Početna - - Početna
KRAJ TANAHNA ŠADRVANA


Kraj tanahna šadrvana
gdje žubori voda živa,
šetala se svakog dana
sultanova kćerka mila.

Svakog dana jedno ropče
stajalo kraj šadrvana,
kako vr’jeme prolazilo,
sve je bljedje, bljedje bilo.

Jednog dana zapita ga
sultanova kćerka draga:
"Kazuj, robe, odakle si,
i plemena kojega si?"

"Ja se zovem El Muhammed,
iz plemena starih Azra,
što za ljubav život gube
i umiru kada ljube!"


* Henrih Hajne je preveo ovu našu slavnu sevdalinku kod nas
poznatu pod nazivom "Kraj tanahna šadrvana" i objavio je pod imenom "Azra"


Vezano za temu:

• Sevdalinka i sevdah taj bosanski (Bosanski sevdah)
• Akšamluk, saz, sevdah
• Sijela, igre i sevdalinka
• Kraj tanahna šadrvana, sevdalinka (Tekst)
• Note sevdalinke, Kraj tanahna šadrvana
• Hasim Muharemovic, sazlija, Saz
• Izabrani linkovi na temu sevdah

© 1999-2006 by Camo, All Rights Reserved