HISTORIJA BIH
Početna - - Početna

POVELJA BANA STJEPANA
II. KOTROMANICA DUBROVCANIMASnimak: Kulin ban izdaje povelju Dubrovcanima
POVELJA DUBROVCANIMA


Utvrdi zakon ki je prvo bio medju Bosnom i Dubrovnikom, da zna vsaki clovjek, koji je zakon bil: Ako ima Dubrovcanin koju pravdu na Bosnjaninu - da ga pozove pred gospodina bana ili pred njegova vladaoca - roka da mu ne bude odgovoriti.

Ako Bosnjanin zapsi da nije duzan - da mu na-rece priseci samosestu, koje ljubo postavi banj rod. A kto Dubrovcanin ubije ali posjece u Bosni ili Bosnjanin Dubrovcanina - ta pravda da je pred gospodinom banom, a osud da grede banu na njih.

Ako bude svadja Bosnjanina z Dubrovcaninom u Dubrovnici - da sudi knez dubrovacki i sudje a globa opcini.

Ako Bosnjanin bude duzan, a pobjegne iz Bosne z dugom - da mu nije vjere ni ruke od gospodina bana!

Ako Bosnjanin izme dobitak dubrovacki na vjeru, i knjiga bude u Dubrovnici, ako knez i sudje poslju da je knjiga prava da je vjerovana, da plati Dubrovcaninu i bez prestavstine!

Ako rat bude, casa Bog uslisi, medju Bosnom i Dubrovnikom, da gospodin ban da rok Dubrovcaninom sest mjeseci, da podju u Dubrovnik slobodno - na to im je vjera gospodina bana Stjepana!

A Dubrovcane da zivu u Humskom zemljom u njih zakonu - u prvom...


Stjepan Kotromanosc

15. Avgusta 1332. godineVezano za temu:


HISTORIJA BOSNE I HERCEGOVINE

HISTORIJA BOSANSKIH NARODA
POVELJA BANA STJEPANA II. KOTROMANICA DUBROVCANIMA
POVELJA KULINA BANA 29.08.1189

© 1999-2006 by Camo, All Rights Reserved