Popis ratnih zločinaca

DIO POPISA RATNIH ZLOČINACA SA PODRUĆJA BOSANSKE KRAJINE 

 

A

ADAMOVIĆ, MIĆAN - muškarac, po nacionalnosti Srbin, iz sela Donjeg Volara pored Ljubije (općina Pri¬jedor). Sudionik je genocida nad civilnim pučanstvom hrvatske i muslimanske nacionalnosti na području sela Jugovaca u ljubijskom kraju i po selima Bišćanima, Ča¬rakovu, Rakovčanima i Rizvanovićima (op. Prijedor).ANĐIĆ, MILAN - muškarac, po nacionalnosti Srbin, iz mjesta Omarske (općina Prijedor). Sudionik u pljački imovine uhićenih ili zatočenih Hrvata i Muslimana s područja općine Prijedor, tijekom svibnja i li¬pnja 1992. godineANTONIĆ, (DUŠAN) BRANISLAV - muškarac, po nacionalnosti Srbin, iz sela Rasavaca (općina Prijedor). Sudionik je genocida nad civilnim pučanstvom hrvatske i muslimanske nacionalnosti na području sela Raljaša, Briševa, Stare Rijeke... u ljubijskom kraju (općina Prijedor).

ANTONIĆ, DUŠAN "DUŠKO" ili "DULE" - muškarac, po nacionalnosti Srbin, iz sela Rasavaca (općina Prijedor). Sudionik je genocida nad civilnim pučanstvom hrvatske i muslimanske nacionalnosti na podru¬čju sela Raljaša, Briševa, Stare Rijeke... u ljubijskom kraju (općina Prijedor).

ANTONIĆ, (DUŠAN) MIĆO - muškarac, po nacionalnosti Srbin, iz sela Rasavaca (općina Prijedor). Sudionik je genocida nad civilnim pučanstvom hrvatske i muslimanske nacionalnosti na području sela Raljaša, Briševa, Stare Rijeke... u ljubijskom kraju (općina Prijedor).

ANTONIĆ, SLAVKO - muškarac, po nacionalnosti Srbin, iz sela Rasavaca (općina Prijedor). Sudionik je genocida nad civilnim pučanstvom hrvatske i muslimanske nacionalnosti na području sela Bišćana, Rizvanovića, Rakovčana, Hambarina, Čarakova, Zecova, Raljaša, Briševa, Stare Rijeke, u vremenu od 20. do 26.07.1992. godine.

ANTONIĆ, (DUŠAN) SLOBODAN - muškarac, po nacionalnosti Srbin, iz sela Rasavaca (općina Prijedor). Sudionik je genocida nad civilnim pučanstvom hrvatske i muslimanske nacionalnosti na području sela Raljaša, Briševa, Stare Rijeke... u ljubijskom kraju (općina Pri¬jedor).

ANTONIĆ, ZDRAVKO - muškarac, po nacionalnosti Srbin, iz sela Rasavaca (općina Prijedor). Sudio¬nik je genocida nad civilnim pučanstvom hrvatske i mu¬slimanske nacionalnosti na području sela Raljaša, Briševa, Stare Rijeke... u ljubijskom kraju (općina Prijedor).

ARSIĆ, VLADIMIR - muškarac, po nacionalnosti Srbin, po činu major bivše JNA, u vrijeme provedbe zločina živio u gradu Prijedoru. Sudjelovao je u pripremi i provedbi genocida nad civilnim pučanstvom hrvatske i muslimanske nacionalnosti općine Prijedor.

ATLIJA, (ŠIME) MILAN - muškarac, po nacional¬nosti Hrvat, iz mjesta Ljubije (općina Prijedor). Od 1992. godine sudjeluje u genocidu nad civilnim pučanstvom hrvatske i muslimanske nacionalnosti na području sela Raljaša, Briševa, Stare Rijeke... u ljubijskom kraju (općina Prijedor).

ATLIJA, (MILAN) MIROSLAV - muškarac, po nacionalnosti Hrvat, iz mjesta Ljubije (općina Prijedor). Od 1992. godine, sudjeluje u genocidu nad civilnim pučanstvom hrvatske i muslimanske nacionalnosti na području sela Raljaša, Briševa, Stare Rijeke... u ljubijskom kraju (općina Prijedor).

B

BABIĆ, BOŠKO - muškarac, po nacionalnosti Srbin, iz grada Prijedora (općina Prijedor). Dana, 18.06.1992. godine, je kao pripadnik srpske postrojbe zvane "crvene beretke" bio sudionikom pri provedbi uhićenja muškaraca hrvatske i muslimanske nacionalnosti (njih oko 37 od 18 do 60 godina starosti) iz prijedorskog prigradskog naselja Tukova (iz Novosadske i Prištinske ulice); neposredno po uhićenju Hrvati i Mu¬slimani su autobusom odveženi u koncentracioni logor "Keraterm".

BABIĆ, DRAGAN - muškarac, po nacionalnosti Srbin, s područja općine Prijedor. Sudionik je genocida nad civilnim pučanstvom hrvatske i muslimanske nacionalnosti na području ljubijskog kraja.

BABIĆ, DUŠAN - muškarac, po nacionalnosti Srbin, po profesiji mesar, visine oko 2 m, s područja općine Prijedor. Sudionik je brutalnog premlaćivanja zatočenika Drage Tokmadžića u logoru "Keraterm", ispred logorske prostorije br. 4, tijekom noći 23./24.06.1992. go¬dine, kojom prilikom je navedeni zatočenik zadobio ozlje¬de od kojih je nakon par sati i preminuo.

BABIĆ, (MLADEN) DUŠAN - muškarac, po nacionalnosti Srbin, iz sela Oštre Luke (općina Sanski Most). Sudionik je genocida nad civilnim pučanstvom hrvatske nacionalnosti na području sela Stara Rijeka, Briševo, Raljaš... u ljubijskom kraju (općina Prijedor).

BABIĆ, (ŽIVKO) ĐORĐE - muškarac, po nacionalnosti Srbin, iz sela Rasavaca (općina Prijedor). Sudionik je genocida nad civilnim pučanstvom hrvatske nacionalnosti na području sela Stare Rijeke, Briševa, Ra¬ljaša (od 23. do 26.07.1992.) u ljubijskom kraju (općina Prijedor).

BABIĆ, GORAN "BABIN" - muškarac, po nacionalnosti Srbin, rođen 1968. godine, iz naselja Tukova (općina Prijedor). Kao pripadnik oružane pratnje konvoja autobusa kojim su zatočeni Hrvati i Muslimani prevoženi iz koncentracionog logora "Omarska" u koncentracioni logor "Manjača" je, 06.08.1992. godine, sku¬pa sa ostalim pripadnicima oružane pratnje, ispred ulaza u koncentracioni logor "Manjača", prozvao neke od zatočenika da izađu iz autobusa te potom sudjelovao u ubojstvima istih.

BABIĆ, (VELJKO) LJUBAN - muškarac, po nacionalnosti Srbin, iz sela Rasavaca (općina Prijedor). Sudionik je genocida nad civilnim pučanstvom hrvatske nacionalnosti na području sela Stare Rijeke, Briševa, Raljaša (od 23. do 26.07.1992.) u ljubijskom kraju (op. Prijedor).

BABIĆ, MILAN - muškarac, po nacionalnosti Srbin, s područja općine Prijedor. Sudionik je genocida nad civilnim pučanstvom hrvatske nacionalnosti na podru¬čju ljubijskog kraja (općina Prijedor).

BABIĆ, NEBOJŠA - muškarac, po nacionalnosti Srbin, iz grada Prijedora (općina Prijedor). Tijekom li¬pnja 1992. godine, kao istražitelj iz policijske postaje u Prijedoru zvane "srpska policija", provodio istražne ra¬dnje nad uhićenim civilima grada i općine Prijedor.

BABIĆ, (MLADEN) NOVICA "NOVO" - muškarac, po nacionalnosti Srbin, iz sela Oštre Luke (općina Sanski Most). Sudionik je genocida nad civilnim pučanstvom hrvatske nacionalnosti na području sela Stare Rijeke, Briševa, Raljaša (od 23. do 26.07.1992.) u ljubijskom kraju (općina Prijedor) - osobno je počinio ubojstva nekolicine Hrvata.

BABIĆ, RADE - muškarac, po nacionalnosti Srbin, s područja općine Prijedor. Sudionik je genocida nad Hrvatima (civilima) iz sela Stara Rijeka, Briševo, Raljaš (od 23. do 26.07.1992.) na području ljubijskog kraja (općina Prijedor).

BABIĆ, RAJKO "RAJČIN" - muškarac, po nacionalnosti Srbin, iz sela Rasavaca (općina Prijedor). Sudionik je genocida nad civilnim pučanstvom hrvatske nacionalnosti na području sela Stare Rijeke, Briševa, Raljaša (od 23. do 26.07.1992.) u ljubijskom kraju (općina Prijedor).

BABIĆ, RANKO - muškarac, po nacionalnosti Srbin, s područja općine Prijedor. Tijekom 1991. go¬dine sudjelovao je u agresiji na Hrvatsku, na gradove Lipik i Pakrac u zapadnoj Slavoniji a od početka svibnja 1992. godine sudionik je genocida nad Hrvatima i Mu¬slimanima na području ljubijskog kraja. Osobno je prijetio i zastrašivao civilno pučanstvo hrvatske i muslimanske nacionalnosti u mjestu Ljubiji - pokušao je silovati jednu ženu u Ljubiji.

BABIĆ, ZORAN - muškarac, po nacionalnosti Sr¬bin, iz grada Prijedora (općina Prijedor). Dana, 05.08.1992.godine, je kao pripadnik oružane pratnje iz kon¬cen¬tra¬cionog logora "Keraterm" otišao u pratnji dva au¬tobusa sa 124 zatočenika o kojima se od tada ništa ne zna.

BAJČIĆ, MIROSLAV - muškarac, po nacionalnosti Srbin, nepoznatne starosne dobi i mjesta rođenja, u vri¬jeme provedbe zločina bio je nastanjen u mjestu Kotor Varoši. Kao pripadnik srpskih snaga, tijekom mjeseca lipnja 1992. godine, sudjelovao je u rušenju i uništava¬nju civilnih stambenih i gospodarskih objekata u selu Hrvaćanima, potpunom uništenju i spaljivanju dijela grada Kotor Varoša kojom prilikom je ubijen veliki broj civila, stanovnika tog dijela grada, te pri egzekuciji većeg broja civilnih osoba, pučana mjesta Vrbanjaca.

BAJIĆ, DANE - muškarac, po nacionalnosti Srbin, iz mjesta Ljubije (općina Prijedor). Sudionik je genocida nad civilnim pučanstvom hrvatske nacionalnosti na području ljubijskog kraja. Sudionik je nezakonitih uhićenja i odvođenja civila u koncentracione logore "Keraterm" i "Omarska".

BAJIĆ, DRAGAN "ŠKEMBIĆ" - muškarac, po nacionalnosti Srbin, s područja općine Prijedor. Sudionik je genocida nad civilnim pučanstvom hrvatske nacionalnosti na području sela Stare Rijeke, Briševa, Ra¬ljaša (od 23. do 26.07.1992.) u ljubijskom kraju (općina Prijedor).

BALABAN, RISTO - muškarac, po nacionalnosti Srbin, iz sela Oštre Luke (općina Sanski Most). Sudio¬nik je genocida nad civilnim pučanstvom hrvatske i mu¬slimanske nacionalnosti na području ljubijskog kraja.

BANJANIN, GOJKO - muškarac, po nacionalno¬sti Srbin, do rata je bio zaposlen u tvornici "Celuloza" u Prijedoru, s područja općine Prijedor. Tijekom perioda, svibanj - kolovoz 1992. godine, bio je u koncentracio¬nom logoru "Trnopolje" u svojstvu logorskog čuvara.

BANOVIĆ, DRAGAN - muškarac, po nacionalnosti Srbin, iz grada Prijedora. Tijekom perioda svibanj - kolovoz 1992. godine, bio je pripadnik jedne smjena logorskih čuvara u koncentracionom logoru "Keraterm". Sku¬pa sa ostalim čuvarima iz svoje smjene pljačkao je dovedene uhićenike, fizički ih maltretirao i ubijao.

BANOVIĆ, DUŠAN - muškarac, po nacionalnosti Srbin, s područja općine Prijedora. Do rata je bio zaposlen u tvornici "Celuloza" u Prijedoru. Tijekom perioda svibanj - kolovoz 1992. godine, bio je u koncentracio¬nom logoru "Trnopolje" u svojstvu logorskog čuvara.

BANOVIĆ, ĐOKO - muškarac, po nacionalnosti Srbin, visine oko 170 cm, crne kose, crnoput, težine oko 70 kg, iz grada Prijedora u istoimenoj općini. U periodu svibanj - kolovoz 1992. godine, bio je čuvar u koncentracionom logoru "Keraterm". Skupa sa ostalim čuvarima iz svoje smjene, u koncentracionom logoru "Keraterm" sudjelovao pri pljačkanju imovine dovedenih uhićenika, fizičkom maltretiranju, zlostavljanju i uboj¬stvima zatočenika.

BANOVIĆ, NENAD "BANI" - muškarac, po nacionalnosti Srbin, iz grada Prijedora. Tijekom perioda svibanj - kolovoz 1992. godine, bio je pripadnik jedne od smjena logorskih čuvara u koncentracionom logoru "Keraterm". Skupa sa ostalim čuvarima iz svoje smjene sudjelovao je pri pljačkanju imovine dovedenih uhićenika, fizičkom maltretiranju, zlostavljanju i ubojstvima zatočenika.

BANOVIĆ, PREDRAG "ČUPO" - muškarac, po nacionalnosti Srbin, visine oko 160 cm, duge crne kose, težine oko 50 kg, iz grada Prijedora - naselja Čirkin Po¬lja. U koncentracionom logoru "Keraterm" je bio zapovjednik II. smjene logorskih čuvara u periodu od svibnja do sredine srpnja mjeseca 1992. godine, kada su ga pretpostavljeni smjenili i postavili za običnog logorskog čuvara. Osobno je brutalno pretukao na desetine zatočenika (od zadobijenih ozljeda pojedini zatočenici su i umrli). Sa čuvarima iz svoje smjene sudjelovao je pri pljačkanju imovine dovedenih uhićenika, fizičkom maltretiranju, zlostavljanju i ubojstvima zatočenika.

BASARA, BRANKO muškarac, po nacionalnosti Srbin, iz mjesta Lušci Palanke (općina Sanski Most). Kao zapovjednik "6. krajiške brigade", po činu major bivše JNA (u vrijeme provedbe zločina), Sudionik je u genocidu nad civilnim pučanstvom hrvatske i muslimanske nacionalnosti na području ljubijskog kraja (napose od 23.-26. srpnja 1992. godine).

BASRAK, LAZAR - muškarac, po nacionalnosti Srbin, do rata je radio kao policajac u gradu Velikoj Gorici (Republika Hrvatska), s područja općina Prijedora. Kao samoproglašeni "četnički vojvoda" predvodio je skupinu pripadnika srpske postrojbe te s istima bio sudionik genocida nad civilnim pučanstvom hrvatske i muslimanske nacionalnosti na području sela Bišćana, Rizvanovića, Rakovčana, Hambarina, Čarakova, Zecova, Raljaša, Briševa, Stare Rijeke, u vremenu od 20. do 26.07.1992. godine.

BAŠIĆ, (ALIJA) BAHRIJA - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz mjesta Ljubije (općina Prijedor). Od 1992. godine, aktivno je surađivao sa okupacionim srpskim paravlastima u lažnim prokazivanjima Hrvata i Muslimana s područja ljubijskog kraja.

BATOZ, RADENKO - muškarac, po nacionalnosti Srbin, iz sela Donjeg Volara pokraj Ljubije (općina Pri¬je¬dor). Kao zapovjednik srpske vojne policije u sastavu postrojbe kojom je zapovjedao Rade Bilbija bio je sudionikom u genocidu nad civilnim pučanstvom hrvatske i muslimanske nacionalnosti na području sela Bišćana, Rizvanovića, Rakovčana, Hambarina, Čarakova, Zecova, Raljaša, Briševa, Stare Rijeke, u periodu od 20. do 26.07.1992. g. U peridu od 20. do 26.07.1992. g. (tijekom noći) je dolazio u koncentracioni logor "Trnopolje" sku¬pa sa Goranom Medićem i Milenkom Ži¬gićem u kojim prilikama su izvodili pojedine zatočenike i zlostavljali ih.

BAŠKOT, MARKO - muškarac, po nacionalnosti Srbin, iz sela Brezičana (općina Prijedor). Kao pripa¬dnik srpske postrojbe iz sela Brezičana, 16.09.1992. godine, pucajući iz puške nanio je teže ozljede civilu O.K., po nacionalnosti Musliman iz sela Brezičana.

BEGIĆ, (MILAN) NEDO - muškarac, po nacionalnosti Hrvat, iz sela Stare Rijeke pored Ljubije (općina Sanski Most). Tijekom 1992. godine, bio je sudionik u lažnom prokazivanju civila hrvatske nacionalnosti sela Stara Rijeka i Batkovci. Prokazane osobe su potom bile izložene raznim fizičkim torturama, odvođenjima u koncentracioni logor "Krins" u Sanskom Mostu, pljački i uništavanju civilne imovine.

BERETA, SLAVKO - muškarac, po nacionalnosti Srbin, iz grada Prijedora. Tijekom perioda svibanj - kolovoz, u više je navrata boravio u koncentracionom logoru "Omarska" u funkciji isljednika i pri svojim boravcima je provodio isljeđivanje nad Hrvatima i Muslimanima koji su bili zatočeni u koncentracionom logoru "Omarska".

BEŠIR, STOJAN "STOLE" - muškarac, po nacionalnosti Srbin, iz mjesta Ljubije (općina Prijedor). Tijekom 1991. godine, sudjelovao je u agresiji na Hrvatsku (prema njegovom osobnom kazivanju sudjelovao je u pokolju Hrvata - civila u nekom mjestu ili selu na području općine Hrvatske Kostajnice). Od početka svi¬bnja 1992. godine, sudjeluje u genocidu nad Hrvatima i Muslimanima na području ljubijskog kraja. Osobno pri¬jetio i zastrašivao civilno pučanstvo hrvatske i muslimanske nacionalnosti u mjestu Ljubiji te ubojstvo istih (zajedno sa Nikolom Marinovićem zvanim "Vukovarac" ubio je /zaklao/ Rasima Čehića, Muslimana iz Ljubije).

BILBIJA, BRATISLAV - muškarac, po nacionalnosti Srbin, s područja općine Prijedor. Tijekom 1992., bio je sudionikom u zastrašivanju i teroru nad civilnim pučanstvom hrvatske nacionalnosti sela Kalajeva pored Ljubije. Počinio je brutalna fizička maltretiranja Hrvata i Muslimana s područja sela Jugovaca i Kalajeva (općina Prijedor). Sudjelovao je u genocidu nad civilnim pučanstvom hrvatske i muslimanske nacionalnosti na području ljubijskog kraja.

BILBIJA, RADE - muškarac, po nacionalnosti Srbin, iz sela Ljeskara pored Ljubije (općina Prijedor). Tijekom 1992. godine, bio je zapovjednik srpske po¬strojbe zvane "Ljubijski bataljon" koji je u sastavu "5. kozarske brigade" srpske vojske. Sudjelovao je u za¬strašivanju i teroru civila hrvatske i muslimanske nacionalnosti sela Kalajeva, Ljeskara, Šurkovca, Gornjeg Volara, Jugovaca, Bišćana, Čarakova, Hambarina, Ra¬kovčana, Rizvanovića te mjesta Ljubije. Izdavao je zapovjedi i počinio brutalna fizička maltretiranja nad Hrvatima i Muslimanima iz navedenih sela i mjesta. Sudjelovao je u genocidu nad civilnim pučanstvom hrvatske i muslimanske nacionalnosti navedenih sela i mjesta. Izdavao je zapovjedi a i sam je nezakonito uhićavao, zatvarao i odvodio Hrvate i Muslimana iz navedenih sela i mjesta u koncentracione logore "Keraterm", "Trnopolje" i "Omarska". Predvodio je skupinu naoružanih Srba s kojima je, 20.07.1992. godine, poči¬nio likvidaciju većeg broja prognanih civila (žene, djeca, starci) muslimanske nacionalnosti iz sela Bišćana, Jugovaca, Hambarina, Rakovčana, Rizvanovića, Čara¬kova i Zecova, a koji su svoje privremeno utočište našli u zbijegu u šumoviti predjel zvan "Kurevo" pored Ljubije. Sudjelovao je u genocidu nad civilnim pučanstvom hrvatske i muslimanske nacionalnosti na području sela Raljaša, Briševa, Stare Rijeke pored Ljubije te na području samog mjesta Ljubije (napose u vremenu od 23. do 26.07.1992. godine).

BJEKIĆ, BRANKO - muškarac, po nacionalnosti Hrvat, iz mjesta Ljubije (općina Prijedor). Sudionik je genocida nad civilnim pučanstvom hrvatske nacionalnosti na području ljubijskog kraja. Kao zapovjednik policijske postaje "Ljubija", koja se od lipnja 1992. godine, nalazila u sastavu policije zvane "srpska milicija", izdavao je naloge za uhićenja, zatvaranja i odvođenja civila hrvatske i muslimanske nacionalnosti u koncentracione logore "Keraterm", "Trnopolje" i "Omarska", sve do sredine mjeseca srpnja 1992. godine, kada biva smijenjen i uhićen od strane okupacionih srpskih vlasti Ljubije.

BJELANOVIĆ, ZORAN "ZOKA" - muškarac, nepoznate nam nacionalne pripadnosti, do rata je radio na benzinskoj crpki u mjestu Kozaracu. Koncem srpnja 1992. godine, dolazio je u koncentracioni logor "Trno¬polje" kojom prilikom je fizički maltretirao Sulju Kekića a tijekom jedne večeri ga je, iz prostorije u kojoj je Kekić bio smješten, izveo i ubio.

BOJIĆ, MIĆO - muškarac, po nacionalnosti Srbin, iz sela Rakelića (općina Prijedor). Kao zapovjednik srpske postrojbe s područja sela Rakelića i Tomašice sudjelovao je u pripremi (određivanju koga, te izdava¬nje naloga sebi potčinjenima) i provedbi uhićenja i odvođenja civila, po nacionalnosti Hrvata, mještana sela Tomašice u koncentracioni logor "Keraterm", tijekom srpnja 1992. godine.

BORIĆ, BORO - muškarac, po nacionalnosti Srbin, s područja općine Prijedor. Kao pripadnik srpske po¬strojbe je, koncem svibnja 1992. godine, skupa sa Nikolom Nenadićem, Dragišom i Đurom Pupovcem i Mladenom Pupovcem, počinio ubojstvo (zaklali su ih!) sta¬rijih osoba (bračni par Hasan i Zlata Murčehajić) muslimanske nacionalnosti, mještana mjesta Kozaraca.

BOROVNICA, (MLAĐO) GORAN - muškarac, po nacionalnosti Srbin, iz mjesta Kozarca, općina Prijedor, proćelav, do rata je radio kao konobar u lokalu "Ruža" u mjestu Kozarcu. Kao pripadnik srpske po¬strojbe je, 27.05.1992. godine, u mjestu Kozarcu (u blizini mjesne trgovine) iz kolone civila muslimanske nacionalnosti, koja se pod oružanom pratnjom "srpskih vojnika" kretala kroz mjesto Kozarac, odvojio trojicu muškaraca: Redžepa Forića, Ekrema Karabašića i Ismeta Karabašića, te ih odveo do lokacije zvane "Kula", gdje su navedena trojica Muslimana poslije pronađena mr¬tva. U periodu svibanj/lipanj 1992. godine, sudjelovao je u pljački civilne imovine iz objekata u Kozaracu.

BOSANČIĆ, RAJKO - muškarac, po nacionalno¬sti Srbin, iz Agina Sela kod Banja Luke (općina Banja Luka). Kao pripadnik srpskih snaga sudjeluje u agresiji na Bosnu i Hercegovinu. Osobno je u više navrata su¬djelovao u pljačkanju relikvija i umjetnina iz katoličke crkve sv. Ivana Krstitelja u Podmilačju kod Jajca. U studenom 1998. godine, njegova supruga je na ba¬nja¬lučkoj tržnici prodavala, iz navedene crkve opljačkanu imovinu (kaleže) uz objašnjenje da ‘ima dosta toga još'.

BOŽIĆ, MARINKO - muškarac, po nacionalnosti Sr¬bin, nepoznatne starosne dobi, u vrijeme provedbe zločina bio je nastanjen u selu Vrbanjcima (općina Kotor Varoš). Kao pripadnik srpskih snaga, uz druge "srpske vojnike", su¬djelovao je u prisiljavanju civila hrvatske nacionalnosti, mještana sela Vrbanjaca da se kreću ispred "srpskih snaga kao "živi štit", kojom prilikom je ubijen veći broj tih civila.

BOŽIĆ, MIRKO - muškarac, po nacionalnosti Srbin, nepoznatne starosne dobi, u vrijeme provedbe zločina bio je nastanjen u selu Vrbanjcima (općina Kotor Varoš). Kao pripadnik srpskih snaga, uz druge "srpske vojnike", sudjelovao je u prisiljavanju civila hrvatske nacionalnosti, mještana sela Vrbanjaca da se kreću ispred "srpskih snaga kao "živi štit", kojom prilikom je ubijen veći broj tih civila. Sudjelovao je u pljački civilne imovine i dobara te ubojstvima i protjerivanju civilnog pučanstva s područja općine Kotor Varoš.

BRĐANIN ing., RADOSLAV - iz Banja Luke, jedan od čelnika stranke SDS za Bosnu i Hercegovinu. Kao pripadnik najužeg političkog rukovodstva stranke SDS na razini Bosne i Hercegovine sudjelovao je u provođenju politike genocida nad Hrvatima i Muslimanima u Bosni i Hercegovini. Osobno je, oko 25.06.1992. godine, bio u višesatnom posjetu koncentracionom logoru "Omar¬ska" kojom prilikom je prošao pored zatočenika, koje su logorske vlasti postrojile. Bio je u mogućnosti izdati zapovjed za obustavu provedbe zločina nad zatočenicima logora "Omarske" a to nije učinio. Od 1992. do 1995. godine, obnašao je razne dužnosti ("ministar urbani¬zma, građevinarstva i komunalnih poslova" idr.) u vladi "Republike Srpske".

BRAJIĆ, VELJKO "CRNA STRELA" mu¬ška¬rac, po nacionalnosti Srbin, iz grada Sanskog Mosta u istoimenoj općini. Kao načelnik za sigurnost "6. krajiške brigade" koja je djelovala u sastavu "Banjalučkog korpusa" tzv. "Srpske vojske", tijekom 1992. godine, su¬djelovao je u genocidu nad civilnim pučanstvom hrvatske i muslimanske nacionalnosti na području ljubijskog kraja, napose u selima Staroj Rijeci, Briševu i Raljašu, u periodu od 23. do 26.07.1992. godine.

BRDAR, BOGDAN ili BRANIMIR - muškarac, po nacionalnosti Srbin, iz grada Prijedora u istoimenoj općini. Kao pripadnik srpske postrojbe zvane "Suha rebra" a pod zapovjedanjem Zorana Niševića, 31.05.1992. go¬dine, sudjelovao je u masovnom protjerivanju civilnog pučanstva hrvatske i muslimanske nacionalnosti iz pri¬jedorskog naselja Puharske kojom prilikom je ozljeđeno i ubijeno nekoliko muškaraca dok je jedan muškaraca je uhićen i odveden u koncentracione logore "Keraterm" i "Omarska".

BUDIMIR, SLAVKO muškarac, po nacionalnosti Srbin, iz grada Prijedora u istoimenoj općini. Kao načelnik sigurnosti "5. kozarske brigade" koja djeluje u sastavu "Banjalučkog korpusa" "Srpske vojske", su¬djelovao je u genocidu na području općine Prijedor i na području ljubijskog kraja.

BUTKOVIĆ, (NIKOLA) TIHOMIR "PIMO" - muškarac, po nacionalnosti Hrvat, iz sela Gornje Ravske po¬red Ljubije (općina Prijedor). Tijekom 1992., bio je sudi¬onik u zastrašivanju i teroru nad civilnim pučanstvom hrvatske nacionalnosti sela Gornja Ravska. Sudionik je genocida nad civilnim pučanstvom hrvatske i muslimanske nacionalnosti na području ljubijskog kraja (sela Sta¬ra Rijeka, Briševo, Raljaš) napose od 23. - 26. srpnja 1992. Odabirao je civile hrvatske nacionalnosti s podru¬čja sela Gornja Ravska a koji su potom bili uhićeni i zatvoreni u koncentracione logore "Keraterm" i "Omarska".

Č

ČAĐO, ČEDOMIR "SARAJLIJA" - muškarac, po nacionalnosti Srbin, s područja općine Prijedora. Kao pripadnik srpske postrojbe, 30.05.1992. godine, u gradu Prijedoru, ispred poduzeća "Bosnamontaža" ubio je Adnana Kadirića. Tijekom ožujka 1994. godine, prisi¬ljavao je, u blizini grada Brčkog, Hrvate i Muslimane dovedene s područja općine Prijedor, na obavljanje pri¬si¬¬l¬nog rada (kopanje rovova) koji se odvijao na prvoj crti bojišnice.

ČAVLOVIĆ, (IVO) DRAGO "GLUVA KUJA" - muškarac, po nacionalnosti Hrvat, iz sela Gornje Ravske pored Ljubije (općina Prijedor). Tijekom 1992., bio je sudionik u zastrašivanju i teroru nad civilnim pučanstvom hrvatske nacionalnosti sela Gornja Ravska. Sudionik je genocida nad civilnim pučanstvom hrvatske i muslimanske nacionalnosti na području ljubijskog kraja (sela Stara Rijeka, Briševo, Raljaš) napose od 23. - 26. srp¬nja 1992. Odabirao je civile hrvatske nacionalnosti s područja sela Gornja Ravska a koji su potom bili uhićeni i zatvoreni u koncentracione logore "Keraterm" i "Omarska".

ČULIĆ, MILORAD - muškarac, po nacionalnosti Srbin, iz sela Miske Glave pored Ljubije (op. Prijedor). Prijetio pojedinim Hrvatima (muškarcima) iz sela Šur¬kovca da će ih osobno ubiti ako ne pristupe u redove "Srpske vojske". Nakon ovakovih prijetnji navedene osobe su napuštale ljubijski kraj i izbjegle u Republiku Hrvatsku.

ČULIĆ, DRAGAN "ČULE" - muškarac, po nacionalnosti Srbin, iz sela Miske Glave pored Ljubije (općina Prijedor). Sudjeluje u genocidu nad civilnim pučanstvom hrvatske nacionalnosti na području ljubijskog kraja, tijekom 1992. godine. Prijetio pojedinim Hrvatima, (muškarcima) iz sela Šurkovca da će ih osobno ubiti ako ne pristupe u redove "Srpske vojske". Nakon ovakovih prijetnji navedene osobe su napuštale ljubijski kraj i iz¬bjegle u Republiku Hrvatsku.

Ć

ĆORIĆ, VASO "LUGAR" - muškarac, po nacionalnosti Srbin, po profesiji lugar od kuda mu je i nastao nadimak, s područja općine Prijedor. Kao pripadnik srpske postrojbe, oko 25.05.1992. g., počinio je uboj¬stvo starijih osoba (bračni par Omer i Fatima Ma¬hmuljin) muslimanske nacionalnosti, mještana mjesta Kozaraca.

ĆULIBRK, (DUŠAN) DOBRIVOJE "BRACO" - muškarac, po nacionalnosti Srbin, rođen 28.01.1956. godine, iz Doboja. Od njenog osnutka je pripadnik eks¬tremne srpske skupine zvane "MIĆE" koju je, uz pomoć Milenka Gligorića i Milovana Stankovića organizirao i utemeljio predsjednik dobojskog ogranka SDS-a Milovan Ninković "Miće". Već od veljače 1992. go¬dine, sku¬pa s drugim članovima navedene skupine su¬djeluje u izvođenju terorističkih akcija (miniranja obje¬kata i automobila, premlaćivanja i zastrašivanja ugle¬dnijih gra¬đana hrvatske ili muslimanske nacionalno¬sti). Izbijanjem otvorene svesrpske agresije na Bosnu i Hercegovinu, osobno je, a i uz sudjelovanje drugih pripa¬dnika skupine "MIĆE", počinio niz ratnih zločina (masovna i pojedinačna ubojstva, uhićenja, zatvaranja, brutalna premlaćivanja, protjerivanja, pljačkanje imovine, iznuđivanja...) nad Hrvatima, Muslimanima i drugim nasrbima na širem području općina Derventa, Doboj, Modriča, Teslić...

ĆULIBRK, KUZMAN "KUDŽO" ili "KUĐA" - muškarac, po nacionalnosti Srbin, iz mjesta Ljubije (općina Prijedor). Tijekom 1992. godine, bio je sudionik u zastrašivanju i teroru nad civilnim pučanstvom hrvatske nacionalnosti na području ljubijskog kraja. Sudjelovao je u genocidu nad civilnim pučanstvom hrvatske i mu¬slimanske nacionalnosti na području ljubijskog kraja, napose u selima Staroj Rijeci, Briševu, Raljašu u periodu od 23. do 26.07.1992. godine.

ĆURGUZ, DRAGAN - muškarac, po nacionalnosti Srbin, iz grada Prijedora. Dana, 30.05.1992. godine, sudjelovao je u protjerivanju, zlostavljanju, mučenju i ubijanju civila hrvatske i muslimanske nacionalnosti u gradu Prijedoru, a napose u Partizanskoj ulici kojom prilikom je ubijen veći broj Hrvata i Muslimana stanovnika te ulice.

ĆURGUZ, (UROŠ) MILAN "KRIVI" - muškarac, po nacionalnosti Srbin, iz mjesta Ljubije (općina Prijedor). Sudjelovao je u genocidu nad civilnim pučanstvom hrvatske i muslimanske nacionalnosti na području ljubijskog kraja. Brutalno je maltretirao uhićene civile hrvatske i muslimanske nacionalnosti nakon čega je iste odvodio u koncentracione logore "Keraterm", "Omar¬ska". U koncentracionom logoru "Omarska" je ukazivao na pojedine zatočenike koje bi potom logorski čuvari izdvajali i ubijali. Prema nekim informacijama Milana Ćurguza zvanog "Krivi", ubio je Savo Pušac sredinom srpnja 1992. godine.

ĆURGUZ, (VELJKO) MILAN - muškarac, po nacionalnosti Srbin, iz mjesta Ljubije (općina Prijedor). Kao pripadnik policijskih snaga zvanih "Srpska milicija", tijekom 1992. godine, sudjelovao je u genocidu nad civilnim pučanstvom hrvatske i muslimanske nacionalnosti na području ljubijskog kraja. Osobno je brutalno fizički maltretirao civile muslimanske nacionalnosti u prostorijama policijske postaje "Ljubija" u Ljubiji, a potom iste ubio na lokalitetu zvanom "Redak".

ĆURGUZ, (UROŠ) PETAR "PERO" - muškarac, po nacionalnosti Srbin, iz mjesta Ljubije (općina Prijedor). Sudionik je genocida nad civilnim pučanstvom hrvatske i muslimanske nacionalnosti na području ljubijskog kraja, te zastrašivanja i terora nad zatočenim civilima u koncentracionom logoru "Trnopolje".

D

DALJEVIĆ, JOVO - muškarac, po nacionalnosti Srbin, iz sela Ljeskara pored Ljubije (općina Prijedor). Tijekom 1992. godine, zastrašivao je i terorizirao civi¬lno pučanstvo hrvatske i muslimanske nacionalnosti sela ljubijskog kraja. Koncem 1992. godine, na području mjesta Ljubije, pucajući iz vatrenog oružja, pokušao je ubiti jednog muškarca, civila hrvatske nacionalnosti.

DALJEVIĆ, RADOVAN - muškarac, po nacionalnosti Srbin, iz sela Ljeskara pored Ljubije (općina Prijedor). Sudionik je genocida nad civilnim pučanstvom hrvatske nacionalnosti na području općine Prijedor.

DALJEVIĆ, SRETKO - muškarac, po nacionalnosti Srbin, iz sela Ljeskara pored Ljubije (općina Prijedor). Sudjelovao je u zastrašivanju i teroru nad civilnim pučanstvom hrvatske i muslimanske nacionalnosti sela ljubijskog kraja. Ukazivao je na pojedine civile hrvatske nacionalnosti s područja ljubijskog kraja, koje su potom "srpski policajci" uhitavali i zatvorali u koncentracione logore "Keraterm" i "Omarska".

DALJEVIĆ, STAKA - žena (Jovina supruga), po nacionalnosti Srpkinja iz sela Ljeskara pored Ljubije (općina Prijedor). Sudjelovala je u genocidu nad civilima hrvatske i muslimanske nacionalnosti na području ljubijskog kraja. Osobno je, u selu Ljeskarama pored Ljubije, na stravično brutalan način usmrtila (žlicom za jelo zaklala) oko 15 uhićenih i zavezanih civila muslimanske nacionalnosti.

DELIĆ, (ANTE) JURICA "POGIN" - muškarac, po nacionalnosti Hrvat, iz sela Batkovaca (općina San¬ski Most). Tijekom 1991. godine, kao tenkista sudjelovao u agresiji na Hrvatsku, na "autoputu" (kod motela "Sje¬ver" i "Jug") kod Novske, a od početka svibnja 1992. godine, sudjluje u genocidu nad Hrvatima i Muslimanima na području ljubijskog kraja.

DELIĆ, NEĐO - muškarac, po nacionalnosti Srbin, iz mjesta Omarske (općina Prijedor). U periodu od poče¬tka mjeseca svibnja 1992. godine pa nadalje sudjeluje u pljačkanju imovine bogatijih i imućnijih Hrvata i Muslimana na području općine Prijedor.

DELIĆ, ZORAN - muškarac, po nacionalnosti Srbin, iz grada Prijedora. U periodu od početka mjeseca svibnja 1992. godine pa nadalje sudjeluje u pljačkanju imovine bogatijih i imućnijih Hrvata i Muslimana na području općine Prijedor.

DEMIROVIĆ, ENIZ - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz Ljubije (općina Prijedor). Tijekom 1992. godine, bio je sudionik u genocidu nad civilnim pučanstvom sela Agići i Čolopek (općina Bosanski Novi). Plja¬čkao je civilnu imovinu i dobara na području sela Gor¬nji Volar i Šurkovac (sela nastanjena hrvatskim pučanstvom) u ljubijskom kraju (općina Prijedor).

DEMIROVIĆ, (ENIZ) JASMIN - muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz Ljubije (općina Prijedor). Tijekom 1992., bio je sudionik u genocidu nad civilnim pučanstvom sela Agići i Čolopek (općina Bosanski Novi). Pljačkao je civilnu imovinu i dobara na području sela Gornji Volar i Šurkovac (sela nastanjena hrvatskim pučanstvom) u ljubijskom kraju (općina Prijedor).

DEVIĆ, VITOMIR - muškarac, po nacionalnosti Srbin. Od njenog osnutka je pripadnik ekstremne srpske skupine zvane "MIĆE" koju je, uz pomoć Milenka Gligorića i Milovana Stankovića organizirao i utemeljio predsjednik dobojskog ogranka SDS-a Milovan Nin¬ković "Miće". Već od veljače 1992. godine, skupa s drugim članovima navedene skupine sudjeluje u izvođenju te¬rorističkih akcija (miniranja objekata i automobila, pre¬mlaćivanja i zastrašivanja uglednijih građana hrvatske ili muslimanske nacionalnosti). Izbijanjem otvorene sve¬srpske agresije na Bosnu i Hercegovinu, osobno je, a i uz sudjelovanje drugih pripadnika skupine "MIĆE", počinio niz ratnih zločina (masovna i pojedinačna uboj¬stva, uhićenja, zatvaranja, brutalna premlaćivanja, protjerivanja, pljačkanje imovine, iznuđivanja...) nad Hrvatima, Muslimanima i drugim nasrbima na širem području općina Derventa, Doboj, Modriča, Teslić...

DIDOVIĆ, MARKO - muškarac, po nacionalnosti Hrvat, iz sela Žuna pored Ljubije (općina Prijedor). Tijekom 1991. godine, sudjelovao u agresiji na Hrvatsku (na području mjesta Lipik i Novska), a od početka svi¬bnja 1992. godine, aktivno surađuje sa okupacionim srpskim vlastima na području ljubijskog kraja. Sredi¬nom srpnja 1992. godine, biva uhićen i odveden u koncentracioni logor "Omarska" ali i tu, za razliku od ostalih zatočenika logora, ima povoljan tretman i smještaj. Po oslobađanju iz koncentracionog logora "Omarska" pri¬stpupa u redove srpskih snaga i sudjeluje u borbenim djelovanjima na području bosanske Posavine.

DOŠEN, ĐORĐE "ĐOLE" - muškarac, po nacionalnosti Srbin, iz grada Prijedora. Kao pripadnik bivše "JNA" bio je sudionik u agresiji i razaranju sela, mjesta, naselja i gradova u Hrvatskoj (napose na području zapadne Slavonije) tijekom 1991. godine. U periodu od početka mjeseca svibnja 1992. godine, sudjeluje u maltretiranju, zlostavljanju, mučenju i ubijanju civila hrvatske i muslimanske nacionalnosti na području općine Prijedor. Kao "zaslužnom ratniku" bio mu je dozvoljen pristup u koncentracione logore "Keraterm" i "Omar¬ska" u kojim prilikama je brutalno premlaćivao, zlosta¬vljao, mučio i ubijao zatočene Hrvate i Muslimane. Oso¬bno je izjavljivao (u kavani kojoj je postao "vlasnik"), kako je tijekom mjeseca srpnja 1992. godine, u blizini visećeg mosta preko rijeke Sane, na lokalitetu zvanom "Žeger" ubio 28 muškaraca koji su prethodno bili uhićeni i tu dovezeni iz sela Bišćana i Hambarina (u tim selima su živjeli samo Muslimani). Početkom kolovoza 1992. godine, u selu Čarakovu na lokalitetu zvanom "Žeger" je, na visećem mostu ubio i u vodu rijeke Sane bacio Ivana Jurića zvanog "Pute". Tijekom 1995. godine iz Prijedora je odveo i ubio Julinku Butković.

DOŠENOVIĆ, (STANKO) DRAGAN - muškarac, po nacionalnosti Srbin, iz sela Batkovaca pored Ljubije (općina Sanski Most). Tijekom 1992. godine, sudjeluje u genocidu nad civilnim pučanstvom hrvatske i muslimanske nacionalnosti na područjima ljubijskog kraja.

DOŠENOVIĆ, (GOJKO) DRAŽENKO - muškarac, po nacionalnosti Srbin, iz sela Batkovaca pored Ljubije (općina Sanski Most). Tijekom 1992. godine, sudjeluje u genocidu nad civilnim pučanstvom hrvatske i muslimanske nacionalnosti na područjima ljubijskog kraja.

DOŠENOVIĆ, (DRAGAN) GORAN - muškarac, po nacionalnosti Srbin, iz sela Batkovaca pored Ljubije (općina Sanski Most). Tijekom 1992. godine, sudjeluje u genocidu nad civilnim pučanstvom hrvatske i muslimanske nacionalnosti na područjima ljubijskog kraja.

DOŠENOVIĆ, (STANKO) GORAN - muškarac, po nacionalnosti Srbin, iz sela Batkovaca pored Ljubije (općina Sanski Most). Tijekom 1992. godine, sudjeluje u genocidu nad civilnim pučanstvom hrvatske i muslimanske nacionalnosti na područjima ljubijskog kraja.

DOŠENOVIĆ, (PERO) MARKO - muškarac, po nacionalnosti Srbin, iz sela Batkovaca pored Ljubije (općina Sanski Most). Tijekom 1992. godine, sudjeluje u genocidu nad civilnim pučanstvom hrvatske i muslimanske nacionalnosti na područjima ljubijskog kraja.

DOŠENOVIĆ, (GOJKO) MILENKO "MILE" - muškarac, po nacionalnosti Srbin, iz sela Batkovaca pored Ljubije (općina Sanski Most). Tijekom 1992. godine, sudjeluje u genocidu nad civilnim pučanstvom hrvatske i muslimanske nacionalnosti na područjima ljubijskog kraja.

DOŠENOVIĆ, (MIRKO) MILANKO - muškarac, po nacionalnosti Srbin, iz sela Batkovaca pored Ljubije (općina Sanski Most). Tijekom 1992. godine, sudjeluje u genocidu nad civilnim pučanstvom hrvatske i muslimanske nacionalnosti na područjima ljubijskog kraja.

DOŠENOVIĆ, (GOJKO) MIRKO - muškarac, po nacionalnosti Srbin, iz sela Batkovaca pored Ljubije (općina Sanski Most). Sudjelovao je u agresiji na Hrvatsku, od prvih barikada tzv. "balvan revolucije" 1990. godine, na području oko Knina pa do otvorene oružane agresiji tijekom 1991. i 1992. godine. Tijekom 1992. godine, sudjeluje u genocidu nad civilnim pučanstvom hrvatske i muslimanske nacionalnosti na područjima ljubijskog kraja.

DOŠENOVIĆ, (DUŠAN) PETAR - muškarac, po nacionalnosti Srbin, iz sela Batkovaca pored Ljubije (općina Sanski Most). Tijekom 1992. godine, sudjeluje u genocidu nad civilnim pučanstvom hrvatske i muslimanske nacionalnosti na područjima ljubijskog kraja.

DOŠENOVIĆ, RANKO - muškarac, po nacionalnosti Srbin, s područja općine Prijedor. Tijekom 1992. godine, sudjeluje u genocidu nad civilnim pučanstvom hrvatske i muslimanske nacionalnosti na područjima ljubijskog kraja.

DRAGIČEVIĆ, BOŠKO - muškarac, po nacionalnosti Srbin, s područja općine Prijedor. Do rata je bio zaposlen u tvornici "Celuloza" u Prijedoru. Tijekom pe¬rioda svibanj/kolovoz 1992. godine, bio je u koncentracionom logoru "Trnopolje" u svojstvu logorskog čuvara.

DRAGOSAVLJEVIĆ, ŽIVKO "ŽIKA" - mu¬ška¬rac, po nacionalnosti Srbin, do rata je radio u prijedorskom općinskom sudu kao sudac za krivična djela, iz grada Prijedora. Tijekom perioda svibanj/kolovoz 1992. godine, u više navrata je boravio u koncentracionom logoru "Omarska" u funkciji isljednika, a pri svojim boravcima je provodio isljeđivanja nad Hrvatima i Mu¬slimanima koji su bili zatočeni u koncentracionom logoru "Omarska".

DRINČIĆ, STIPO - muškarac, po nacionalnosti Hrvat, iz mjesta Ljubije (općina Prijedor). Tijekom 1991. godine, sudjelovao je u agresiji na Hrvatsku (na podru¬čju zapadne Slavonije), a od početka svibnja 1992. go¬dine, aktivno surađuje sa okupacionim srpskim vlastima na području ljubijskog kraja u provedbi genocida nad civilnim pučanstvom hrvatske i muslimanske nacionalnosti na područjima ljubijskog kraja.

DRLJAČA, SIMO muškarac, po nacionalnosti Srbin, starosti oko 50 godina, pravnik po profesiji, rođen u selu Dabaru (općina Sanski Most) a zaposlen u Osno¬vnoj glazbenoj školi u Prijedoru gdje i živi. Kao član "Srpskog kriznog štaba opštine Prijedor" sudjelovao je u genocidu nad civilnim pučanstvom hrvatske i muslimanske nacionalnosti općine Prijedor. Od 30.04.1992. godine, nakon nasilne smjene legitimne vlasti u općini Prijedor, postavljen je za načelnika civilne policije zva¬ne "srpska policija" u Prijedoru. Sebi pretpostavljenima je bio osobno odgovoran za masovna uhićenja Hrvata i Muslimana te njihova odvođenja u koncentracione logore "Keraterm, "Trnopolje" i "Omarska", kao i za ‘bes¬prijekorno funkcioniranje' navedenih koncentracionih logora. Osobno je potpisivao sve spiskove i zapovjedi za likvidacije. Su/odgovoran je za sve zločine koje su počinili njemu podređeni pripadnici "srpske policije" i čuvari u koncentracionim logorima "Keraterm", "Trno¬polje", "Omarska".

DRLJAČA, BORO - muškarac, po nacionalnosti Srbin, iz sela Dragotinje (općina Prijedor). Kao pripa¬dnik srpske postrojbe, 08.06.1992. godine, skupa sa Mi¬lanom i Mladenom Pekija, u prijedorskom naselju Ra¬škovcu je, prilikom pokušaja silovanja nanio više ozljeda po tijelu I.K. (žena, po nacionalnosti Muslimanka, iz prijedorskog naselja Raškovac). Nakon neuspjelog po¬kušaja nasilnog obljubljivanja opljačkao je imovinu iz kuće I.K.

DURKOVIĆ, NENAD - muškarac, po nacionalnosti Srbin, u vrijeme provedbe zločina živio u mjestu Ljubiji (općina Prijedor). Sudionik je genocida nad civilnim pučanstvom hrvatske i muslimanske nacionalnosti na području ljubijskog kraja.

DURKOVIĆ, PREDRAG - muškarac, po nacional¬nosti Srbin, u vrijeme provedbe zločina živio u mjestu Ljubiji (općina Prijedor). Sudionik je genocida nad ci¬vi¬lnim pučanstvom hrvatske i muslimanske nacionalnosti na području ljubijskog kraja i Sjeverozapadne Bosne.

Đ

ĐEKANOVIĆ, NEDJELJKO - muškarac, po nacionalnosti Srbin, star oko 50 godina, u vrijeme provedbe zločina bio je nastanjen u gradu Kotor Varoši. Kao čelnik Srpske demokratske stranke (SDS) općine Kotor Varoš, od samog početka 1992. godine, nastojao je pripojiti općinu Kotor Varoš paradržavnoj tvorevini "SAO Bosanskoj Krajini". Tijekom lipnja 1992. godine, organizirao je masovno uhitavanje civilnog pučanstva hrvatske i muslimanske nacionalnosti na području općine Kotor Varoš kojom prilikom su uhićene osobe bile izložene brutalnim fizičkim maltretiranjima od strane pripadnika srpskih snaga, Hrvatu S. M.-u je slomljena ruka od nanešenih mu udaraca. Nakon provedenog uhićenja civili su zatvarani u logore, među zatočenim osobama su bili i: D. H., starac od oko 80 godina; T. I.; M. A.; M. K.; M. H.; S. H.; S. V.; I. V. i M. I. retardirana osoba.

ĐUKANOVIĆ, DUŠKO - muškarac, po nacionalnosti Srbin, iz grada Prijedora. Kao pripadnik srpske postrojbe je tijekom lipnja i srpnja 1992. godine, u više navrata dolazio u koncentracioni logor "Keraterm", u tim prilikama je zlostavljao, brutalno premlaćivao i mučio zatočene Hrvate i Muslimane.

ĐUKIĆ, MIĆO "ĐUKA" - muškarac, po nacional¬nosti Srbin, iz Banja Luke. Od 1991. do 1995. godine, radio je u "Uredu za odbranu u Banja Luci", i to na raspoređivanju Hrvata i Muslimana na radnu obvezu, a nerjetko je pojedince upućivao u koncentracioni logor "Manjaču". Sam je sebe prozvao ‘vojvodom'. Postoje informacije da je on jedan od organizatora rušenja i pa¬ljenje katoličke župne crkve i ureda u Presnačama, kada su ubijeni i spaljeni svećenik Filip Lukenda i časna sestra Cecilija Grgić (navodno su ‘njegovi ljudi' neposredno prije miniranja obavještavali Srbe - mještane Presnača da otvore vrata i prozore na kućama jer će doći do eks¬plozije. Od drvenog i limenog materijala porušene crkve načinio je nadstrešnicu /tendu/ ispred ulaza u kafić kojem je vlasnik). Od 1995. godine često dolazi u Republiku Hrvatsku (Stara i Nova Gradiška, Okučani, Dvor, Hrvatska Kostajnica, Bodegraj, Veliki Grđevac...) gdje obilazi svoje poznanike, Hrvate koji su bili pripadnici srpskih snaga.

ĐUKIĆ, NENAD - muškarac, po nacionalnosti Srbin, po profesiji poljoprivrednik, iz sela Jugovca pored Ljubije (općina Prijedor). Kao pripadnik srpske postrojbe kojom je zapovjedao Rade Bilbija sudjelovao je u genocidu nad civilnim pučanstvom hrvatske i muslimanske nacionalnosti na području sela Bišćana, Rizvanovića, Rakovčana, Hambarina, Čarakova, Zecova, Raljaša, Briševa, Stare Rijeke, u periodu od 20. do 26.07.1992.

ĐURIĆ, PERO "ZAGREBČANIN" - muškarac, po nacionalnosti Srbin, u vrijeme provedbe zločina živio u mjestu Ljubiji - općina Prijedor. Sudjelovao je u za¬strašivanju i teroru nad civilnim pučanstvom hrvatske i muslimanske nacionalnosti na području ljubijskog kraja. Brutalno se fizički iživljavao nad bivšim zatočenicima koncentracionog logora "Keraterm", "Trnopolje", "Omarska" nakon njihova otpuštanja iz zatočeništva. Sudionik je genocida nad civilnim pučanstvom hrvatske i muslimanske nacionalnosti na području ljubijskog kraja. Osobno je počinio ubojstvo najmanje jednog civila hrvatske nacionalnosti (Ive Gavranovića iz Ljubije). Osobno je počinio najmanje jedno silovanje (žena je hrvatske nacionalnosti s područja ljubijskog kraja).

ĐURIĆ, RANKO - muškarac, po nacionalnosti Srbin, iz mjesta Ljubije (općina Prijedor). Sudionik je genocida nad civilnim pučanstvom hrvatske i muslima¬nske nacionalnosti na području ljubijskog kraja. Oso¬bno je, 16.06.1992. oko 2:30 sati, sudjelovao u nezakonitim uhićenjima i zatvaranjima civila hrvatske i mu¬slimanske nacionalnosti mjesta Ljubije.

ĐURIĆ, SLADOMIR - muškarac, po nacionalno¬sti Srbin, star oko 25 godina, rođen u selu Đurićima kod Hrvaćana (općina Kotor Varoš), u vrijeme provedbe zločina bio je nastanjen u mjestu Kotor Varošu. Tijekom kolovoza 1992. godine, u više navrata je počinio, silovanje više ženskih osoba muslimanske nacionalnosti, s područja općine Kotor Varoši, koje su bile zatočene u logoru "Pilana" u samom mjestu Kotor Varoši.

ĐURIĆ, STEVAN "STIVEN" - muškarac, po nacionalnosti Srbin, iz mjesta Ljubije (općina Prijedor). Sudionik je genocida nad civilnim pučanstvom hrvatske i muslimanske nacionalnosti na području ljubijskog kraja. Osobno je sudjelovao u nezakonitim uhićenjima, za¬tvaranjima i brutalnim fizičkim maltretiranjima civila hrvatske i muslimanske nacionalnosti mjesta Ljubije, 16.06.1992. oko 2:30 sati, i 10.07.1992. godine. Su¬djelovao je u odvođenju uhićenih civila u koncentracione logore "Keraterm" i "Omarska".

ĐURIĆ, (RISTO) STOJAN - muškarac, po nacionalnosti Srbin, rođen 03.12.1952. godine u teslićkom selu Buletiću gdje i živi. Od njenog osnutka je pripadnik eks¬tre¬mne srpske skupine zvane "MIĆE" koju je, uz pomoć Milenka Gligorića i Milovana Stankovića organizirao i utemeljio predsjednik dobojskog ogranka SDS-a Milovan Ninković "Miće". Već od veljače 1992. godine, sku¬pa s drugim članovima navedene skupine sudjeluje u izvođenju terorističkih akcija (miniranja objekata i automobila, premlaćivanja i zastrašivanja uglednijih građana hrvatske ili muslimanske nacionalnosti). Izbijanjem otvorene svesrpske agresije na Bosnu i Hercegovinu, osobno je, a i uz sudjelovanje drugih pripadnika skupine "MIĆE", počinio niz ratnih zločina (masovna i pojedinačna ubojstva, uhićenja, zatvaranja, brutalna premlaćivanja, protjerivanja, pljačkanje imovine, iznuđivanja...) nad Hrvatima, Muslimanima i drugim nasrbima na širem području općina Derventa, Doboj, Modriča, Teslić...

ĐURIĆ, VOJKAN - muškarac, po nacionalnosti Srbin, iz mjesta Ljubije (općina Prijedor). Sudionik je genocida nad civilnim pučanstvom hrvatske i muslimanske nacionalnosti na području ljubijskog kraja.

F

FILIPOVIĆ, UROŠ - muškarac, po nacionalnosti Srbin, iz grada Prijedora (općina Prijedor). Kao pripa¬dnik srpske postojbe, od svibnja 1992. godine, su¬djelovao je u genocidu nad civilnim pučanstvom hrvatske i muslimanske nacionalnosti na području općine Prijedor.

FUŠTAR, DRAGAN "FUŠTAR" i "FUJA" - muškarac, po nacionalnosti Srbin, visine oko 185 - 190 cm, težine preko 100 kg, proćelav, do rata je radio kao auto-mehaničar u prijedorskom poduzeću "Autotran¬sport", iz grada Prijedora - naselja Urija. U koncentracionom logoru "Keraterm" je bio zapovjednik jedne smjene logorskih čuvara u periodu od sredine svibnja do 05.08.1992. godine. Osobno je sudjelovao u plja¬čkanju imovine, te zlostavljao, premlaćivao i mučio zatočene Hrvate i Muslimane u koncentracionom logoru "Keraterm".

G

GA(J)IĆ, GORAN - muškarac, po nacionalnosti Srbin, iz sela Oštre Luke (općina Sanski Most). Tijekom 1992. godine, sudjelovao je u genocidu nad civilnim pučanstvom hrvatske i muslimanske nacionalnosti na područjima ljubijskog kraja, napose u selima Staroj Rijeci i Briševu, u periodu od 23. do 26.07.1992. godine.

GALIĆ, (TOMO) ZORAN - muškarac, po nacionalnosti Srbin, iz sela Cikota (općina Prijedor). Kao pripadnik srpske postrojbe kojom je zapovjedao Rade Bilbija sudjelovao je u genocidu nad civilnim pučanstvom hrvatske i muslimanske nacionalnosti na području sela: Bišćana, Rizvanovića, Rakovčana, Hambarina, Čarakova, Zecova, Raljaša, Briševa, Stare Rijeke, u periodu od 20. do 26.07.1992. godine.

GAVRANOVIĆ, DUŠKO - muškarac, po nacional¬nosti Srbin, iz grada Prijedora. Kao pripadnik srpske postrojbe sudjelovao je, 30.05.1992. godine, u genocidu nad civinim pučanstvom hrvatske i muslimanske nacionalnosti grada Prijedora koji su stanovali u Partizanskoj ulici.

GAVRANOVIĆ, SAŠA - muškarac, po nacionalnosti Srbin. Od njenog osnutka je pripadnik ekstremne srpske skupine zvane "MIĆE" koju je, uz pomoć Milenka Gligorića i Milovana Stankovića organizirao i utemeljio predsjednik dobojskog ogranka SDS-a Milovan Ninković "Miće". Već od veljače 1992. godine, skupa s drugim članovima navedene skupine sudjeluje u izvođe¬nju terorističkih akcija (miniranja objekata i automobila, premlaćivanja i zastrašivanja uglednijih građana hrvatske ili muslimanske nacionalnosti). Izbijanjem otvorene svesrpske agresije na Bosnu i Hercegovinu, osobno je, a i uz sudjelovanje drugih pripadnika skupine "MIĆE", počinio niz ratnih zločina (masovna i pojedinačna ubojstva, uhićenja, zatvaranja, brutalna premlaćivanja, protjerivanja, pljačkanje imovine, iznuđivanja...) nad Hrvatima, Muslimanima i drugim nasrbima na širem području općina Derventa, Doboj, Modriča, Teslić...

GAVRILOVIĆ, VUKAŠIN - muškarac, po na¬cio¬nalnosti Srbin, do rata je bio zaposlen u tvornici "Celuloza" u Prijedoru, s područja općine Prijedor. Tijekom perioda svibanj/kolovoz 1992. godine, bio je u kon¬centracionom logoru "Trnopolje" u svojstvu logorskog čuvara.

GLAVAŠ, (ANĐELKO) MILENKO - muškarac, po nacionalnosti Srbin, rođen 04.10.1970., u vrijeme provedbe zločina bio je nastanjen u selu Vrbanjcima (općina Kotor Varoš). Tijekom mjeseca kolovoza 1992. godine, pucajući iz neposredne blizine (iz automatske puške) u dva navrata je, nanio teže ozljede Muslimanki B. R. iz sela Vrbanjaca.

GLIGIĆ, MILE - muškarac, po nacionalnosti Srbin, iz mjesta Ljubije (općina Prijedor). Tijekom 1992. go¬dine, sudjelovao je u genocidu nad civilnim pučanstvom hrvatske i muslimanske nacionalnosti na područjima ljubijskog kraja.

GLIGORIĆ, MILENKO - muškarac, po nacionalnosti Srbin, rođen u dobojskom selu Pridjel, nastanjen u Doboju, do rata je radio u ŽTP-u u Doboju.Uspostavom dobojskog ogranka SDS-a postaje njegovim tajnikom. Prvih dana srpske okupacije Doboja (početkom svibnja 1992.) preuzima lokalnu radijsku postaju ("Radio Doboj") iz koje otpušta sve do tada zaposlene Hrvate i Muslimane, nakon čega svakodnevno, uz borbene pokliče u srpskom epskom stilu, veličajući "velikane" iz srpske povijesti, od cara Lazara do vojvode Sinđelića, Draže Mihajlovića, Nikole Kalabića, popa Momčila Đurića... učestalo poziva novopečene srpske "junake" i srpski narod u "konačni obračun s ustašama i islamskih fundamentalista na svetoj srpskoj zemlji". Aktivno je pomagao Milanu Ninkoviću na organiziranju ekstremne srpske skupine zvane "MIĆE" koje su pripadnici, od veljače 1992. godine, počinili niz ratnih zločina (ma¬sovna i pojedinačna ubojstva, uhićenja, zatvaranja, brutalna premlaćivanja, protjerivanja, pljačkanje imovine, iznuđivanja...) nad Hrvatima, Muslimanima i drugim nasrbima na širem području općina Derventa, Doboj, Modriča, Teslić... Sa pripadnicima skupine "MIĆE" se dovodi u vezu i nestanak većeg broja Hrvata i Muslimana s prostora dobojske regije za koje se ni danas ništa ne zna.

GLUŠAC, (BRANISLAV) MILORAD "TOŠO" muškarac, po nacionalnosti Srbin, iz sela Donjeg Vo¬lara (općina Prijedor). Tijekom 1991. godine, sudjelovao je u agresiji na Hrvatsku, na mjesta u zapadnoj Slavoniji. Od početka mjeseca svibnja 1992. godine, saudjeluje u genocidu nad Hrvatima i Muslimanima na području ljubijskog kraja kao zapovjednik jedne od manjih srpskih postrojbi u sastavu "Ljubijskog bataljona". Bio je zamjenik zapovjednika srpske postrojbe zvane "Ljubijski bataljon", a koja je tijekom 1992. godine, djelovala u sastavu II. bataljuna, 43. mbtr (motorizirane brigade), I. krajiškog korpusa srpske vojske.

GOJIĆ, (GAVRO) JOVO - muškarac, po nacional¬nosti Srbin, iz mjesta Ljubije (općina Prijedor). Su¬djelovao je u genocidu nad Hrvatima i Muslimanima na području ljubijskog kraja.

GOJIĆ, (VASO) MILENKO "KIKI" - muškarac, po nacionalnosti Srbin, s područja općine Prijedora. Sudjelovao je u nezakonitim uhićenjima, zatvaranjima i odvođenjima civila hrvatske i muslimanske nacionalnosti ljubijskog kraja u koncentracioni logor "Omarska".

GOJIĆ, (GAVRO) VASO - muškarac, po nacional¬nosti Srbin, iz mjesta Ljubije (općina Prijedor). Su¬djelovao je u genocidu nad Hrvatima i Muslimanima na području ljubijskog kraja.

GORONJA, (DRAGAN) BOŠKO - muškarac, po nacionalnosti Srbin, iz sela Batkovaca (općina Sanski Most). Sudjelovao je u genocidu nad Hrvatima i Muslimanima na području ljubijskog kraja.

GRABAC, BOŠKO - muškarac, po nacionalnosti Srbin, iz grada Prijedora (općina Prijedor). Sudjelovao je u provedbi genocida nad Hrvatima i Muslimanima na području ljubijskog kraja.

GRABEŽ, BOŠKO - muškarac, po nacionalnoti Srbin iz grada Prijedora (općina Prijedor). Kao pripa¬dnik oružane pratnje konvoja autobusa kojima su iz koncentracionog logora "Omarska" u koncentracioni logor "Manjača" prevoženi zatočenici (Hrvati i Muslimani s područja općine Prijedor). Tom prilikom je, pred ulazom u koncentracioni logor "Manjača", skupa s Gora¬nom Babićem, iz autobusa izveo najmanje dvojicu zatočenika (Jasmina Ališića zvanog "Jama" i Hajru Bašića) i nakon mučenja i zlostavljanja ih ubio (zaklao).

GRABOVAC, NEDJELJKO "KAPETAN" - muškarac, po nacionalnosti Srbin, rođen 1947. godine, iz mjesta Omarske (općina Prijedor). Kao pripadnik srpske postrojbe neometano je, u više navrata, tijekom lipnja i srpnja 1992. godine, ulazio u koncentracioni logor "Omarska" kojim prilikama je zlostavljao, mučio i silovao zatočene osobe hrvatske i muslimanske nacio¬nalnosti.

GRAHOVAC, MARKO - muškarac, po nacionalnosti Srbin, iz mjesta Ljubije (općina Prijedor). Su¬djelovao je u nezakonitim uhićenjima, zatvaranjima i odvođenjima civila hrvatske i muslimanske nacionalnosti ljubijskog kraja u koncentracioni logor "Omarska". Su¬djelovao je u genocidu nad Hrvatima i Muslimanima na području ljubijskog kraja.

GRBIĆ, (MILAN) DRAGAN - muškarac, po nacionalnosti Srbin, iz sela Ljeskara pored Ljubije (općina Prijedor). Sudjelovao je u genocidu nad Hrvatima i Muslimanima na području ljubijskog kraja.

GRBIĆ, MIĆO - muškarac, po nacionalnosti Srbin, iz mjesta Ljubije (općina Prijedor). Zastrašivao je i terorizirao civilno pučanstvo hrvatske i muslimanske nacionalnosti iz ljubijskog kraja.

GRBIĆ, RAJKO - muškarac, po nacionalnosti Srbin, iz sela Rasavaca pored Ljubije (općina Prijedor). Sudjelovao je u genocidu nad Hrvatima i Muslimanima na području ljubijskog kraja.

GRBIĆ, ŽELJKO - muškarac, po nacionalnosti Srbin, iz sela Rasavaca pored Ljubije (općina Prijedor). Sudjelovao je u genocidu nad Hrvatima i Muslimanima na području ljubijskog kraja.

GRUBAN, MOMČILO "ČKALJA" - muškarac, po nacionalnosti Srbin, iz mjesta Omarske (općina Pri¬je¬dor). Tijekom 1992. godine, kao neposredni zapovje¬dnik jedne smjene logorskih čuvara bio je sudionik u provedbi zločina (brutalna fizička maltretiranja, muče¬nja, ubojstva) nad zatočenicima koncentracionog logora "Omarska". Kao pripadnik oružane pratnje konvoja autobusa kojim su zatočeni Hrvati i Muslimani prevoženi iz koncentracionog logora "Omarska" u koncentracioni logor "Manjača" je, 06.08.1992. godine, skupa s ostalim pripadnicima oružane pratnje, ispred ulaza u koncentra¬ci¬oni logor "Manjača", pozvao neke od zatočenika da iza¬đu iz autobusa, te potom sudjelovao u ubojstvima istih.

GRUBIŠIĆ, MILUTIN - muškarac, po nacionalnosti Srbin, po profesiji mesar, iz Mrakovačke ulice u naselju Urijama u gradu Prijedoru (općina Prijedor). Kao pripadnik srpske vojne policije, tijekom srpnja 1992. godine (nakon 20.07.1992.), u koncentracionom logoru "Keraterm" je, skupa s Miodragom i Ostojom Grubišićem sudjelovao u ubojstvu zatočenog Edina (Mehmed) Mušića.

GRUBIŠIĆ, MIODRAG - muškarac, po nacionalnosti Srbin, iz Mrakovačke ulice u naselju Urijama u gradu Prijedoru (općina Prijedor). Kao pripadnik srpske vojne policije, tijekom srpnja 1992. godine (nakon 20.07.1992.), u koncentracionom logoru "Keraterm" je, skupa s Milutinom i Ostojom Grubišićem sudjelovao u ubojstvu zatočenog Edina (Mehmed) Mušića.

GRUBIŠIĆ, OSTOJA - muškarac, starosti oko 60 godina, po nacionalnosti Srbin, iz Mrakovačke ulice u naselju Urijama u gradu Prijedoru (općina Prijedor). Tijekom srpnja 1992. godine (nakon 20.07.1992.), u koncentracionom logoru "Keraterm" je, skupa s Milutinom i Miodragom Grubišićem sudjelovao u ubojstvu zatočenog Edina (Mehmed) Mušića.

GRUJIČIĆ, BOŠKO - muškarac, rođen oko 1955. godine, po nacionalnosti Srbin, iz sela Koprivne (općine Sanski Most). Sudjelovao je u genocidu nad Hrvatima i Muslimanima na području općina Sanski Most i Prijedor (sela: Redka, Stare Rijeke, Briševa u ljubijskom kraju u periodu od 23. do 26.07.1992.). Na području sela Redka nedaleko Starog Majdana (općina Sanski Most) su¬djelovao je u ubojstvu tri žene (25. srpnja 1992.).

GRUJIČIĆ, BOŠKO - muškarac, po nacionalnosti Srbin, iz sela Zecova pored Ljubije (općina Prijedor). Sudjelovao je u genocidu nad Hrvatima i Muslimanima na području ljubijskog kraja.

GVOZDEN, MILE - muškarac (starosti oko 26. godina u vrijeme zločina), po nacionalnosti Srbin, iz sela Usoraca (općina Sanski Most). Kao pripadnik srpske postrojbe iz sela Usoraca (općina Sanski Most) je, početkom mjeseca studenog 1992. godine, u selu Tomašici ubio četiri civila, po nacionalnosti Hrvata, mještana tog sela. Kao pripadnik srpske postrojbe iz sela Usoraca (općina Sanski Most) je, 05.12.1992. godine oko 14:00 sati, u selu Tomašici (općina Prijedor), u dvorištu kuće obitelji Šalić, iz vatrenog oružja ubio četiri civila, po nacionalnosti Hrvata iz sela Tomašice: Milu To¬¬pa¬lo¬vića, Peru Topalovića, Draginju Šalić i Maru Šalić, a teško ozljedio jednog Hrvata, civila, mještanina sela Toma¬šica. Oko 07.12.1992. godine, je svome rođaku Neđi Joviću (po nacionalnosti Srbinu, iz sela Tomašice) izjavio (hvalio se!) da je osobno ubio 8 Hrvata iz sela Tomašice.

J

JANJIĆ, (MOMO) NIKICA - muškarac, po nacionalnosti Srbin, iz grada Prijedora. Tijekom lipnja 1992. godine, u koncentracionom logoru "Omarska" je premlaćivao zatočene Hrvate i Muslimane s područja općine Prijedor.

JANJOŠ, DRAGAN - muškarac, po nacionalnosti Srbin, iz sela Miske Glave pored Ljubije (općina Prijedor). Tijekom 1992., sudjelovao je u genocidu nad Hrvatima i Muslimanima na području ljubijskog kraja.

JANJOŠ, PREDRAG - muškarac, po nacionalno¬sti Srbin, iz sela Miske Glave pored Ljubije (općina Pri¬jedor). Tijekom 1992. godine, sudjelovao je u genocidu nad Hrvatima i Muslimanima na području ljubijskog kraja.

JANJOŠ, RANKO - muškarac, po nacionalnosti Srbin, s područja općine Prijedor. Tijekom 1992. go¬dine, bio je sudionik u uhićenju civilnog pučanstva hrvatske nacionalnosti sela Kalajeva pored Ljubije i odvođenja istih u koncentracioni logor "Omarska".

JANKOVIĆ, DUŠAN "DULE" - muškarac, po na¬ci¬onalnosti Srbin, iz grada Prijedora (općina Prijedor). Kao zapovjednik policijske postrojbe zvane "Srpska po¬li¬cija" iz Prijedora sudjelovao je u genocidu nad civilnim pučanstvom hrvatske i muslimanske nacionalnosti na području općine Prijedor. Osobno je određivao i potpi¬si¬vao sve naloge za odvođenje uhićenih osoba u koncentracione logore "Keraterm", "Trnopolje" i "Omarska".

JELIČIĆ, DRAGOJA - muškarac, po nacionalnosti Srbin, predsjednik SDS-a za selo Cikote, iz sela Cikota (općina Prijedor). Kao pripadnik srpske postrojbe kojom je zapovjedao Rade Bilbija sudjelovao je u genocidu nad civilnim pučanstvom hrvatske i muslimanske nacionalnosti na području sela Bišćana, Rizvanovića, Rakovčana, Hambarina, Čarakova, Zecova, Raljaša, Briševa (općina Prijedor) i Stare Rijeke (općina Sanski Most) u periodu od 20. do 26.07.1992. godine.

JELISAVAC, MIŠO - muškarac, po nacionalnosti Srbin, s područja općine Prijedor. Tijekom 1992. go¬dine, sudjelovao je u genocidu nad Hrvatima i Musli¬manima na području ljubijskog kraja (općina Prijedor).

JELISAVAC, (RAJKO) RADENKO - muškarac, po nacionalnosti Srbin, iz sela Rasavaca pored Ljubije (općina Prijedor). Tijekom 1992. godine, sudjelovao je u genocidu nad Hrvatima i Muslimanima na području ljubijskog kraja (općina Prijedor). Odvodio je, tijekom perioda svibanj/srpanj 1992. godine, nezakonito uhićene civila (s područja ljubijskog kraja) u koncentracioni logor "Omarska".

JEVTIĆ, (LAZO) BORO - muškarac, po nacional¬nosti Srbin, iz sela Rasavaca (općina Prijedor). Su¬djelovao je u genocidu nad civilnim pučanstvom hrvatske i muslimanske nacionalnosti na području ljubijskog kraja - sela: Stare Rijeke, Briševa, Raljaša (općina Prijedor), napose od 23.- 26. srpnja 1992. godine.

JEVTIĆ, OSTOJA "RANJO" - muškarac, po nacionalnosti Srbin, iz sela Rasavaca (općina Prijedor). Sudjelovao je u genocidu nad civilnim pučanstvom hrvatske i muslimanske nacionalnosti na području ljubijskog kraja - sela: Stare Rijeke, Briševa, Raljaša (općina Prijedor), napose od 23.- 26. srpnja 1992. godine.

JEVTIĆ, (LAZO) PERO - muškarac, po nacionalnosti Srbin, iz sela Rasavaca (općina Prijedor). Sudjelovao je u genocidu nad civilnim pučanstvom hrvatske i muslimanske nacionalnosti na području ljubijskog kraja - sela: Stare Rijeke, Briševa, Raljaša (općina Prijedor), napose od 23.- 26. srpnja 1992. godine.

JEVTIĆ, (MILE) PERO - muškarac, po nacionalnosti Srbin, iz sela Rasavaca (općina Prijedor). Su¬djelovao je u genocidu nad civilnim pučanstvom hrvatske i muslimanske nacionalnosti na području ljubijskog kraja - sela: Stare Rijeke, Briševa, Raljaša (općina Prijedor), napose od 23.- 26. srpnja 1992. godine. Osobno je počinio ubojstva nekolicine civila hrvatske nacionalnosti, mještana sela Briševa.

JEVTIĆ, (PERO) RADE - muškarac, po nacionalnosti Srbin, iz sela Rasavaca (općina Prijedor). Su¬djelovao je u genocidu nad civilnim pučanstvom hrvatske i muslimanske nacionalnosti na području ljubijskog kraja - sela: Stare Rijeke, Briševa, Raljaša (općina Prijedor), napose od 23.- 26. srpnja 1992. godine.

JEVTIĆ, (LAZO) STANOJE - muškarac, po nacionalnosti Srbin, iz sela Rasavaca (općina Prijedor). Sudjelovao je u genocidu nad civilnim pučanstvom hrvatske i muslimanske nacionalnosti na području ljubijskog kraja - sela: Stare Rijeke, Briševa, Raljaša (općina Prijedor), napose od 23.- 26. srpnja 1992. godine.

JEVTIĆ, (MIRKO) VASO - muškarac, po nacionalnosti Srbin, iz sela Rasavaca (općina Prijedor). Su¬dje¬lovao je u genocidu nad civilnim pučanstvom hrvatske i muslimanske nacionalnosti na području ljubijskog kraja - sela: Stare Rijeke, Briševa, Raljaša (općina Prijedor), napose od 23.- 26. srpnja 1992. godine.

JEŠIĆ, BRANKO - muškarac, po nacionalnosti Srbin, s područja općine Prijedora. Kao pripadnik srpske postrojbe kojom je zapovjedao Rade Bilbija sudjelovao je u genocidu nad civilnim pučanstvom hrvatske i mu¬slimanske nacionalnosti na području sela Bišćana, Rizvanovića, Rakovčana, Hambarina, Čarakova, Zecova, Raljaša, Briševa (općina Prijedor) i Stare Rijeke (općina Sanski Most) u periodu od 20. do 26.07.1992. godine.Dana, 20.07.1992. godine, zapalio je džamiju u selu Bišćanima tako što je u istu ispalio projektil iz oružja zvanog "zolja".

JOKIĆ, DRAGAN - muškarac, po nacionalnosti Srbin, iz mjesta Omarske (općina Prijedor). Kao pripa¬dnik jedne smjene čuvara u koncentracionom logoru "Omarska" je, u periodu od 20.07. do 03.08.1992. go¬dine, pucao (rafalnom paljbom) iz automatske puške u skupinu Muslimana, mještana sela Rizvanovića, koje su pripadnici srpskih snaga uhitili u selu Rizvanovićima i dovezli u koncentracioni logor "Omarska".

JOVIČIĆ, TRIVUN - muškarac, po nacionalnosti Srbin iz grada Prijedora u istoimenoj općini. Tijekom 1992. godine, dolazio je u koncentracioni logor "Omarska" kojim prilikama je vršio isljeđivanja zatočenicima koncentracionog logora "Omarska".

JOVIĆ, MILE - muškarac, po nacionalnosti Srbin iz grada Prijedora u istoimenoj općini. Kao zapovjednik vojne policije "Srpske vojske" u Prijedoru, sudjelovao je u genocidu nad civilnim pučanstvom hrvatske i mu¬slimanske nacionalnosti na području općine Prijedor. Izdavao je zapovijed, sebi potčinjenima pripadnicima srpske vojne policije, koje su polučile masovna strada¬nja civilnog pučanstva hrvatske i muslimanske nacio¬nalnosti na području općine Prijedor.

JOŠKIĆ, ZORAN - muškarac, po nacionalnosti Srbin, s područja općine Prijedora. Kao pripadnik srpske postrojbe, oko 25.07.1992. godine, na nogometnom stadionu u mjestu Ljubiji (općina Prijedor), provodio je brutalna zlostavljanja i premlaćivanja skupine Muslimana koji su uhićeni u selu Miskoj Glavi (općina Prijedor) i nakon par dana dovedeni na dotični stadion.

- nastavlja se -


GPBiHZKB