Ugrozeni spomenici u BiH

Najugroženiji nacionalni spomenici Bosne i Hercegovine

 

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika prati i razmatra stanje i aktivnosti u vezi sa nacionalnim spomenicima ugroženim nezakonitom izgradnjom, nestručnom rekonstrukcijom, neodržavanjem ili nekim drugim vidom destrukcije.

Komisija formira i Listu ugroženih spomenika, za koje je neophodno izvršiti hitne mjere zaštite da bi se spriječilo njihovo potpuno uništenje. Najugroženiji nacionalni spomenici Bosne i Hercegovine su:

1. Most Mehmed-paše Sokolovića u Višegradu - stabilnost mosta ugrožena neispunjavanjem uvjeta sadržanih u zapisniku Komisije za tehnički prijem Hidroelektrane Višegrad i nezakonitim radom hidroelektrane; ODLUKA - Most Mehmed-paše Sokolovića, historijski spomenik

2. Kompleks Ada u Stocu - razaranje Opijačeve kuće unutar zaštićene cjeline i izgradnja novog objekta čiji oblik i obrada narušava zaštićenu cjelinu;

3. Lokalitet Radimlja kod Stoca - u neposrednoj blizini nekropole nastavljeni infrastrukturni i drugi građevinski radovi na uspostavi industrijske i trgovačke zone, prema urbanističkom projektu koji je Zakonom o provedbi odluka Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine stavljen van snage; ODLUKA - Nekropola stećaka Radimlja, historijsko područje

4. Stari grad u Stocu - nezakonita izgradnja 15 križeva, od kojih je jedan izgrađen od betona i obložen kamenom iz zidova zaštićene tvrđave;ODLUKA - Stari grad Stolac, historijsko područje

5. Srednjevijekovna utvrda u Jajcu - utvrda je ugrožena zbog neodržavanja i nepovoljnih klimatskih uslova;ODLUKA - Tvrđava u Jajcu, graditeljska cjelina

6. Resulbegovića kuća u Trebinju - betoniranje ploče i izgradnja sportskih terena na prostoru zaštićenog spomenika;

7. Turhan Emin-begova džamija u Ustikolini, Ustikolina - Foča - izgradnja novog objekta na zaštićenom prostoru srušenog spomenika, uništavanje fragmenata spomenika;

8. Arheološko područje Ripač, Bihać - unutar zaštićenog područja vrši se nezakonita izgradnja objekata;ODLUKA - Ripač, arheološko područje

9. Pravoslavna Crkva sv. Nikole u Trijebnju, Stolac - graditeljska cjelina ugrožena nepoduzimanjem mjera hitne zaštite od daljeg propadanja; ODLUKA - Crkva sv. Nikole u Trijebnju, graditeljska cjelina

10. Historijsko jezgro Blagaja, Mostar - izgradnja novih objekata koji narušavaju zaštićenu cjelinu;ODLUKA - Blagaj, historijsko gradsko područje

11. Šeranića kuća, Banja Luka - historijski spomenik ugrožen nepoduzimanjem hitnih mjera zaštite od daljeg propadanja;ODLUKA - Šeranića kuća u Banjoj Luci, historijski spomenik

12. Crkva sv. Georgija u Gomiljanima, Trebinje - historijski spomenik ugrožen nepoduzimanjem hitnih mjera zaštite od daljeg propadanja;ODLUKA - Crkva sv. Georgija (Đurđevica) u Gomiljanima, područje i ostaci historijskog spomenika

13. Soko džamija u Gračanici, - historijski spomenik ugrožen nepoduzimanjem hitnih mjera zaštite od daljeg propadanja;ODLUKA - Stara džamija Soko u Sokolu, graditeljska cjelina

14. Sefer-agina džamija u Dabrici, Berkovići - historijski spomenik ugrožen nepoduzimanjem hitnih mjera zaštite od daljeg propadanja;ODLUKA - Džamija u Dabrici (Džamija Sefer-age Begovića u Dabrici), graditeljska cjelina

15. Neolitsko naselje Korića han u Gračanici - unutar zaštićenog područja vrši se nezakonita izgradnja objekata;ODLUKA - Korića han, arheološko područje

16. Tvrđava u Kozarcu, Prijedor - unutar zaštićenog područja vrši se nezakonita izgradnja objekata;

17. Vijećnica u Bosanskom Novom/Novom Gradu, - historijski spomenik ugrožen nepoduzimanjem hitnih mjera zaštite od daljeg propadanja;

18. Srednjevjekovni grad Bužim, u Bužimu - ugrožen nepoduzimanjem hitnih mjera zaštite od daljeg propadanja;ODLUKA - Stari grad Bužim, graditeljska cjelina

19. Historijsko gradsko područje Kreševo - ugrožen rušenjem objekata u sastavu cjeline;ODLUKA - Kreševo, historijsko gradsko područje

20. Arheološko područje Rataje kraj Miljevine, Foča ugrožen nepoduzimanjem hitnih mjera zaštite od daljeg propadanja;ODLUKA - Rataje, arheološko područje

21. Stari grad Ljubuški, Ljubuški - ugrožen nepoduzimanjem hitnih mjera zaštite od daljeg propadanja;ODLUKA - Stari grad Ljubuški, graditeljska cjelina

22. Mjesto i ostaci graditeljske cjeline-džamija Mehmed paše Kukavice sa medresom u Foči - ostaci graditeljske cjeline su u lošem stanju i ugroženi nepoduzimanjem hitnih mjera zaštite od daljeg propadanja;ODLUKA - Džamija i medresa Mehmed-paše Kukavice, graditeljska cjelina

23. Stari grad Prusac, Donji Vakuf - ugrožen nepoduzimanjem hitnih mjera zaštite od daljeg propadanja;ODLUKA - Stari grad Prusac, historijsko područje

24. Zgrada finansija u Jajcu - ugrožen nepoduzimanjem hitnih mjera zaštite od daljeg propadanja;ODLUKA - Saračeva kuća, zgrada Financija (Niža stručna škola) i Stara osnovna škola (Niža muzička škola), graditeljska cjelina

25. Stari grad Koštun (Koštur) u Dabrici, Berkovići - ugrožen nepoduzimanjem hitnih mjera zaštite od daljeg propadanja; ODLUKA - Stari grad Koštun (Koštur) u Dabrici, historijsko područje

26. Groblje na Presjeci kod Ustikoline, opština Foča - grobljanska cjelina je minirana i ugrožena nepoduzimanjem hitnih mjera zaštite od daljeg propadanja;ODLUKA - Groblje na Presjeci kod Ustikoline, grobljanska cjelina

27. Pokretno dobro - Muzejska zbirka i bibliotečki fond franjevačkog samostana Duha svetoga u Fojnici - ugroženo uslijed pojave vlage kao i zbog nepostojanja adekvatnog prostora za čuvanje biblioteke i muzejske zbirke; ODLUKA - Muzejska zbirka i bibliotečki fond franjevačkog samostana Duha svetoga, pokretno dobro

28. Most na rijeci Žepi u Rogatici, historijski spomenik - ugrožen usljed oštećenja konstrukcije mosta;ODLUKA - Most na rijeci Žepi, historijski spomenik 

29. Graditeljska cjelina - Balagija (Balaguša) džamija sa haremom u Livnu - ugrožena uslijed pojave vlage koja dovodi do oštećenja dekoracija na zidovima džamije;ODLUKA - Balagija (Balaguša) džamija sa haremom, graditeljska cjelina

30. Srpska Pravoslavna crkva sv. Nikole u Srđevićima, opština Gacko; ODLUKA - Crkva sv. Nikole u Srđevićima, graditeljska cjelina

31. Historijsko područje - Nekropola sa stećcima Delijaš kod Trnova - ugrožena zbog opasnosti od pomjeranja stećaka koji se nalaze iznad puta;ODLUKA - Nekropola sa stećcima Delijaš, historijsko područje

32. Mjesto i ostaci graditeljske cjeline džamije u Kazancima (džamija Osman-paše Kazanca) kod Gacka - ugrožena zbog opasnosti od urušavanja munare; ODLUKA - Džamija u Kazancima (džamija Osman-paše Kazanca), mjesto i ostaci graditeljske cjelina 

33. Graditeljska cjelina - Čaršijska džamija (Sinan-kadi efendijina ili Čučkova džamija) u Nevesinju - ugrožena zbog opasnosti od kolapsa krovne konstrukcije i ulaznog zida u džamiju.ODLUKA - Čaršijska džamija (Sinan-kadi efendijina ili Čučkova džamija), graditeljska cjelina

34. Graditeljska cjelina - Stari grad Glamoč u Glamoču ODLUKA - Stari grad Glamoč, graditeljska cjelina

35. Historijsko područje - stari križevi u Drežnici kod Mostara.ODLUKA - Stari grad Samobor, graditeljska cjelina

36. Graditeljska cjelina - Stari grad Samobor,ODLUKA - Stari križevi u Drežnici, historijsko područje

37. Arheološko područje - helenistički grad Daorson u Ošanićima kod Stoca- ugrožen zbog neodržavanja, protuzakonitog korištenja metalnih detektora, iskopavanja i uklanjanja predmeta arheološkog naslijeđa, uništavanja kiklopskih zidova grafitima i na sličan način,ODLUKA - Helenistički grad Daorson u Ošanićima, arheološko područje

38. Historijska građevina - Careva džamija (Gradska ili Obradovića džamija) u Bileći.ODLUKA - Careva džamija (Gradska ili Obradovića džamija), historijska građevina

39. Arheološka područja - Nekropole sa stećcima na lokalitetima zaselak Brdo i zaseok Perići, naselje Hodovo, općina Stolac,

40. Arheološko područje - Nekropola sa stećcima na lokalitetu Pravoslavnog groblja u selu Ljubljenici, opština Berkovići,

41. Sulejman-pašića kula u odžaku kod Bugojna,

42. Staro pravoslavno groblje u Šljivini na Manjači, Banja Luka,

43. Graditeljska cjelina - Stara džamija sa haremom u Špionici, općina Srebrenik,

44. Arheološko područje i ostaci stare tvrđave Prozor u Prozoru,

45. Historijska cjelina - Prahistorijska gradina, stari grad Sokolac u selu Sokolcu, opština Bihać,

46. Arheološko područje Tašlihan, Opština Stari Grad, Sarajevo, FBiH

47. Historijska građevina - zgrada nekadašnjeg Samostana i škole časnih sestara Milosrdnica u Travniku, općina Travnik,

48. Istorijska građevina - Dvorana bivšeg hotela „Bosna" (Zgrada Turskog konzulata) u Brčkom,

49. Historijsko područje - Nekropola sa stećcima Srednje, općina Ilijaš,

50. Historijsko područje - Stari grad Kamengrad, opština Sanski Most,

51. Historijsko područje - Nekropola sa stećcima na lokalitetu Navitak u selu Boganovići, opština Olovo,

52. Historijski spomenik - Musafirhana (Salihagića kuća) u Fojnici,

53. Graditeljska cjelina - Mir Muhamedova džamija u Čajniču,

54. Historijsko područje - Nekropola sa stećcima na lokalitetu „Mramorje" na lokalitetu Moguš, opština Olovo,

55. Stambena graditeljska cjelina - Hadžišabanovića kuća u Sarajevu, općina Stari Grad Sarajevo,

56. Historijska građevina - zgrada Društva Crvenog krsta u Sarajevu, općina Centar.

57. Povijesno područje - Nekropola sa stećcima Opara, općina Novi Travnik;

58. Graditeljska cjelina - Jajce kasarna u Sarajevu, općina Stari Grad;

59. Graditeljska cjelina - Pravoslavna crkva Vaznesenja Gospodnjeg u Požarnici, općina Tuzla;

60. Prirodno-graditeljska cjelina - Korito Bregave sa mlinicama, stupama i mostovima, općina Stolac,

61. Pokretno dobro - Fondovi i zbirke Historijskog arhiva Sarajevo;

62. Kulturni krajolik - selo Lukomir (Gornji Lukomir); općina Konjic;

63. Kulturni pejsaž - Nekropole sa stećcima u selu Sovići, općina Jablanica, FBiH;

64. Historijsko područje - Stari grad Todorovo (Novigrad) i džamija u Todorovu, općina Velika Kladuša, FBiH.

 Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika