MEHMEDALIJA MESA SELIMOVIC
Početna - - Početna
MUHAMED HEVAJI USKUFI


( 1601. - ?.)Rodjen je 1601 god. u Dobrnji kod Donje Tuzle, u zvornickom sandzaku. Uz hadzi Jusufa, sina Muhamedova iz Livna, prvi je dosad poznati bosanski pjesnik, koji je pjevao na svom narodnom, bosanskom jeziku. Tako pocinje i jednu pjesmu: "Bosanski da vam besidim, bratani, da slusaju dobrotelji, prijatelji znani..."

Obrazovanje je stekao u Istambulu, bio je i u dvorskoj sluzbi. Jezik kojim pise podsjeca na jezik sa stecaka. Od posebne je vaznosti njegov tursko-bosanski rjecnik u stihu, sastavljen 1631. godine, koji je jedan od najstarijih rjecnika na juznoslavenskim prostorima.


Savjet zenama


Ah Boga vam, sve zene,
bac'te zlu cud od sebe,
svjet uzmite od mene.
Bac'te zlu cud od sebe!
Ej, vi zene udate,
grijeha se cuvajte,
muza dobro slusajte!
Bac'te zlu cud od sebe!
Ako ste vi kadune
ikoliko uljudne,
muzu bud'te ugodne.
Bac'te zlu cud od sebe!
Bogu robinja budi
i svom muzu ugodi,
te u dzenet uhodi!
Bac'te zlu cud od sebe!
Svaka zena zaglusa
koja muza ne slusa,
njome sejtan brod kusa.
Bac'te zlu cud od sebe!
Sto muz nece ne rad'te,
na sotonu ne jas'te,
muzu hatur ne kvar'te.
Bac'te zlu cud od sebe!
Muzu hizmet cinite,
dobro ga se bojite,
ruznom smrti ne mrijte.
Bac'te zlu cud od sebe!
Koja muza imade
hak muzevski ne znade
u dzehenem upade.
Bac'te zlu cud od sebe!
Ah Boga vam, Sarajke
ne slusajte vi majke,
a ni one ebejke.
Bac'te zlu cud od sebe!
Ako ce bit i mati,
kad te na zlo navrati
ne valja je slusati.
Bac'te zlu cud od sebe!
Dzenet steci za rana
poslusajte Kur'ana,
cuvajte vi imana.
Bac'te zlu cud od sebe!
Pamet beri u glavu,
ter ti hodi uspravo,
ter ne hodi tam-amo.
Bac'te zlu cud od sebe!
Koja muza namuci
vrag je na zlo nauci,
Bog joj nece pomoci.
Bac'te zlu cud od sebe!
Ne spavajte po svu noc,
bud'te muzu u pomoc,
u milosti, u dragoc.
Bac'te zlu cud od sebe!
Koja kucu rasipa,
nije zena lipa,
gora nego slipa.
Bac'te zlu cud od tebe!
Kad je zla cud uhiti
nek od sebe nju hiti,
pa na dobro pohiti.
Bac'te zlu cud od sebe!
Prina muzu sve lajuc'
u dzehenem ce je vuc'
izbavit se nece moc.
Bac'te zlu cud od sebe!
Rano valja ustati,
svog obraza cuvati,
dobra svakog imati.
Bac'te zlu cud od sebe!
Koja muza nece obuc
u srcu joj pukla zuc,
te gorila kao luc.
Bac'te zlu cud od sebe!
Svu ce gizdu sutra svuc
a cefine na se obuc
i pod zemlju se uvuc.
Bac'te zlu cud od sebe!
Ne provod'te naza,
cuvajte namaza,
Hevo vama kaza:
Bac'te zlu cud od sebe!Vezano za temu:

BH Knjizevnost
Alhamijado Knjizevnost


Abdulvehab Ilhamija
Abdurahman Sirrija
Abogovic-Adni
Ahmed Ruzdi
Ahmed Talib
Alaudin Sabit Uzicanin
Arif Hikmet
Avdo Karabegovic Hasanbegov
Dervis Bajezidagic
Fadil-pasa Serifovic
Fevzija Mostarac
Habiba Stocevic
Hasan Kaimija
Hasan Kafi Pruscak
Hasan Zijajija
Husejn Lamekanija

Poezija
Divan


Ibrahim Zikrija
Mehmed-aga Pruscanin
Mehmed Mejlija
Medzazi Sanija Mostarac
Mustafa Firaki
Mustafa Muhibbi
Muhamed Nerkesija
Muhamed Hevaji Uskufi
Mustafa Baseskija
Sulejman Hamza Puzic
Rahmi
Resid, Odgovor
Riza-beg Kapetanovic Ljubuski
Safvet beg Basagic
Sejh Jujo
Sulejman Mezaki


© 1999-2006 by Camo, All Rights Reserved