ABDULAH SIDRAN
Početna - - Početna
MAHMUD-PASA ABOGOVIC-ADNI


(1420. - 1473.?)Kad smrt pusta najposlije svadju dize, mir uvidja -
Zasto ljudstvo rad svijeta uzalud se tude svadja?
Ne spominji svoga druga ni gdje ime u pjesmama
O, Adnija, svrha pjesme: divi ti se ljepotama.

Kol'ko mudrih medju lude opremi se tvoje oci!
Sad su mene okupile nek mije Bog na pomoci!
Adni svoju glavu, dusu, pred noge ti mece sada
Po zakonu: rob s imetkom gospodaru svom pripada.

Mi smo mali, al' u nama veliki se ponos budi,
Sto smo barem turskoj knjizi velikije dali ljudi.


S turskog: Safvet-beg Basagic


Mahmud-pasa Abogovic Adni

Mahmud-pasa Abogovic, rodjen je 1420. godine dok godina njegove smrti nije poznata(1473.?). U ranom djetinjstvu odveden je na osmanski dvor, gdje se obrazovao zajedno sa princom Mehmedom. Ovaj ga je veoma volio i cjenio, radi cega je uzeo u svoju pratnju. Brzo je napredovao, te dobio polozaj vezira. Nakon Mehmedove naprasne smrti, radi dvorskih spletki, bio je zatocen i pogubljen.

Adnija (edenski, dzenetski, rajski) bio je istaknuti drzavnik, vojskovodja i mislilac. Uzivao je veliki ugled pa je velik broj pjesnika poslije njegove smrti napisao hronograme pune hvale.

Ostavio je potpun divan na turskom jeziku i raspravu"Kibla". I danas u Istanbulu traju neke od vakufa (zaduzbina), koje je za zivota uvakufio ovaj pjesnik.


Gazel

Kad ugledah kosu svoje drage, koja je kao tulipan,
kako leprsa po njenom licu, pomislih:
Cudno, kao da je mjesec zastao medju mirisnim cvijecem.
Tvoji cuperci pali su preko lica, sto je ko mladjak,
u mnogim uvojcima poput zmije
sto danju miruje skupljajuci snagu.
Od tvog lica, ruze i tulipan, zaista su ukrali
boju i miris,
i zato ih vezane za stap nose okolo kroz bazar.Ovo je kompilacija tekstova koji mogu biti od koristi djacima i studentima
a zele na jednom mjestu imati nesto o bosnjackoj knjizevnosti.

© 1999-2006 by prof. Hamdo Camo & Mirzet Hamzic, nastavnik u GHM

Vezano za temu:

BH Knjizevnost
Alhamijado Knjizevnost


Abdulvehab Ilhamija
Abdurahman Sirrija
Abogovic-Adni
Ahmed Ruzdi
Ahmed Talib
Alaudin Sabit Uzicanin
Arif Hikmet
Avdo Karabegovic Hasanbegov
Dervis Bajezidagic
Fadil-pasa Serifovic
Fevzija Mostarac
Habiba Stocevic
Hasan Kaimija
Hasan Kafi Pruscak
Hasan Zijajija
Husejn Lamekanija

Poezija
Divan


Ibrahim Zikrija
Mehmed-aga Pruscanin
Mehmed Mejlija
Medzazi Sanija Mostarac
Mustafa Firaki
Mustafa Muhibbi
Muhamed Nerkesija
Muhamed Hevaji Uskufi
Mustafa Baseskija
Sulejman Hamza Puzic
Rahmi
Resid, Odgovor
Riza-beg Kapetanovic Ljubuski
Safvet beg Basagic
Sejh Jujo
Sulejman Mezaki


© 1999-2006 by Camo, All Rights Reserved