stražbenice u Republici Hrvatskoj u području Like a ulijeva se u rijeku Savu pored Jasenovca u koju godišnje donese gotovo 8 milijardi kubnih metara vode.

Što zbog plodne zemlje a što zbog izravnog pristupa vodi, neposredno područje rijeke privuklo je velik broj stanovnika tako da u teritoriji oko rijeke koja iznosi preko 9368 km2 živi preko 700 000 ljudi. Izvor rijeke se nalazi na nadmorskoj visini od oko 450 metara i neodoljivo liči na minijaturno jezero zelenkasto modre boje oko kojeg su locirane velike vapnenačke stijene. Izvor je zaštićen kao geografsko geološki spomenik prirode. Veoma hladna izvorska voda izbija ogromnom snagom iz podzemlja i pravi velike virove a već nakon 20-tak metara od izvora rijeke nalazi se prvi slap. Veliku količinu vode upotpunjava i nekoliko manjih pritoka od kojih izdvajamo Studeni Potok, Srebrenicu, Sredicu i Lalinovac. Riječni tok Une se proteže kroz slijedeće gradove: Martinbrod, Kulen Vakuf, Ripac, Bihać, Bosansku Krupu, Bosansku Otoku, Novi Grad, Kostajnicu, Kozarsku Dubicu a rijeka utječe u Savu u blizini Jasenovca.

Od većih pritoka izdvajamo Srebrenicu, Unac, Krušnicu, Mlječanicu, Moštanicu, Sanu kao priliv sa desne strane te Klokot i Žirovac sa lijeve strane uz napomenu da se u području toka rijeke od izvora do Bihaća u Unu ulijeva i mnošto podzemnih voda i manjih kraških vrela. Rijeci Uni pripada sliv voda između slivova rijeka Kupe i Save na sjeveru, Krke i Zrmanje na jugu, Korane na sjeverozapadu, Vrbasa na istoku te Save na sjeveroistoku. Klima pored Unskog sliva je umjerena kontinentalna planinska klima sa nekih 9.5 C ili približno 12.5 milijardi padavina godišnje. U vrijeme sušnih ljetnih mjeseci rijeku Unu karakteristiše nizak vodostaj a od novembra do kraja proljeća vodostaj rijeke je prilično visok a rijeka nerijetko zna i da poplavi.

U polaznom toku gdje ima osobine planinske rijeke, sve do Martinbroda Una ima prvu kategoriju kvalitete vode. Sve do Bihaća Una teče dinarskim smjerom tj. od jugoistoka prema sjeverozapadu a poslije tok rijeke skreće u pravcu sjeveroistoka i dalje teče duboko usječenom, širkom i prostranom dolinom gdje ima drugu kvalitetu vode.

U rijeci Uni, prema podacima živi 28 različitih vrsta riba koje znaju doseći i preko 30 kilograma težine. Pored rijeke raste i gotovo dvije stotine različitih vrsta ljekovitih biljaka a jedna rijetka biljka "Unska Zvončica" je upravo dobila ime po rijeci Uni. U gornjem toku rijeke Une zastupljene su sve vrste salamonida;lipljan,pastrmka a nizvodno od Bihaća prema Bosanskoj krupi su salamonidi i ciprinidi i kapitalni primjerci mladice.

 

· Unac, desna pritoka Une

Unac, rijeka koja je revir 10 kilometara uvodno od ušća u Unu ( naselje Martin Brod ), prepuna je autohtonim vrstama lipljana i potočne pastrmke, te je pravi izazov za sportske ribolovce.Rijeka Unac je rijeka kraćeg ali i vrlo brzog toka. Korito rijeke je šljunkovito, a obale su obrasle. Gotovo je cijela rijeka prohodna.

Dubina rijeke je od 0.5 do 4 metra .Unac je desna pritoka Une koja izvire nedaleko od Drvara,protiče kroz sam Drvar i ulijeva se u rijeku Unu u Martin Brodu sa njene desne strane.Ukupna dužina toka rijeke je 10 km čije su obale gotovo netaknute, i predstavljaju pravi raj za ribolovce.

 

· Usora (rijeka), lijeva pritoka Bosne (J od Doboja), nastaje u Tesliću, spajanjem Male Usore (s lijeva)' i Velike Usore (s desna)


V

 

· Velika Ukrina, zajednom sa Malom Ukrinom se spaja u Ukrinu

· Velika Usora, zajednom sa Malom Usorom se spaja u Usoru

· Vitina, desna pritoka Vrbasa (Bugojno)

· Vijaka, desna pritoka Ukrine

· Vogošća (rijeka), desna pritoka Bosne

· Vođenica, ponornica, Ravanjsko polje (I od Šuice)

· Volar, lijeva pritoka Sane

· Volujak, lijeva pritoka Rame

· Vrba (Glamočko polje), desna pritoka Jaruge (Glamočko polje)

· Vrbanja, desna pritoka Vrbasa (Banja Luka)

· Vrbas, desna pritoka Save

· Vrbaška, desna pritoka Jablanice

· Vrljika, ponornica (Imotsko polje)


Z

 

· Zalomka, ponornica (Nevesinjsko polje)

· Zeleni Jadar, pritoka Jadra (?)

· Zgošća, desna pritoka Bosne, Kakanj

· Zmijski potok, desna pritoka Radimlje


Ž

 

· Žabljak (rijeka), zajedno sa Bistricom čini Plovuču (Livno)

· Žalja, lijeva pritoka Stavnje

· Željeznica (pritoka Bosne), desna pritoka Bosne

· Željeznica (pritoka Fojničke rijeke), desna pritoka Fojničke rijeke

· Žepa, lijeva pritoka Drine

 

web portal LjBcom