Kultura BiH
Početna - - Početna
BOSNJACKE BALADE


CASOPISI I SAKUPLJENA GRADJA• F o r t i s, Biljeske, Put po Dalmaciji
• G o e t h e i Mickiewicz o Hasanaginici
• Usmena balada
• Sakupljacki rad Vuka Karadzica
• Casopisi i sakupljena gradja o baladi
• Brojni vazni sakupljaci Bosnjackih balada 1
• Brojni vazni sakupljaci Bosnjackih balada 2
• Biljeske i izvori
• Lokalna obiljezja u bosnjackoj baladi
• Literatura

Znatnu gradju bosnjackih balada sadrzi casopis Bosanska vila (1886-1914), koji je u vecem broju godista, cesto iz broja u broj, o bjavljivao pjesme ili pripovjetke koje su biljezili i slali redakciji casopisa saradnici-sakupljaci iz raznih dijelova Bosne i Hercegovine.

Medju sakupljacima koji su zabiljezili na stranicama Bosanske vile objavili sezdesetak bosnjackih balada, isticu se imena Mustafe Mujagica, N. B. Popadica, S. R. Delica, Ali Rize Dautovica, Omer-bega Sulejmanpasica i Fehima Hadzi Bascausevica.

Zamasnu gradju bosnjackih balada sadrzi casopis Behar, koji je poceo izlaziti na prijelomu stoljeca (1900) i u toku desetgodisnjeg izlazenja u njemu je objavljena obimna gradja iz podrucja usmene knjizevnosti. Na stranicama ovog periodicnog glasila otisnuti su brojni primjeri antologijskih balada, takodjer i sa lokalnim obiljezjima sarajevske, banjalucke, mostarske i drugih sredina.

Medju saradnicima-sakupljacima nasla su se imena mnogih mladih ljudi koji ce se kasnije potvrditi bilo kao pisci, bilo kao kulturni i politicki djelatnici.

U toku izlazenja za vrijeme austrougarske vladavine casopis Gajret takodjer je ustupao stranice saradnicima koji su sakupljali usmene tvorevine. Medju tridesetak bosnjackih balada, koje su se nasle otisnute u rubrici “narodne umotvorine”, stekao se izvjestan broj pjesama koje su preuzete iz casopisa Behar. Ipak, nekoliko antologijskih balada nalazi se u djelu korpusa koji je prvi put stampan na stranicama Gajreta, i to sa temom majke-zlotvorke, covjeka ozenjenog vilom, nesretne udaje za hajduka, umiruceg junaka u gori, te sprijecenog rodoskrvnuca, zlosretne nevjeste, momka pogodjenog djevojackom kletvom.

Od casopisa koji su izlazili u razdoblju austrougarske okupacije, s obzirom na gradju bosnjacke balade, paznje je vrijedan mostarski Biser. U tri godista objavljeno je desetak balada, od kojih je cak polovica antologijske vrijednosti, sa temom nesretnih dragih, tragicno pustene ljube, ojadjenog oca koji umire za svojom morijom pomorenom djecom, zavidne macehe koja izaziva zlu krv, te tankocudnog i preduzimljivog djevera koji spasava snahu “nerotkinju”.Vezano za temu:

• Nazad-Balade
• Hasanaginica
• Efendina Hana
• Omer i Mejrema
• O Moricima
• O Hifzi begu
• O Ibrahim begu
• O Omer begu
• O Bisernazi
• Camdzi Mujo i lijepa Uma
• Zenidba Hadzi Smailagic Meha
• Djenana Buturovic: Geografski prostor epike
• Literatura
• Sevdalinke
• Balade
• Smrt Smail-age Cengica
• Izabrani linkovi na temu sevdah
• BH Knjizevnost

© 1999-2006 by Camo, All Rights Reserved