MEHMEDALIJA MESA SELIMOVIC
Početna - - Početna
KO TIGAR BIH


- RIZA-BEG KAPETANOVIC LJUBUSKI -Ko tigar bih,
kad mu krvnik tigrice odnese,
Ko vulkan bih,
Sto na brda i doline trese,
Ko vatra bih,
Koja drvlje i kamenje zgara,
Ko munja bih,
Koja-no se nigdje ne odmara,
Sada trao,
Nistio i haro,
Sto bih stizo,
Ljutim macem paro.

Gdjekad opet,
Kao majka kad sina sahrani;
Ko kosuta,
Kad je lovac strijelicom rani,
Ko siroce,
Kad ga zima iznenada lati,
Ko bolesnik,
Kad na teskim mukama se pati,
Gdjekad bih,
Opet eto tako
Jadikovo,
Tuzio i plako.Vezano za temu:

BH Knjizevnost
Alhamijado Knjizevnost


Abdulvehab Ilhamija
Abdurahman Sirrija
Abogovic-Adni
Ahmed Ruzdi
Ahmed Talib
Alaudin Sabit Uzicanin
Arif Hikmet
Avdo Karabegovic Hasanbegov
Dervis Bajezidagic
Fadil-pasa Serifovic
Fevzija Mostarac
Habiba Stocevic
Hasan Kaimija
Hasan Kafi Pruscak
Hasan Zijajija
Husejn Lamekanija

Poezija
Divan


Ibrahim Zikrija
Mehmed-aga Pruscanin
Mehmed Mejlija
Medzazi Sanija Mostarac
Mustafa Firaki
Mustafa Muhibbi
Muhamed Nerkesija
Muhamed Hevaji Uskufi
Mustafa Baseskija
Sulejman Hamza Puzic
Rahmi
Resid, Odgovor
Riza-beg Kapetanovic Ljubuski
Safvet beg Basagic
Sejh Jujo
Sulejman Mezaki


© 1999-2006 by Camo, All Rights Reserved